sotrud.ru   1 2 3 ... 18 19Компетентний співрозмовник
•Червоний гірник• середа, 12 вересня 2012 року 3
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: Зима і люди
упорядкованість, які дійсно за-
слуговують на увагу людей. По-
Тернівський район
їдьте прямо зараз і подивіться, 
Читати  
доки дозволяє гарна погода.
Перший день осені був визначений строком за-
Якщо говорити про благо-
можна скрізь
вершення підготовки до опалювального сезону 
устрій загалом, то цьогоріч зроб-
2012-2013 рр. Про це і не тільки наша сьогоднішня 
лено дійсно чимало, у тому чис-
Минулої неділі в парку по-
розмова із заступником міського голови Григорієм 
лі на суботниках, оголошених 
близу Палацу культури «Тернів-
вербицьким.
губернатором, в яких він також 
ський» відбувалося щось не-
брав особисту участь. Але бла-
ймовірне: учні школи № 42 вла-
Технічно – готові
тепломережа», то з ним ситуація 
гоустрій – це не тільки впоряд-
штували тут, висловлюючись 
– Ще в січні нинішнього року  дещо інша і ліміти газу вона має. 
кованість вулиць, парків і скве-
молодіжним сленгом, флешмоб 
виконкомом міськради було Завдяки цьому в ті багатоповер-
рів, це значно ширше поняття. 
на тему «Читати можна скрізь!». 
ухвалено відповідне рішення,  хові будинки, підвідні мережі до 
Відтак, коштом міста закупову-
Наче за помахом чарівної палич-
ки, затишний парк умить перетво-
яким затверджено заходи щодо  яких від тепломережі нині не пе-
ються й уже починають вистав-
рився на читальний зал під відкри-
підготовки до осінньо-зимово- ребувають у плановому ремон-
лятись лавки, яких передовсім 
тим небом. Юнаки і дівчата дістава-
го періоду об’єктів міського гос- ті, гаряча вода подається. Також 

у парках і скверах буде встанов-

ли із сумок книжки, всідалися зруч-
подарства, – говорить Григорій  щодо цього підприємства вже 
Григорій Вербицький.
лено 920. Також буде встановле-
ніше, де прийдеться, і читали. Якби 
Павлович. – Передовсім йдеть- розробляється договір на надан-
но більше 1800 урн для сміття – 
це одна людина сиділа на лаві з кни-
ся про підготовку теплового гос- ня газу для роботи котелень в  шу ще раз звернути увагу на це  по дві біля кожної лавки. Міс-
гою в руках, мабуть, ніхто з перехо-
подарства, адже в місті нарахо- опалювальний період. Адже з 25  вкрай значуще питання, а також  то прикраситься вісьмома но-
жих і уваги б на те не звернув. Але, 
вується 98 котелень, що забез- вересня системи теплопостачан- усвідомити, що тільки за умови  вими зупиночними павільйона-
коли одночасно розташувалося кіль-
печують теплом житло та соці- ня міста повинні бути готовими  100 відсотків оплати ні в кого не  ми, частина з них установлена на 
ка десятків читачів, пройти повз них 
альні об’єкти. До слова кажучи,  подати тепло споживачам, якщо 
реконструйованій вулиці Купрі-
байдуже важко. Тож перехожі зу-
буде приводу ставити питання 
пинялися, цікавилися, які книж-
у Кривому Розі налічується 4900  виникне така потреба.
щодо обмеження газу, електро- на, ще два призначені для вулиці 
ки тепер читає молодь, чим захо-
будинків із централізованим те-
Минулого року, якщо ви  енергії, води абощо через забор- Вернадського.
плюється. Мимоволі то там, то тут  плопостачанням.
пам’ятаєте, перше тепло в лі- гованість.
Для подальшого підвищення 
зав’язувалися розмови між школя-
За останніми відомостями,  кувальні установи було пода-
У НАК «Нафтогаз України» не  рівня благоустрою передбача-

рами та мешканцями Ленінського  маємо таку картину – досягну- но вже 1 жовтня. А тому не вар- поділяють споживачів, там роз- ється встановити ще 700 сміттє-

