sotrud.ru   1 ... 16 17 18 19

Без хвороб 29
•Червоний гірник• середа, 12 вересня 2012 року
g  Обережно, гриби!
є ПИТАННЯ 

ЩОДО 

МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я? 
Полювання з присмаком  

ЗВЕРТАйТЕСЯ!

Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління 
охорони здоров’я Дніпропетровської 
смертельної небезпеки
облдержадміністрації:
0-800-50-72-50
Із настанням осені задощилося. 
420, зовсім їх не збирали  дей… У зв’язку з чим ще 
Хоча ще й тепло. Тож у лісопосадках 
1905 мешканців нашого  раз нагадую, що гриби 
Чи передбачається  
криворізького регіону почали, немов 
міста. Тобто майже 93  мають здатність актив-
в рамках модернізації 
на дріжджах, рости гриби. Причому 
відсотки респондентів но накопичувати в собі з 
різні – нешкідливі, шкідливі та отруйні. 
знали, що гриби можуть  ґрунту й повітря отруйні  числі й пиво. Спиртне  охорони здоров’я 
Щорічно медики нашої області 
бути причиною харчових  речовини та радіоактив- одразу розширює крово-
оновлення матеріально-
застерігають: погані знання  грибів 
отруєнь. Багато хто про- ні елементи.
носні судини і тим самим 
технічних амбулаторій 
стають причиною харчових отруєнь –  
читав про шкоду грибів у 
Їстівних грибів у Кри- прискорює всмоктуван-
у середньому 100-200 випадків, 20-30  
громадському транспор- ворізькому районі не- ня грибних отрут.
загальної практики 
з яких закінчуються летально. Такі сумні  ті – трамваях і тролей- має й бути не може! Так 

Потерпілому не мож-

Дніпропетровської 
наслідки «тихого» полювання. 
бусах, у засобах масової  само зазначу: симпто- на самому йти до по-
області?
інформації, дізнався від  ми отруєння грибами  ліклініки чи лікарні. А 
 – Ми провели серед  дикоростучих грибів, –  медпрацівників. Іншими  з’являються через 6-48  тим більше, бігти чи їха-
У рамках модернізації охорони здоров’я 
2654 криворіжців анке- говорить лікар-методист  словами, можна зробити  годин після їх вживан- ти в транспорті. Це теж  на Дніпропетровщині проводяться ремон-
тування щодо їх інфор- комунального закладу висновок – рівень знань  ня й характеризують- буде сприяти швидкій  ти медичних закладів, закуповується нове 
мованості про отруєння,  «Криворізький центр про отруйність дикорос- ся  блюванням, біллю в  дії отрути. Лікують лю-
сучасне обладнання та техніка. Так, у 2012 
пов’язані з вживанням  здоров’я» Сергій Спіров.  тучих грибів достатній  шлунку та діареєю.
дей, що постраждали  році для медичних закладів первинного 
– Результати такі: регу- у переважної більшос-
Інколи розвивається 
рівня (амбулаторій загальної практики – 
від отруйних грибів, за-
сімейної медицини) було придбано 274 
лярно в нашій місцевості  ті криворіжців. Чого, на  гостра серцево-судин- звичай у стаціонарах.  одиниці медичного обладнання та 26 авто-
вживали в їжу такі гри- жаль, не можна сказати  на недостатність. До  Проводять промивання  мобілів на загальну суму 4,2 млн. грн. До 
би 329 городян, інколи –  про поведінку цих лю- приходу лікаря треба  шлунка з призначенням  кінця поточного року буде придбано ще 
будь-якими способами  активованого вугілля.
понад 10 тисяч одиниць медичного облад-
вивести отруйні речо-
Хворому в лікарні по-
нання, комп’ютерної техніки на суму 47,4 
вини з організму. Шлу- трібен постільний режим 
млн. грн.
нок промивають теплою  аж до одужання. Тільки 

Для амбулаторій загальної практики 

водою або содовим роз- так можна уникнути не-
– сімейної медицини у 2012 році додат-
чином. Для очищення  безпечного ускладнення  ково закуповуються ще 360 автомобілів. 
Це дозволить забезпечити оперативність 
кишечника використо- – зниження серцевого  приїзду сімейних лікарів на виклик до па-
вують слабкопонижаючі  функціонування та по-
цієнта та створить комфортні умови для 
засоби.
рушення кровообігу. За-
лікарів під час відвідування пацієнтів.
 При отруєнні гриба- лишки грибів, які при-
Крім того, на Дніпропетровщині вже 
ми варто уникати всього,  звели до отруєння, треба 
розпочаті та тривають ремонтні роботи в 
що підсилює кровообіг.  передати медпрацівнику  усіх 379 амбулаторіях області. Для цього з 
Не можна пити будь-які  для лабораторного об-
обласного та місцевих бюджетів було ви-
алкогольні напої, у тому  стеження.
ділено близько 27 млн. грн.
g Знай та вмій!
Перша допомога потерпілому від опіків

Нещасні випадки тому й називаються такими,  
що навіть після припинення  тому що пошко-
бо майже завжди трапляються далеко від лікарень, 
дій температури білки продов- дження частіше 
аптек та медичних працівників. Тобто в умовах, коли 
жують руйнуватися і тільки ак- бувають глибоки-
допомогу потерпілому повинні надати оточуючі 
тивне охолодження зможе зу- ми. Дія хімічних 
люди. Та щоб ваші дії були ефективними, треба знати  пинити цей процес. Коли ж на  речовин триває до 
хоча б мінімум правил першої допомоги і вміти 
потерпілому горить одяг, його  повного завершен-
застосовувати їх у «польових умовах».
потрібно повалити на землю  ня реакції. Після 
й накрити чимось щільним –  чого в рані зали-
– По-перше, будь-які дії при  ватись і про власну безпеку, щоб  ковдрою, брезентом, пальто…  шаються новоут-

наданні першої допомоги повин- самому не опинитись у числі по- А потім – облити водою. Після  ворені речовини. 

