sotrud.ru   1 ... 40 41 42 43 44Күтім жəне тазалау
Ақаулар жəне оларды жою тəсілдері
Сервистік орталыққа хабарласқанға дейін төменде берілген кестемен танысып алуыңызды сұраймыз.
Ақау 
Себептері   жою тəсілдері
Диспенсердің қақпағы (Тек SD-2501 моделінде)
Суырып алып, оны сумен жуыңыз
[Барлық нан]
  Диспенсердің қақпағын бұрышы шамамен 75 градус бұрыш болатындай етіп көтеріңіз. 
  Сіздің ұныңыздағы балуыздың сапасы сəйкес келмейді немесе сіз нан пісіруге арналған 
Қосылыстарды теңестіріп, оларды алу үшін өзіңізге қарай тартыңыз немесе абайлап сол бұрыштың 
ұнды пайдаланбайсыз  (Балуыздың сапасы температураға, ылғалдылыққа, ұнды сақтау 
астында бекіту үшін басыңыз (алдымен машина салқындағанға дейін  күте тұрыңыз: қолданғаннан 
талаптарына, егінді жинау уақытына байланысты өзгеруі мүмкін). 
кейін бірден ол ыстық болады).
  Басқа өндірушінің басқа типтегі ұнын немесе ұнның басқа партиясын алып көріңіз.
  Абай болыңыз жəне тығыздықтарды зақымдап алмаңыз (зақымдау будың шығып кетуіне, конденсацияға 
  Нан сіз сұйықтықты аз қосқандықтан, өте қатты болып шықты. 
немесе деформацияға алып келуі мүмкін).
Менің наным көтерілмейді
  Құрамында ақуызы көп нан пісіруге арналған ұн суды, басқаларына карағанда, көбірек 
сіңіреді, сондықтан қосымша  10-20 мл су қосып көріңіз.
  Сіз сəйкес келмейтін ашытқыны пайдаланасыз. 
  Пакетінде ‘тез əсер ететін ашытқылар’ деген жазуы бар ашытқыларды пайдаланыңыз. 
Бұл тип алдын-ала ашытуды қажет етпейді.
Мейіз, жаңғақ салғышы. (Тек SD-2501 моделінде)
  Сіз ашытқыны аз салдыңыз немесе сіздің ашытқыңыз көнеріп кеткен. 
  Қоса берілген өлшеуіш қасықты қолданыңыз. Ашытқының жарамдылық мерзімін 
 
Суырып алыңыз жəне сумен жуыңыз

тексеріңіз. (Оны тоңазытқышта сақтаңыз)

  Ашытқыға араластырмас бұрын сұйықтық тиіп кеткен. 
  Сіз ингредиенттерді нұсқаулыққа сəйкес дұрыс тəртіпте салғаныңызды жəне су мен 
сұйықтықты ең соңында құйғаныңызды тексеріңіз (82 бет).
Мөр
  Сіз тұзды өте көп салдыңыз немесе қантты жеткіліксіз етіп қостыңыз.  
  Рецептті тексеріп, қоса берілген өлшеуіш қасықтың көмегімен дұрыс мөлшерін өлшеңіз.
Менің нанымның үсті тегіс 
    Тұз бен қант басқа ингредиенттерге кірмеуін тексеріңіз.
емес
[Арнайы нан]
  Оны əр пайдаланғаннан кейін қалдықтары 
  Einkorn бидайы арнайы нан пісірген кезде қолданылады жəне/немесе спельта ұнынан 
қалмас үшін жуып отырыңыз.
басқа көп ұн қолданылды. 
  Спельтадан басқа екі түрлі ұн қолданған кезде спельта ұны бүкіл ұн мөлшерінен 60% 
астам болуы тиіс. Қара жəне күріш ұны бүкіл ұн мөлшерінен 40% астам болуы тиіс жəне 
қарақұмық ұны бүкіл ұн мөлшерінен 20% астам болуы тиіс.
  Сіз ашытқыны шамадан тыс көп салдыңыз. 
  Рецептті тексеріп, қоса берілген өлшеуіш қасықтың көмегімен дұрыс мөлшерін өлшеңіз.
Менің наным өте бос
  Сіз сұйықтықты өте көп қостыңыз. 
  Ұнның кейбір түрлері басқаларына қарағанда суды көбірек сіңіріп алады, судың 
мөлшерін 10-20 мл-ге азайтып көріңіз
  Сіздің ұныңыздың сапасы қанағаттанарлықсыз. 
Менің наным көтерілгеннен 
 Басқа өндірушінің ұнын алып көріңіз.
Күйіп кетуге қарсы жабынды қорғау үшін
кейін қайта түсіп кеткен
  Сіз сұйықтықты өте көп қолдандыңыз. 
Қа
 Судың мөлшерін  10-20 мл-ге азайтып көріңіз.
з
Нанға арналған қалыпқа жəне араластыруға арналған қалақшаға дақтардың пайда болуының алдын алатын 
ақ
жəне нанды суырып алуды жеңілдететін күюге қарсы жабын жабылған.
  Сіз ашытқының/судың мөлшерін шамадан тыс көп қолданасыз. 
Оның зақымдалуын болдырмас үшін төменде берілген нұсқаулықты орындаңыз.

