sotrud.ru 1 2 ... 5 6 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІ
  
 
СНИК 
 
 

Червень 2012 рік 
 
 
Два роки  теплоти душевної… 
Ось і закінчилася реалізація проекту  «Зустрічі молоді з людьми похилого віку, 
що  пережили  тоталітарні  режими,  у  програмах  «Денний  центр»,  «Теплий  дім»  та 
«Зустрічі  на  дому»  Херсонського  Єврейського  благодійно-общинного  Центру  «Хесед 
Шмуель», який тривав два роки. В планах Центру «Хесед Шмуель» -  за власні кошти 
продовжувати роботу,  започатковану цим проектом, адже боротьба з самотністю то 
ізольованістю людей похилого віку - це основна мета нашої організації. 
Два  роки  -  і  багато,  і  мало.  За  цей  час  деякі  учасники  проекту  стали  рідними 
один  для  одного,  рідним  став  для  них  і  Центр  -  в  прощальних  словах  учасників 
звучала  гіркота  з  приводу  розлучення  з  проектом.  Адже  цілих  два  роки  вони  разом 
проводили  свята,  разом  слухали  цікаві  концерти,  дивилися  фільми,  гаряче 
обговорювали  ті  або  інші  події  в  країні  і  в  житті  кожного  з  них  окремо;  бувало,  що  і 
сварилися по дрібницях, але частіше підтримували один одного. 
А скільки сліз радості було пролито при зустрічах з дітьми в школах, скільки душі 
вкладено в розповіді про своє  прожите, частіше важке, ніж радісне, життя. Спочатку 
тихі і трохи скуті, учасники проекту під час його реалізації розкривалися все більше і 
більше. І от вони вже святкують разом свої дні народження, на заняттях з психологом 
малюють,  по  дитячому  заглядаючи  в  листки  один  до  одного;  прослуховують  новий 
інформативний  матеріал  і  на  наступне  заняття  несуть  свої  цікаві  вирізки.  І  пісні 
співалися, і вірші читалися, ось тільки не танцювали - здоров'я не всім дозволяло. 

Дуже  багато  можна  писати  і  про  тих  учасників  проекту,  хто  в  силу  своєї 

немобільності спілкувався тільки зі студентами-волонтерами. Але за них усіх сказала 
учасниця  групи  «Зустрічі  на  дому»  Добрикіна  Мар’яся  Аркадіївна  «Ці  зустрічі  - 
порятунок від самотності». 
 
Моменти життя у проекті:  
       

 


     
 
     
 
 
«Це  був  прекрасний  подарунок  для  нас,  переживши  тоталітарні  режими, 
самотніх, частіше забутих і навіть відкинутих. Від усього серця дякую всім, хто про нас 
так  піклується,  безкорисливо,  душевно»  -  під  цими  словами  учасниці  групи  «Денний 
центр»  Петриченко  Тамари  Семенівни  готові  підписатися  практично  всі  люди,  які 
брали участь у проекті. З не меншою теплотою відгукувалися про проект і студенти-
волонтери, які не тільки віддавали частинки душ стороннім людям похилого віку, але й 
самі одержували у відповідь тепло і подяку за свою чуйність. 
 
Співробітник проекту Наталія Бурмакіна 
___________________________________________________________________________ 
 
Фестиваль  Диалог.  Одесса 
Одессу  традиционно  считают  городом  интернациональным  и  толерантным. 
Представители  120  национальностей,    живущих  здесь,    создали  особую  одесскую 
культуру  и  стиль  взаимоотношений,  но  за  последнее  время  и  сюда  проникают 
бациллы национализма, нетерпимости, ксенофобии. 
Этим  заболеваниям  подвержена,  в  первую  очередь,  молодежная  среда. 
Национально-культурные  и  общественные  общества  города  и  области  выступили 
против  этих явлениях плечом к плечу.  Благотворительная  Фундация  

«Хесед  Шаарей  Цион»  в  рамках 

проекта  «Место  встречи  –  диалог» 
проводит  фестиваль  «Молодежь 
против  ксенофобии  и  нацизма». 
Проведены 
незабываемые 
мероприятия фестиваля: 
В 
Еврейском 
культурном 
Центре  «Бейт  гранд»  проведен 
сводный концерт  силами учащихся, 
преподавателей  и  музыкальных 
коллективов городской музыкальной 
школы № 4. 
В  зале  находились  люди, 
пережившие    вторую  мировую 
войну,      вперемежку  с  молодежью 
города. 
В  программе  молдавские 
наигрыши    сменяла  еврейская 
«Алилуйя», 
русскую 
песню 

чукотский 
танец, 
«Украинскую 
фантазию» 

австрийская 
инструментальная  пьеса.  Яркие 
национальные  костюмы,  разные 
языки, которые  свободно понимал  каждый, сидящий в зале. 
О  том,  что  многонациональное    творчество  в  исполнении      артистов  разных 
национальностей  проникает  в  сердце  зрителей,  говорили  бурные    овации, 
сопровождавшие каждый номер. 
В Одессе проживают представители  еще двух древних народов, которые, как и 
евреи, пережили многовековые преследования м геноцид. 
Одни  –  это  ромы,  которых  мы  привычно  называем  цыганами.  Если  евреев 
нацисты ненавидели за вековую мудрость и смысл  жизни, которым стала Книга, то 
ромов - за неудержимое свободолюбие,  и уничтожали в течение многих военных лет. 
В этом году Хесед впервые пригласил к себе представителей одесской общины 
ромов  на  День  памяти  жертв  «Холокоста».  Две  организации  договорились  о 
проведении  в дальнейшем совместные мероприятия.  
 
В рамках фестиваля был устроен совместный просмотр фильма «Поезд жизни» 
в видеосалоне Хеседа по проекту «Место встречи – диалог» .Этот фильм  снят в 1998 
году  кинематографистами  Франции,  Румынии,  Бельгии,  Израиля  и  Нидерландов. 

Небольшое  местечко  в  Восточной  Европе,  1941  год,  несколько  недель  до  прихода 
нацистов,  еврейское  население  знает,  что  оно  обречено  на  гибель;  в  голову  героя 
фильма  приходит  безумная  идея  -  купить  поезд,  и  под  видом  «эшелона  смерти», 
везущего евреев в концлагеря и гетто, вывезти их через Украину и Россию в Землю 


следующая страница >>