ні бути обдуманими, – радить  страждалих.
зняття одягу (прилиплу ткани- Вони негатив-
кандидат фармацевтичних наук 
По-друге, визначте частоту  ну не зривають, а обережно об- но впливають 
Василь Ткаченко. – Рішучими,  пульсу й дихання (це слід ро- різають) шкіру навколо опіку  на процес оду-
цьому рятівник обов’язково 
але не поспішними. Насамперед  бити кожні 1-2 хвилини). Коли  обережно промивають теплою  жання. Хімічні 
повинен працювати в гумових 
треба правильно оцінити ситуа- пульсу й дихання немає, негайно  водою з милом чи маслом, чис- опіки найчастіше 
рукавицях. Потім вражену ді-
цію. Потрібно винести потер- викликайте швидку допомогу.  тим бензином або ж спиртом.  бувають обмеженими 
лянку ретельно промивають 
пілого з охопленого полум’ям  Покладіть постраждалого так,  А вражені ділянки шкіри об- за площею враження, котра, за- великою кількістю проточної 
приміщення, витягнути потопа- аби вам зручно було проводити  робляють аерозольним засобом  звичай, не перевищує 10% по- води протягом 10-15 хвилин. 
ючого з води, з автомобіля – піс- штучне дихання й масаж серця.  проти опіків (пантенолом). По- верхні тіла (опік 25% поверхні  Коли промили вражену шкіру, 
ля ДТП... Не забудьте потурбу- Постарайтесь зупинити кров.  тім треба наложити асептич- тіла вважається небезпечним  починають нейтралізацію. Для 
Визначте, чи є в потерпілого  ну пов’язку, змочену в розчині  для життя і може призвести до  цього при опіках кислотою ви-
такі симптоми: асиметрія зіниць  марганцівки. Для обезболюван- летального випадку). При цьо- користовують 4-процентний 
Реклама
(одна з них більша за іншу), опу- ня дають кілька таблеток кета- му ділянки враження сірчаною  розчин соди. А при лужних опі-
щення рота з одного боку, пору- нова (анальгіну, баралгіну, мак- кислотою набувають корич- ках – слабкий розчин оцтової чи 

шення мови. Ці симптоми вказу- сигану). А пов’язку змащують  нюватого або чорного кольо- лимонної кислоти, яким змочу-

ють на міні-інсульт. Та головне  розчином лідокаїну, новокаїну  ру, соляною – світло-жовтого,  ють серветки, котрі накладають 
– викликати службу «103» або  чи дикаїну. Не можна зрізувати  азотною – жовто-зеленого. За  на обпечену поверхню шкіри. 
знайти лікаря.
пухирі. Усі необхідні процедури  діагностикою можна визначити  Далі виконують такі самі про-
– А що, Василю Івановичу, по- зроблять в опіковому відділен- не лише ступінь та площу опіку,  цедури, що і при термічних опі-
трібно робити при опіках?
ні, куди потерпілого потрібно  але й з’ясувати, чи відноситься  ках: обезболювання, боротьба 
 – Перша допомога при тер- доставити якнайшвидше.
якась речовина до тих чи інших  з можливим шоком, негайна 
мічних опіках полягає в тому, 
– Чим небезпечні хімічні опі- кислот. І зрозуміти, чи не від- госпіталізація. Якщо ж помітні 
щоб уникнути високої темпера- ки?
булось загальне отруєння орга- явища загального отруєння, то 
тури. Для цього треба одразу об-
– Якщо своєчасно не видали- нізму.
потерпілого треба доставити в 
лити холодною водою місце опі- ти хімічний агент, ступінь вра-
– Яка перша допомога при хі- токсикологічне чи реанімаційне 
ку. Якщо ви вдома обпеклись,  ження буде наростати. Цьому  мічних опіках?
відділення багатопрофільної лі-
то варто підставити місце опіку  особливо сприяє просякнутий 
– Одяг чи його залишки, про- карні. Головне – не втрачати час, 
під холодну воду чи занурити  кислотою одяг. При таких опі- сякнуті реагентом, обережно,  який при опіках завжди працює 
в ємність з такою. Річ у тому,  ках рідко утворюються пухирці,  але швидко видаляють… При  проти нас!
__________________________________________________________________________________________________________ Сторінку підготував Віталій ТкАЧук.


Афіша
30 •Червоний гірник• середа, 12 вересня 2012 року
виставки
«З Україною 
у серці»
Персональна 
Виставка робіт 
декоративно­
«Таланти твої, 
виставка
прикладного 
«Скарби 
Міні-виставка
мистецтва Любові 
Боровикової та 
курганів 
Криворіжжя»
Графіки та 
Міні-виставка
Віри Полової (ви­
екслібрисів 
«Полум’я 
З нагоди 
шивка, в’язання, 
Криворіжжя»
Декоративно­
Бориса Кунов­
180­річчя від 
З нагоди 
бісероплетіння), 
прикладного 
ського з нагоди 
та лід»
дня народжен­
90­річчя від дня 
присвячена 21­й 
нових надход­
мистецтва, 
85­ї річниці від 
ня Олександра 
народження 
річниці незалеж­
жень з архео­
присвячена 
дня народжен­
Виставка з 
Виставка робіт 
Поля, ініціато­
українського 
ності України.
логії 2008­2011 

21­й річниці 

ня та 10­річчя 
фондів музею з 
В. Пилки 
ра початку руд­
поета­гумориста 
(ручна гравіров­
Філія КЗК «Кри-
років.
незалежності 
від дня смерті 
нагоди 60­річчя 
них розкопок 
Павла 
ка на склі).
ворізький міський 
України.
митця.
М. Маковея.
на Криворіжжі.
Міський 
Глазового.
історико-крає-
історико-крає-
Міський 
Міський 
Міський 
Міський 
Міський 
Міський 
знавчий музей» 
знавчий музей – 
історико-крає-
історико-крає-
історико-крає-
історико-крає-
історико-крає-
історико-крає-
сел. Веселі Терни – 
10.00-17.00. 
знавчий музей – 
знавчий музей – 
знавчий музей – 
знавчий музей – 
знавчий музей – 
знавчий музей – 
10.00-17.00. 
Тел.: 90-27-56.
10.00-17.00.
10.00-17.00.
10.00-17.00.
10.00-17.00.
10.00-17.00.
10.00-17.00.
Тел.: 35-13-66.
вистави
Музика
Грає 
дитячий 
духовий 
оркестр 
Живопис
«Осінній 
«Я – курча, 
музичної 
Живопис
вернісаж»
Ти – курча»
«Пригоди 
школи №4
Виставка 
Каштанчика»
пр. К. Маркса, біля 
Живопису 
Образотворчо­
Персональна 
робіт Олега 
Фотовиставка 
Лялькова вистава.
Криворізького 
наталі Жовтухи.
го мистецтва 
виставка 
Висоцького 
«Кривбасфото­
Криворізький місь-
Лялькова вистава.
академічного 
М. Рябоконя.