  Рецептті тексеріп, қоса берілген өлшеуіш қасықтың (ашытқыны)/кесенің (суды)  

Менің наным өте қатты 
көмегімен дұрыс мөлшерін өлшеңіз.
көтерілді.
   Судың артық мөлшері басқа ингредиенттерден түспеуін тексеріңіз.
•  Нанды қалыптан алып шығып жатқан кезде қатты заттарды, мысалы, пышақты немесе шанышқыны 
  Сіздің ұныңыз аз.  
пайдаланбаңыз. 
  Ұнды таразының көмегімен мұқият өлшеп алыңыз.
Нанды нан салғыштан шығаруда қиыншылықтар туындаса, 103-бетті қараңыз.
  Сіз ашытқыны жеткіліксіз мөлшерде қолданасыз немесе сіздің ашытқыңыз - көне. 
•  Көмеш нанды кесерден бұрын оның ішінде араластыруға арналған қалақшаның жоқ екендігіне көз жеткізіп 
  Қоса берілген өлшеуіш қасықты пайдаланыңыз. Ашытқының жарамдылық мерзімін 
алыңыз. Егер қалақша ішінде болса, ол суығанша күтіп, оны суырып алыңыз.  
тексеріңіз. (Оны тоңазытқышта сақтаңыз)
(қатты немесе өткіз құралдар, мысалы, пышақ, шанышқыны қолданбаңыз).  
Неге нан ақшыл жəне 
  Электр қуатын беруде іркіліс пайда болды немесе нан пісіру уақытында машина 
Күйіп қалмас үшін абай болыңыз, өйткені араластыруға арналған қалақша əлі де ыстық болуы мүмкін.
жабысқақ болып шықты?
тоқтатылды. 
  Егер машина он минуттан артық уақытқа тоқтатылған болса, онда ол сөнеді.  
•  Нанға арналған қалыпты жəне араластыруға арналған қалақшаны тазалаған кезде жұмсақ губғаны 
Сізге нанды қалыптан алу жəне жаңа ингредиенттермен циклді қайта іске қосу қажет.
пайдаланыңыз. Қандай-да бір абразивті, мəселен, тазартатын ұнтақтарды немесе қатты губкаларды 
қолданбаңыз.
  Сіз тым көп ұн қолдандыңыз немесе сізде сұйықтық аз.  
Менің нанымның қабығында 
  Рецептіні тексеріңіз жəне ұнның дұрыс мөлшерін таразының көмегімен немесе 
   Қатты, ірі дəнді ингредиенттер, мысалы, еленбеген ұн, қант немесе жаңғақтар мен дəндер қоспалары нанға арналған қалыптың 
ұн қалып қойды.
сұйықтықты комплектіге кіретін сұйықтықтарға арналған өлшемдік кесенің көмегімен 

күюге қарсы жабынын зақымдауы мүмкін. Ингредиенттердің көп мөлшерін қолданған кезде оларда кішігірім бөліктерге бөліп 
өлшеңіз.
алыңыз. Рецептілерде көрсетілген, кеңес берілген мөлшерді қадағалаңыз.
100
101


<< предыдущая страница   следующая страница >>