житломасиву. Ініціаторами цієї мо-
то виконання всіх запланованих  то виключати, що така сама си- глядається питання виключно  збиральних контейнерів так зва-
лодіжної культурологічної акції ви-
заходів, визначених у рамках  туація може повторитись і ни- про все місто як єдину одиницю  ного єврозразка обсягом 1,1 ку-
ступили працівники міської бібліоте-
підготовки до наступного опа- нішнього. До речі, напередодні  теплопостачання й газоспожи- бометра. Із семи міських районів 
ки для дорослих № 26 на чолі з Зоєю 
лювального сезону. Скажу біль- цього, а саме – 26 вересня, депу- вання. Наша делегація зі мною  п’ять ними вже забезпечено, а 
Голубковою. Вони ставили за мету  ше – розроблено графік на вере- тати міськ ради мають розгляда-
зараз підійшла черга Тернівсько-
привернути увагу городян до біблі-
на чолі побувала цього року в 
отеки як скарбниці духовного збага-
сень, згідно з яким до 25 вересня  ти підготовку до зими на сесії як  керівників «Нафтогазу», і ми  го району, для підвищення рів-
чення, взагалі до читання, нагадати
передбачається заповнення всіх  основне питання.
мали ґрунтовну розмову щодо  ня обслуговування якого спря-
що бібліотека завжди відкрита для  теплотрас і внутрішньобудинко-
– Коли з тепломережею ситу- забезпечення городян послуга- мовується ще кілька додаткових 
шанувальників книги.
вих мереж теплоносієм. Цей гра- ація більш-менш зрозуміла, то  ми гарячого водопостачання й  нових сміттєвозів з високим сту-
Завітайте  
фік уже розпочав виконуватись. зі споживачами теплоцентра- централізованого опалення. Ви- пенем ущільнення. Завдяки цьо-
– Чи можна це зрозуміти та- лі – не дуже. А це чи не полови- сновок зустрічі дуже простий –  му за одну ходку така вантажів-
на виставку
ким чином, що з технічної точ- на міста.

100-відсоткова оплата гарантує  ка може забрати сміття з 80-100 

ки зору місто до зими готове?
контейнерів. При цьому не можу 
Автори нової виставки, що 
– У цьому немає жодних сум-
не зупинитися на тому моменті, 
віднедавна демонструється нівів. Випробування, здійсне-
що не всі мешканці приватного 
у веселотернівському філіалі  ні під час підготовчого періо-
сектору уклали договори на ви-
міського історико-краєзнавчого  ду, засвідчили, що система гото-
везення побутового сміття, хоча 
музею, – народні майстрині Лю-
ва до роботи в осінньо-зимовий 
закон їх зобов’язує це зробити. 
бов Боровикова та Віра Полова. 
період. Це котельні, магістраль-
Тож нині 94 відсотки такі дого-
В експозиції – 76 їхніх робіт. Ви-
ні тепломережі, теплорозподіль-
вори мають, а решта – ні.
шиті хрестиком рушники, карти-
ни, ікони, килим вбирають очі. Та  чі пункти, внутрішньокварталь-
Здається, що кількість меш-
ще більше дивуєшся і захоплюєшся 
ні та внутрішньобудинкові ме-
канців без договорів і не дуже 
цими народними шедеврами, коли 
режі тощо.
велика, але відсутність тако-
дізнаєшся, що Любов Олександрів-
До цього можу додати, що ни-
го документа спричиняє виник-
на вишиває лівою рукою. А от Віра 
нішнього року в рамках здійсне-
нення стихійних звалищ, які аж 
Полова захоплюється виготовлен-
ної підготовки виконано робіт 
ніяк не прикрашають місто. Це 
ням жіночих прикрас із бісеру – ко-
на 30-35% більше, ніж минуло-
засвідчує аналіз – такі звали-
льє, браслети, намиста, сережки,  го року. І це правильно, адже всі 
ща є там, де відсутні договори. 
ґердани, які, гадаю, з охотою носи-
розуміють, що ті ж таки труби з 
Ось така пряма залежність та її 
ла б кожна модниця. Каже, що в ди-
часом зношуються і виходять з 
вплив на загальний благоустрій 