О. Фадченка.

(м. Таллінн).
клубу».
Міський 
кий театр ляльок. 
Криворізький місь-
міського театру ім. 
виставковий зал – 
Міський 
Міський 
Міський 
Міський 
Тел.: 26-61-45, 
кий театр ляльок
Тараса Шевченка. 
10.00-17.00. 
виставковий зал – 
виставковий зал – 
виставковий зал – 
виставковий зал – 
15 вересня об 11.00 
16 вересня об 11.00 
15 вересня, 
Тел.: 90-37-59.
10.00-17.00.
10.00-17.00.
10.00-17.00.
10.00-17.00.
та 12.30.
та 12.30.
17.00-18.00.
кіно
«Обитель зла: 
«Рухай 
«Холостячки»
«Еволюція 
Відплата» 
«Медальйон»
«Замбезія» 
ластами 2» 
Комедія.
Борна»
3D
3D
Бойовик.
«Гребберси»
Кінотеатри: 
«З/Л/О»
3D
Пригоди, екшн.
Містичний трилер.
Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 
Анімація.
Трилер, жахи.
Анімація.
Анімація.
«Мультиплекс», 
Кінотеатри: 
Кінотеатри: 
Кінотеатри: 
тел.: 493-83-63, 
Кінотеатри: 
Кінотеатри: 
«Одеса-кіно», 
Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 
«Мультиплекс», 
«Мультиплекс», 
493-84-74. 
«Мультиплекс», 
«Мультиплекс», 
«Олімп», 
«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 
«Одеса-кіно», 
«Одеса-кіно», 
«Одеса-кіно», 
«Одеса-кіно».
«Одеса-кіно».
 тел.: 440-07-77.
«Одеса-кіно».

«Олімп».

«Олімп».
«Олімп».
тел.: 493-09-09.
концерт вечірки
Снова 
Грязные 
Клубная 
День «Ж»
в школу
танцы
суббота
Каждое 
Вход: 
воскресенье 
Яркая шоу­про­
Каждую суб­
30 грн. 
ночной клуб 
грамма, приятные 
боту – только 
(девушки 
«Shelter» 
знакомства, свобо­
лучшие хиты! 
бесплатно)
приглашает 
да самовыражения 
Dj Red, Dj 
на вече­
и уникальная дру­
Клуб: «Shot», 
Sasha Brain, 
ринку под 
жеская атмосфера…
ул. Корней-
Mc DC, Pj Lady 
названием 
не пропусти самое 
чука, 21. 
Darina.
День «Ж».
яркое событие!!!
15 сентября 
Face control, 
с 21.00 
Клуб: 
Вход: от 50 грн. 
dress code, age 
«Сузір’я 
до 05.00.
«Shelter», 
до 60 грн.
control.
пр. 200-летия 
талантів»
Клуб: «Олимп», 
Вход: 40 грн.
Кривого Рога, 
ул. Мусоргского, 19-б. 
Відкриття 
Клуб: «Sliffky». 
7г. Тел.: 097-
Тел.: 067-845-45-92, 
творчого сезону.
Тел.: 067-641-
928-27-66, 
095-157-37-70, 
11-18. 
16 сентября 
КЗ пК «Саксагань», 
15 сентября 
15 сентября 
с 21.00 до 
15 вересня, 12.00.
с 22.00 до 05.00.
с 21.00.
05.00.
Реклама, оголошення
•Червоний гірник• середа, 12 вересня 2012 року 31
№ 1235. анГлийский раЗГовор-
Ремонт и пеРетяжка
нЫй яЗЫк. ПроФЕссионалЬноЕ 
рЕПЕТиТорсТво, уГлуБлЕнная
мягкой мебели
 

ШколЬ ная ПроГраММа, ПоДГоТов-

изготовление
ка к Зно, иГровая ФорМа оБуЧЕ-
РассРочка 10 мес.
ния Для МалЫШЕй. оПЫТ раБоТЫ 
Телефон: 410-12-88
– 13 лЕТ, МЕсТо оБуЧЕния – 95 кв., 
http:\\gordienko.uaprom.net
1 акаДЕМиЧЕский Час – 50 грн. Тел. 
92-03-45, 067-9134009.
ИзготовИм И установИм
МЕТаллиЧЕскиЕ ДвЕри,
РІЗНЕ
Р
решетки, оградки, заборы, 
ізне
гаражные ворота и др.
№ 1193. ПокуПаЕМ МЕТаллолоМ. 
Тел.: 401-24-36, 401-44-87, 067-6645943.
ПоГруЗка, ПорЕЗка, вЫвоЗ. куПлЮ 
ГаЗ. колонки, аккуМуляТорЫ б/у. 
Тел. 098-1229798. Лиц. АВ № 548802 
№ 1140. ТрЕБуЕТся соТруДник в 
МППУ.
оФис, 2000 грн. Тел. 067-8539123.
№ 1194. куПлЮ ГараЖ МЕТ., или 
№ 1141. ТрЕБуЕТся ПоМ. руково-
каПиТалЬнЫй в кооПЕраТивЕ. Тел.  ДиТЕля, 2000 грн. Тел. 098-1566008.
401-39-19, 098-5469967.
№ 1143. Работа. Молодым пенсионе-
№ 1162. Київський лікар психотера-
рам. Дружный коллектив. Доход 1800-
певт-нарколог Гарницький В.П. допоможе 
2000 грн. Тел. 067-5865391.
бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬНОЇ, 
№ 1230. !раБоТа! Для ГосслуЖа-
ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Ви-
ЩиХ! с норМалЬнЫМ ГраФикоМ, 
водить із запою, зменшує зайву вагу, 
сТаБилЬнЫМ ДоХоДоМ 4000-8000 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не-
грн. Тел. 096-5783177.
вроз. Прийоми: 22, 23, 24 вересня, 6, 7, 8, 
20, 21, 22 жовтня 2012 р. Тел. 401-25-42, 
№ 1231. ТрЕБуЕТся ДисПЕТЧЕр-
067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 
оПЕраТор, 2800-3500 грн. Тел. 096-
14.12.2009 р.).
5783177.
№ 1228. Київський лікар-психоте-
рапевт  ГалиновсЬкий в.М. лікує за 
№ 1232. !клаДовЩик! ПройДи 
один сеанс від алкоголізму, тютюнопа-

ПЕрЕПоДГоТовку и ПолуЧи раБоТу. 

ління, ожиріння. Після сеансу 6 місяців 
4000-6000 грн. сТаБилЬно. Тел. 067-
гарантовано обслуговування безплатно. 
3452685.
Прийом 28 вересня у ПК «Будівельник», 
зуп. «1 дільниця». Тел. 408-04-79, 74-49-
№ 1233. ТрЕБуЕТся соТруДник 
72, 068-4160768, 096-2617564. Ліц. МЗОУ 
с оПЫТоМ крЕДиТноГо ЭксПЕрТа. 
АГ № 602609 від 21.07.2011 р.
Тел. 099-2769580. ДоХоД 3500-5000 
грн. оБуЧЕниЕ!
№ 1163. ПриЕМ враЧа-ЭнДокри-
нолоГа 1 каТЕГории раХМан а.М. в 
№ 1142. ТрЕБуЕТся соТруДник в 
ЭнДокринолоГиЧЕской аПТЕкЕ по  оФис Для раБоТЫ По ПриЕМу Звон-
ул. ПуШкина, 14. лиц. ав 431404 от  ков. МоЖно БЕЗ оПЫТа. ДоХоД 1500-
2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-80-47.
1800 грн. Тел. 098-1563602.
№ 1229. народний художній колек-
№ 1129. Набор сотрудников: се-
тив студія естрадного танцю «рЕнЕ-
кретарь-администратор; диспетчер-
санс» запрошує дівчаток 5-9 років  охранник; комплектовщик-упаковщик; 
для навчання азів естрадного танцю,  помощник руководителя. Требование – 
сценічного мистецтва та акторської  грамотная речь. Оплата стабильная. Тел. 
майстерності.  Набір проводиться в  098-0418800.
ПДЮТ Ц.-М. району, парк ім. Ю. Гагаріна, 
№ 1130. Офисная работа для 
в каб. № 11(1 поверх), пн., вівт., ср., чет.  достойных людей. Доход 800-1000 грн. в 
з 12.00 до 16.00. Подаруйте своїй дитині 
неделю. Оплата своевременно. Тел. 066-
світ щасливого дитинства. Чекаємо на  9174961.
№ 1220. ваЗ или  
№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 66-
вас!
№ 1117. Вакансии – помощник бух-
иноМарку. ЗвониТЕ –  
10-77, 406-43-50.
№ 1137. кПГМл (ПТу № 37) Про-
галтера, помощник юриста, кладовщик, 
П
ДоГовориМся!  

ДовЖує наБір уЧнів 9-11 класів За 

родаю
финансист-аналитик – договорной отдел. 
Тел. 098-3287864.
• меблі
ГірниЧо-МЕТалурГійниМи ПроФЕ-
Официальное оформление. Тел. 098-
№ 1150. Газифицированный жилой 
№ 1158. Перевезу меблі та ін. Послу-
сіяМи. сТиПЕнДія, ПрацЕвлаШТу-
2077499.
дом на НКГОКе, приватизированный 
ги вантажників. Недорого. Тел. 401-31-
вання. аДрЕса: вул. Бикова, 13. Тел. 
№ 1134. сТаБилЬная раБоТа в 
участок 6 соток, фруктовый сад. Дом 
ЗАГУБЛЕНЕ
З
05, 067-5671948.
64-14-54, 64-33-15.
агублене
оФисЕ. аДМинисТраТивная ДЕя-
кирпичный 8х9 м, 4 комнаты, кухня, ван-
ТЕлЬносТЬ в коллЕкТивЕ ПроФЕс-
ная, вода в доме. Жилая времянка, хоз-
№ 1221. Диплом ГВ-002579, виданий 
№ 1227. ПЕрЕТяЖка и иЗГоТовлЕ-
№ 1164. Курсы парикмахер-универ. 
постройки, гараж. Улица асфальтирована. 
ПТУ № 62 на ім’я Реги Ірини Григорівни,  ниЕ МяГкой МЕБЕли. рассроЧка на 
Тел. 096-6699770.
сионалов. 2000-2500 грн. Тел. 067-
Школа. Продуктовый магазин в 100 м.  вважати недійсним.
10 мес. ПЕнсионЕраМ скиДка, БолЬ-
№ 418. Предприятие «Криворожагло-
5865108.
Документы в порядке. Тел. 067-2767855, 
№ 1222. Посвідчення учасника бойових 
Шой вЫБор Ткани. Тел. 410-12-88, 406-
реконструкция»  сроЧно принимает на 
№ 1135. Требуется помощник бухгал-
067-5642460.
дій серія АА № 087079, видане 1.07.1997 р. 
28-77.
постоянную работу работников следую-
тера на первичную документацию. Тел. 
№ 1190. 2-кімн. квартиру по вул. По-
військовою частиною А-4561 на ім’я Дем-
№ 1226. Ремонт любой мебели, шкафы, 
щих специальностей: электрогазосвар-
063-3624652.
стишева. Тел. 71-03-57, 063-6852445, 096-
ченка Юрія Івановича, вважати недійсним.