тинстві мріяла стати актрисою, але 

все життя пропрацювала на касі в  ладу, як й інші складники кому-
міста.
магазині – там справді потрібен не-
нальної системи. А тому потріб-
Два короткі  
абиякий акторський хист, щоб дого-
но докладати більше зусиль для 
Перевірка благоустрою проспекту Південний.
запитання-відповіді
дити покупцям. А вийшла на пен-
підтримання її працездатності, 
сію – захопилася бісероплетінням.  що й було здійснено під час цьо-
– Модульний туалет у парку 
Її наставницею стала Олена Агєє-
горічної підготовки до наступ-
– Так, теплоцентраль забез- постачання блакитного палива  Героїв. Примітна новобудова 
ва, майстриня з Жовтневого райо-
них холодів.
печує послуги приблизно поло- в необхідних для міста обсягах.
неподалік Квіткового годинни-
ну. Це заняття дає Вірі Василівні ве-
вині споживачів міста. Але го-
– Про які суми боргу йде мова? ка. Це перший приклад і остан-
лике естетичне задоволення, а ще  Газ – усьому голова
ворити потрібно не про них, а 
– Загалом за попередні роки  ній?
– певний заробіток, бо її прикраси 
– Суто технічна готовність  про боржників, яких, на жаль,  неплатники за всі види послуг 
– Це справді примітна ново-
жінкам дуже до вподоби. Побувай-
не забезпечить оселі теплом 
те на виставці. Не пошкодуєте!
ще вистачає. Ці споживачі пови- накопичили майже 1 мільярд  будова, що відповідає всім су-
за відсутності газу, потрібно- нні якнайшвидше, точніше ка- гривень боргу. Це дуже значна  часним вимогам. Аналогічний 
Робітнича  
го для роботи котелень. Чи ма- жучи – упродовж вересня, роз- сума, яка не може не впливати  туалет був зведений на Хреща-
тиме місто блакитне паливо  рахуватись зі своїми боргами.  на загальну ситуацію.
тику під час Євро-2012, а зараз і 

спартакіада

для подачі тепла?
Це важливо в тому розумінні,  Благоустрій –  
в Кривому Розі з’явився також. 
– Наявність газу залежатиме  що, згідно з аналізом, практич-
Це перший такий для нашого 
«Спорт, культура і труд – по-
устрій блага
руч ідуть» – під таким девізом 
насамперед від взаємин криво- но в кожному будинку є кілька 
міста приклад, але не останній 
ось уже понад два десятиліття 
різьких підприємств комуналь- квартир, мешканці яких мають 
– Цього року вже було прове- – ще шість таких будуть зведе-
на Північному ГЗК проводять-
ної теплоенергетики з його по- заборгованість за житлово-ко- дено чимало робіт з упорядку- ні вже цього року в різних ра-
ся робітничі спартакіади. 
стачальником, передовсім – від  мунальні послуги. В якій левову  вання міста, у тому числі на су- йонах.
Плавання, легка атлетика, ги-
стосунків ДП «Криворізька те- частку займають саме платежі за  ботниках за участі звичайних 
– Зовнішнє освітлення в при-
рьовий спорт, естафета, футбол,  плоцентраль» з НАК «Нафтогаз  використані енергоресурси. Ко- криворіжців. Наскільки це до- ватному секторі. Кілька слів 
армрестлінг, інші види спорту –  України». Це криворізьке під- ристуючись нагодою, хочу щиро  зволило поліпшити загальний  про це.
це шанс для працівників кожного  приємство через різні причини  подякувати платникам, які своє- стан благоустрою?
– Торік ця робота була розпо-
структурного підрозділу комбінату  має заборгованість за викорис- часно й у повному обсязі оплачу-
– Нещодавно «Червоний гір- чата, цьогоріч по місту додалось 
довести свою силу, спритність, до-
таний газ, а тому його подача на  ють використані послуги.
ник» опублікував підсумки місь- ще 2650 світильників, а наступ-
бру фізичну форму, що в повсяк-

денних виробничих буднях збага-

всі котельні теплоцентралі при-
Але від 5 до 15 відсотків меш- кого огляду-конкурсу благо- ного року вона продовжувати-
чувальників має неабияке значен-
пинена. Через це послуга з цен- канців (у різних будинках по- устрою, присвяченого Дню не- меться. Освітлення вулиць уже 
ня. А ще – довести, що кожен цех – 
тралізованого гарячого водо- різному), які накопичили чима- залежності України. Тож бажаю  поліпшилось, а в подальшому 
це міцна, згуртована спільними ін-
постачання споживачам тепло- лі суми боргів, не дають можли- зацікавленим зараз побувати на  воно буде ще кращим.
тересами команда, якій під силу і  централі не надається.
вості з упевненістю говорити,  визначених кращими об’єктах,  (Продовження розмови читайте 
виробничі завдання, і спортивні.
Стосовно КПТМ «Криворіж- що неплатників немає. Тож про- аби побачити тамтешню красу й 
в наступному номері «ЧГ».)
Мотрона Панова.
Записав Едуард Білик. Фото олександра ПорТняГіна.<< предыдущая страница   следующая страница >>