кровати. Реставрация стульев, матрасов.  щики, газорезчики, монтажники ж/б и 

№ 1136. Требуется делопроизво-
6364048.
№ 1223. Студентський квиток НР 
 
Перетяжка диванов, кресел. Работаем на  м/конструкций, бетонщики. Опыт рабо- дитель-архивариус. Соцпакет. Тел. 063-
№ 1206. 1-кімн. квартиру в центрі Соц-
№ 07479729, виданий Криворізьким техніч-
дому и в цехе. Тел. 410-31-54, 097-3853008.
ты по специальности. Информация по тел. 
2418758.
міста, 1/5, під житло, офіс. Тел. 401-04-17,  ним університетом 15.10.2009 р. на ім’я Го-
• інше
(056) 406-48-43, 406-48-45, 096-2488843, 
№ 383. ТрЕБуЕТся МЕнЕДЖЕр По 
050-4522502.
дованої Анни Сергіївни, вважати недійсним.
067-2841984. Адрес: г. Кривой Рог, ул. Г.  крЕДиТованиЮ с о/р в Банковской 
№ 1098. 3-поверховий будиночок, 
№ 1224. Державний акт на землю та 
№ 1131. ГиПсокарТон, ШПа-
Романовой, 1.
сФЕрЕ. воЗрасТ оТ 22 До 33 лЕТ. З/П 
8 сот. городу, дерева, кущі, малина,  свідоцтво про право власності за адре-
клЕвка, Покраска, каФЕлЬ, оБои, 
3500 грн. Тел. 093-3735040.
окремий заїзд. Ціна договірна. Тел. 050-
сою: м. Кривий Ріг, мкрн. Всебратське-2, 
лаМинаТ. сТяЖка, уТЕПлЕниЕ 
№ 1195. Криворізькому училищу 
№ 1238. ПрЕДПрияТиЮ ТрЕБуЮТся: 
2826045.
б. 65, по філіалу «Готель «Братислава» 
Балконов, оТкосЫ, ПласТик,  підвищення кваліфікації та перепідго-
бригадиры монтажников; кровельщики; 
№ 1210. Дачу 6 сот. в сел. Авангард  концерну «Військторгсервіс» МО України, 
МДФ. ЭлЕкТрика. Тел. 401-05-73, 097-
товки молодших медичних і фармацев-
сварщики; резчики; подсобные рабочие. 
(Мар’янівка): 2-поверховий будино-
вважати недійсними.
7631311.
тичних спеціалістів терміново потрібні: 
виклаДаЧ ТЕраПіЇ (лікар-ТЕраПЕвТ, 
Тел. 462-53-20, 097-7797217.
чок, госпбудівлі, дерева, кущі. Тел. 067-

№ 1225. Свідоцтво про право власнос-

№ 1174. конДиционЕрЫ. Про-
сіМЕйний лікар), виклаДаЧ аку-
2802868, (д.) 26-67-72.
ті на будинок за адресою: село Олексан-
дажа, установка, заправка, чист-
ШЕрсТва і ГінЕколоГіЇ (лікар-аку-
№ 1218. Стінку світлу поліровану, до-
дрія, вул. Єсеніна, буд. 83, Широківського 
ка. Ремонт крупнобытовой техни-
ШЕр-ГінЕколоГ). 
вжина 5 м. Торг. Тел. 096-2875007, (д.) 442-
р-ну Дніпропетровської обл., видане згід-
Телефон для довідок 
Виконком Криворізької міської 
ки (кондиционеры, холодильники, 
66-62.
но з рішенням Червоненської сільської 
90-63-42.
ради висловлює щире співчуття Леміш 
стиральные машины-автомат). Тел. 096-
№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
ради народних депутатів с. Новомалинів-
Наталії Анатоліївні з приводу тяжкої 
3769318, 401-54-59.
№ 1234. Загублене посвідчення водія 
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-9847171, 
ка за № 20/1 від 23.03.1991 р на ім’я Дибко 
на ім’я Гончарука Руслана Олександрови-
втрати – смерті чоловіка  
Любові Іванівни, вважати недійсним.
067-7300639.
№ 1236. Реєстраційне посвідчення на 
№ 1159. Врезка замков. Утепление, 
ча. Хто знайшов, прохання повернути. Тел. 
Євгена михайловича
№ 1219. ПЕсок. ЩЕБЕнЬ. оТсЕв. ка-
будинок за адресою: с. Вільне, вул. Каліні-
обшивка металлических дверей, ло-
74-36-78, 067-1198025.
МЕнЬ - БуМ. ДосТавка. лЮБой Тон-
на, б. 41 на ім’я Чабаненко Марії Василівни 
джий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
№ 1205. Требуется администратор – 
наЖ. Тел. 067-4863468, 097-0727286.
вважати недійсним.
2413969.
охранник, м/ж, с 9.00 до 18.00, суб., воскр. 
Адміністрація, трудовий колектив, 
№ 1102. А/м ВАЗ-21013 в хорошо-
– выходной. Тел. 097-2646446.
студенти Криворізького педагогічного 

му стані, ціна 13000 грн., торг. Тел. 067-

№ 1115. ЭМалировка ванн. 
№ 1215. ПоДраБоТка Для ПЕнси-
інституту ДВНЗ «Криворізький націо-
5690949.
Выбор цвета. Качество, гарантия. Тел. 
ПОСЛУГИ
онЕров. оПлаТа ЕЖЕнЕДЕлЬно. Тел. 
Послуги
нальний університет» глибоко сумують 
№ 1238. Продам б/у столовый гарни-
27-58-95, 096-2452758.
067-9619843.
з приводу смерті кандидата історичних 
тур, диван и 2 кресла (кожа беж). Тел. 096-
№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
№ 1165. Открыто рабочее место дис-
наук, доцента кафедри філософії
243-30-15.
• побутова техніка
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 097-
петчера. Прием входящих звонков. Гра-
№ 15. рЕМонТ ХолоДилЬників. 
0341978.
фик различный, возможна работа на дому. 
батРак 
Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
№ 1192. Спил деревьев бензопилами  Доход 1800 грн. Тел. отдела кадров 098-
Світлани анатоліївни 
КУПЛЮ
Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 067-
(с автовышкой). Порезка, вывоз, корчевка. 
2752496.
Куплю
(11.11.1956 – 7.09.2012)
5993757. Професіоналізм.
Продаю дрова круглогодично. Тел. 098-
№ 393. Требуется расклейщик 
і висловлюють щирі співчуття її рід-
№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) – 
№ 681. рЕМонТ ХолоДилЬників 
6929955.
объявлений. График работы свободный. 
ним та близьким.
20-60 грн.; холодильники – 30-60 грн.; 
вДоМа.  Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
№ 1094. ЧиЩЕння каналіЗаціЇ. 
Тел. 098-4462291, 093-9093337.
газ. колонки – 100-150 грн.; пральні ма-
3165901, 050-5614766. Ремонт пральних 
Тел. 097-3406107.
№ 1166. Требуется сотрудник с тех. об-
шинки – 20-50 грн.; ванни чавунні – 100-
машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. Май-
разованием. Производство. Возраст до 
Негаснущей памяти 

120 грн.; батареї, 1 секція – 12 грн.; ме-

стерня - вул. Кремлівська, 28.
№ 128. Адвокат – юридичні кон-
55 лет, м/ж. Отдел кадров – 098-2752496. 
неповторимого, обо-
тал. мотлох, брухт чорних металів Тел. 
№ 16. рЕМонТ ХолоДилЬників. 
сультації, захист інтересів у суді. Св.  
Оплата 3000 грн.+премия.
жаемого, любимого 
097-6189585 (передзвоню).
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-85, 
№ 617 від 11.02.2011 р. Тел. 401-68-86, 
№ 1168. Требуется серьезный
сыночка, нашего 
097-7795606. Дешево.
091-3256886.
толковый молодой человек от 18 лет – 
Ангела
№ 1237. очень дорого! ордена, 
№ 1156. Гарантійний ремонт холодиль-
личный помощник в договорной отдел. 
Спинова игоря 
медали, нагрудные знаки «Почет-
ників вдома. Заміна ущільнювальної гуми. 
№ 203. аДвокаТ. Всі види юридич-
Обучу карьере сама. Растущий доход от 
Федоровича 
ный...», «Заслуженный...», «отлич-
Тел. 401-23-92, 067-9678246, 28-28-72.
них послуг. Звертатись: вул. Курчатова, 
3420 грн., Инесса. Тел. 097-7949313.
12.09.1962 – 
ный…», «отличник...», «ударный...», 
№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру «Юність»). Св. 
№ 1169. раБоТа Для акТивнЫХ 
13.05.1998
«ударник...». награды царской  3981097.
№ 420. Тел. 401-32-75, 050-5600358.
ПЕнсионЕров. оПлаТа ЕЖЕнЕДЕлЬ-
россии. удостоверения к медалям, 
С днем рождения, Сыночек!
№ 1160. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
но. Тел. 067-7835074.
Горе выжгло душу в пепел,
знакам, грамоты и благодарности. 
№ 1139. аДвокаТ: усі види юри-
78, 097-2824057, Кондратьевич.
№ 1070. ТрЕБуЕТся соТруДник с 
Муки боли разносит ветер,
иконы, монеты, статуэтки, столовое 

№ 1216. рЕМонТ, налаДка  дичної допомоги. Звертайтеся: пр. К. 

ФункцияМи аДМинисТраТора. 3000 
И тоска кружится в доме,
серебро, картины, портсигары, са-
коМП’ЮТЕрів. Тел. 098-0372986.
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Дзвоніть 
грн. Тел. 097-3570757.
Но Душа твоя на воле.
мовары и мн. др. Тел. 408-16-68, 067-
заздалегідь: 401-04-34, 097-0444425. 
• пам’ятники
№ 1095. Требуется диспетчер. Тел. 067-
Любим, помним, верим, знаем,
5641655.
Свід. 2254.
9446864.
Что Душой живешь ты с нами,
№ 846. Гранит (каталог – бо-
№ 1069. Требуется оператор на те-
Прикоснуться лишь не можем,
№ 899. Лом черных и цветных мета-
лее 90 образцов), крошка, бе-
№ 1012. Спутниковое ТВ. Продажа, 
От того и боль нас гложет.
лефон, 2300 грн. Тел. 095-5401151, 097-
ллов. Гаражи, дачные домики, бочки, 
тон; оградки, столики, скамей-
установка, ремонт. Тел. 401-29-64, 097-
Ты рядом, здесь и нет тебя,
3052016.
металлоконструкции. Порезка, погруз-
ки. Укладка плитки недорого 
5085088.
Скорбят и помнят все друзья.
Семья смириться лишь не может
ка, самовывоз. Тел. 097-6189585 (пере-
и качественно. Тел. 440-50-39, 
№ 1157. Курсы закройщика одежды. 
№ 1118. Вакансии – секретарь-рефе-
Что там – ты есть, здесь – нет тебя.
звоню).
401-17-82, 098-1229633, ул. Те-
рент, психолог, рекламный оформитель в 
левизионная, 1а.
Тел. 067-5691471.
договорной отдел. Тел. 098-2077499.
Твои любимые – безмерно скорбящие.

32 Калейдоскоп
•Червоний гірник• середа, 12 вересня 2012 року
g

 курси валют
вихідний у футболці

Гороскоп

станом на 11.09.2012 р. 
На 17-23 вересня
(грн. за 100 од.)
Ювілейний кубок  
Овен (21.03-20.04). 
куПівля
ПроДаЖ
Вас чекають напруженi днi, чи-
Долар рубль євро
мало клопотів додадуть фiнансовi 
Курс НБУ
799,30 25,197 1021,1857
«Червоних горобців» – у міліції! перевiрки. Не пiдкидайте хмизу у во-
гонь i не намагайтеся вирiшити все од-
810,00 24,60 1024,00
Минулої суботи на 
разу. Скористайтеся можливiстю для 
УкрСиббанк 814,00 25,70 1050,00
футбольному полі 
навчання та професiйного самовдоско-
811,00 25,00 1024,00
зі штучним по-
налення.
ПриватБанк 813,90 26,00 1060,00
криттям стадіону 
Телець (21.04-21.05). 
Промінвест- 810,50 25,00 1024,00
Південного гірни-
Оточення вiдiграє важливу роль 
банк
814,90 25,90 1049,00
чо-збагачуваль-
у вашому життi, ви впевнитеся у 
Райффайзен  810,00 24,50 1015,00
ного комбінату 
простiй iстинi: не май сто рублiв, а 
Банк Аваль
813,00 26,00 1055,00
точилася, аж пір’я 
май сто друзiв. Можливi конфлiкти з 
810,00 25,10 1021,00
летіло, боротьба 
начальством, поставтеся до роботи 
Форум
813,00 26,70 1047,00
за престижний 
вiдповiдальнiше.
812,50 24,60 1020,00
кубок від крилатої 
Південком-
Близнюки (22.05-21.06). 
банк
815,00 25,70 1050,00
журналістської 
Удача буде поряд iз вами, ви зумiєте 
809,00 25,00 1020,00
команди «Червоні 
домовитися про те, що буде вигiдно 
Укрексімбанк
горобці», яка 15 

саме вам. Варто звернути увагу на 

811,00 25,70 1042,00
років тому була 
незавершенi справи, iнакше вашi 
«Червоні горобці», їхні шанувальники та судді.
створена в редак-
огрiхи в роботi стануть очевидними.
g
ції газети «Черво-
 лотерея
гірничанина, ініціатора  го Рогу, депутата міськ- ловну інтригу за пере- Рак (22.06-23.07). 
ний гірник».
створення футбольної  ради Ігоря Левицького,  могу в змаганні заті-
Зараз не кращий перiод для головної 
ДЖЕК -ПОТ 
збірної журналістів Ва- капітана «Червоних го- яли прокурори та мі- ролi, будьте виконавцем, тодi вдасться 
наступного 
 Під оплески гляда- лерія Васильовича Ко- робців» Миколи Кра- ліціонери. Буквальн
уникн
о 
ути багатьох проблем. Вас може 
розіграшу 
чів футбольна дружи- зака.
маренка. Звісно ж, вру- до останнього поєдин- захопити iдея оновлення iнтер’єру, та-
8 000 000 гривень
на «пернатих» вийшла 
кож корисною буде самоосвiта.
Почався ювілей- чалися дипломи, гра- ку набирали перемож-
в центр смарагдової га- ний турнір з надзви- моти...
ні очки. І тут треба від- Лев (24.07-23.08). 
номер розіграшу 1192 
лявини – гордо, з бува- чайно теплих і щирих 
А далі футбольні суд- значити просто блиску-
Не забувайте, що тихiше їдеш – далi 
виграшні номери 8.09.2012 
лим у бувальцях пра- поздоровлень, поба- ді національної кате- чу гру Олексія Чернова,  будеш. Вам краще не суперечити об-
джек-пот 7 500 000.00
пором, з яким здобува- жань перемог іменин- горії України Сергій  Віталія Базалєва, Олек- ставинам, а в чомусь навiть наступи-
17 18 22 47 50 51
лися численні перемо- никам від заступни- Скворцов та Ігор Кар- сія Кривенка, Мико- ти на горло власнiй пiснi. Прислухайте-
ся до порад досвiдчених людей, не зай-
СПІВ-

ги. Зокрема, над збір- ка голови спорткомі- пенко дали старт бата- ли Мельника, Руслана  вою буде стороння допомога.

ПАЛИ СТАВКИ
СУМА
ними  І Національного  тету виконкому міськ- ліям навколо м’яча за  Фастовця, Романа На-
6
0
0.00
телеканалу «Доброго ради Олександра Сту- головний трофей. «Го- зарова, Ігоря Ковальчу- Діва (24.08-23.09). 
5
3
6867.00
ранку, Україно», еколо- пака, голови правління  робці» – Григорій Ту- ка. Молодці! Вас хоч у 
Для вас на перший план вийдуть 
гів США, наркоманів  Криворізької організа- ренко, Ігор Кононенко,  «Кривбас» в оренду від- справи i проблеми родичiв. Ви брати-
4
78
369.00
України, які покинули  ції Української спілки  Олександр Кутаєв, Вік- давай!
мете найактивнiшу участь у їхньому 
3
1958
25.00
життi. Не приймайте важливих рiшень, 
вживати кляте зілля,  промисловців і підпри- тор Зубченко, Ігор Ле-
Зіграними, стрімки-
2
18758 6.00
поки не впевнитеся в їх рентабельностi.
ЗМІ Дніпропетров- ємців, депутата міськ- вицький, Сергій Озе- ми в атаках були і тан-
ська, Запоріжжя,   кри- ради Юрія Арсеєва ряник, Віталій Панчен- кісти та співробітники  Терези (24.09-23.10). 
ворізькими команда- (презентував новеньку  ко, Ярослав Логвіщук,  СБУ, але, на жаль, фор-
Ви зумiєте подати себе у вигiдному 
Магнітні бурі
ми. Були й поразки, за  форму), голови міської  Микола Крамаренко туна суботнього дня  свiтлi, перед вашою чарiвнiстю важко 
які не соромно. Примі- організації НСЖУ, за- та інші – цього дня не  була не на їхньому боці.  буде втриматися. Ближче до вихiдних 
Геомагнітний прогноз 
ваш миролюбивий норов допоможе 
ром, від  сильної коман- служеного журналіста  вели боротьбу за почес- Та не перемога в таких 
по Кривому Рогу
уникнути конфлiктiв iз близькими.

ди з Жодіно,  за яку гра- України Людмили Ті- ну нагороду, але чини- поєдинках головне, а 

ли і  ветерани «Динамо»  міргалєєвої, головного  ли небувалий опір дру- сама гра.
Скорпіон (24.10-22.11). 
12-13 вересня
(Мінськ, СРСР)...
редактора газети «Чер- зям-футболістам і про-
Лунає свисток рефе-
Для вас може прояснитися заплута-
12.09.2012    13.09.2012
Поряд з «Горобцями»  воний гірник» Ольги  пустили за весь турнір  рі. Команди знову ши- на ситуацiя, яка донедавна видавалася 
0:00
2
2
на полі вишикувалися  Калинюк, голови феде- усього... 2 м’ячі.
таємницею за сiмома печатками. Якщо 
куються. Найвеселіші  колеги попросять вас допомогти, не 
3:00
2
2
давні друзі й спаринг- рації футболу Криво-
Як і очікувалося, го- обличчя – у співробіт- вiдмовляйтеся, адже самi можете опи-
6:00
2
2
партнери – футболісти 
ників міського управ- нитися на їхньому мiсцi.
9:00
2
2
прокуратури Кривого 
ління міліції. Вони пе- Стрілець (23.11-21.12). 
Рогу, УВС міста, відді-
ремогли й отримують 
12:00
2
2
лу СБУ у Кривому Розі, 
головний, ювілейний  Не  берiться за складнi та вiдповiдальнi 
15:00
2
2
17-ї танкової бригади. 
справи, не починайте щось важливе, бо 
кубок від «Червоних 
18:00
2
2
наслiдки будуть доволi негативними. 
За виконавицею На-
горобців». На друго-
21:00
2
2
Словом, не наламайте дров. Дехто з вас 
дією Косяк всі заспіва-
му місці команда про- потребує матерiальної допомоги, яку 
1. Нема помітних збурень.
ли чудову пісню – гімн 
курорів, на третьому –  доведеться просити не тiльки у друзiв, 
2. Невеликі збурення.
«Червоних горобців»-
СБУ. Віват грі мільйонів  а й у ворогiв.

3. Слабка геомагнітна буря.

молодців.
– футболу, віват «Чер- Козеріг (22.12-20.01). 
4. Мала геомагнітна буря.
Потім була хвилина 
воним горобцям», які 
Бiльше спiлкуйтеся з друзями, вони 
5. Помірна геомагнітна буря.
мовчання, якою грав-
його пропагують і кли- наштовхнуть вас на нестандартнi шля-
6. Сильна геомагнітна буря.
ці вшанували пам’ять 
чуть криворіжців за со- хи вирiшення поставлених завдань. 
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
талановитого червоно-
бою на стадіони!
Але не поспiшайте зi своїм ноу–хау, 
8. Екстремальний шторм.
Фото андрія ТруБіцина.  начальство ще не готове до цього. 
Звернiть увагу на власне здоров’я.
вітаємо
Водолій (21.01-19.02). 
Погода
Зараз краще зайнятися чимось важ-
Поздравляем 
Аллу Ивановну 
ливим, сконцентруйтеся на робочих 
с днем рождения
Прохолодні ночі
Гыжко
справах. Ваша пiдтримка знадобить-
Бобровицкую 
ся друзям. Зростає ризик загострення 
За даними Українського гід-
поздравляем с 75-летием!
Наталию Владимировну,
хронічних хвороб.
рометцентру, у четвер очіку-
директора КОШ № 92!
Желаем счастья и добра,
Риби (20.02-20.03). 
ється ясна погода. Температу-
Желаю забыть про болезни, невзгоды,
Друзей хороших и тепла,
ра вночі до 10 градусів тепла, 
Зараз несприятливий час для по-
Здоровою быть еще долгие годы,
Счастливых дней, блаженных снов,
їздок, також не варто починати нову 
вдень до 23 градусів тепла. Ві-
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Хмельных пиров.
дiяльнiсть. Присвятiть час банальним 
тер східний, 3 м/сек. Атмос-
Чтобы в сердце царили покой и весна!
Смеяться, песни петь, любить,
проблемам. Вихiднi ви проведете в 

ферний тиск 748…751 мм рт. 

Педколлектив, учащиеся, 
Большую жизнь до дна испить.
приємнiй компанiї, дехто з вас зустрiне 
сотрудники КОШ № 92.
 Бывшие 
коллеги, друзья.
ст.  
своє кохання.
Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи точ-
Редакційна колегія
Засновник:
Адреса редакції:
 Індекс – 61621. Обсяг 8 др. арк. Друк офсетний.
ки зору автора. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність 
Головний редактор Ольга КАЛИНЮК
Криворізька 
50027, пр. Металургів, 28. 
Свідоцтво про державну реєстрацію газети  
за підбір та точність наведених фактів, цифр, імен.
Довідки по редакції: 92-70-70, 
Листування з читачами – тільки на сторінках газети. Газета виплачує гоно-
міська рада
«Червоний гірник» ДП реєстр № 709 від 28 лютого 2000 р. 
Члени редколегії:
відділ реклами: 92-97-16. 
рар лише за публікацію замовлених матеріалів.
Газета виходить двічі на тиждень  
Володимир СКІДАНОВ 
За зміст та достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідаль-
Видавець:
e-mail: rminer@rminer.dp.ua; 
(середа, субота). 
(заступник головного редактора)
ність несе рекламодавець. Матеріали зі знаком Р друкуються на правах рек-
редакція Криворізької 
reklama@rminer.dp.ua
Черговий по номеру Тарас ЗАТУЛьНИй.
лами.
Віддруковано в комунальному під приємстві 
Віталій ТКАЧУК (завідувач відділу)
міської 
Редакція залишає за собою право на мовностилістичну правку, змінювати 
«Криворізька друкарня». 
Час підписання до друку за графіком 17.30 Зам. 3160.
Тетяна ДРєєВА (завідувач відділу).
За якість друку газети 
заголовки, редагувати й скорочувати матеріали, не змінюючи їх змісту.
комунальної газети

від по   відальність  несе  друкарня. 
тираж 17140 примірників.  
Анна РОДІЧКІНА (редактор).
Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються.
«Червоний гірник»
50027, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 28. Тел. 90-63-35.
тижневий тираж 33588 примірників.

Document Outline

 • Черв_гирник_12_09_2012
  • 1.2.5.7.11.12.21.22.24.26.28.29
  • 3,4,6,8,9,10,25,27,30,31,32
  • 1.2.5.7.11.12.21.22.24.26.28.29
  • 3,4,6,8,9,10,25,27,30,31,32
  • 1.2.5.7.11.12.21.22.24.26.28.29
  • 3,4,6,8,9,10,25,27,30,31,32
  • 1.2.5.7.11.12.21.22.24.26.28.29
  • 1.2.5.7.11.12.21.22.24.26.28.29
  • 23
  • 1.2.5.7.11.12.21.22.24.26.28.29
  • 3,4,6,8,9,10,25,27,30,31,32
  • 1.2.5.7.11.12.21.22.24.26.28.29
  • 3,4,6,8,9,10,25,27,30,31,32
  • 1.2.5.7.11.12.21.22.24.26.28.29
  • 3,4,6,8,9,10,25,27,30,31,32<< предыдущая страница