sotrud.ru 1 2 ... 11 12ЗЕМЛЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

vitaemo@news2000.com.ua
20 — 26 сентября 

№38(47)

www.2000.net.ua

8 ЛЮБИМЫХ теле-

каналов ТВ ПРОГРАММА (22.IX — 28.IX)
О детской болезни блочного строительства
в украинском левом движении >Пожалуйста, читайте настр.2—3
Вирощувати страусів
у порівнянні з вели-
кою рогатою худо-
бою економічно

вигідніше. Основа
Безвідходний страус
вигідніше. Основа
їхнього раціону —
спеціально підібрані
комбікорми 
(2—3 гривні за 1 кг) і
трав’яна маса, пере-
важно люцерна і ко-
нюшина, що їх біль-
шість фермерів сіють
самі. Взимку зелену
масу замінює посіче-
не сіно. За день до-
рослий страус з’їдає
1,5—2,5 кг сухого
корму. Птахи швид-
ко ростуть, набира-
ючи за рік 100 кг
живої ваги. Європей-
ська ціна на м’ясо
страуса — 20—26 євро
за кілограм. 

Будь ласка, читайте на стор. 9
Ковбасна благодать
Садимо 
Теплий 
Борисова
смородиновий сад
вулик >Будь
ласка,
читайте 

Будь ласка, читайте на стор. 8
Будь ласка, читайте на стор. 6—7
на стор. 5
Банани з куща, ананаси з грядки
Будь ласка, читайте на стор.  8


2 ЗЕМЛЯ
20.IX
політика
2008
Компартія — 
Україна стала 
робут наших громадян, не захищають громад-
ський спокій. Це «дахи» для певних криміналь-
за імпічмент
на шлях диктатури
них структур, які використовуються для того,
щоб отримати додаткові джерела поповнен-
О детской
Комуністична партія вважає за необхідне

За 17 років в Україні сформувалася вла-

ня своїх статків», — сказав Петро Симоненко.
завершити політичну реформу та ліквіду-
да, яка є виразником інтересів потужного
За його словами, протягом 17 років в Укра-
вати посаду президента України.
бізнесу. Влада сьогодні — це корпоратив-
їні відбувається люмпенізація суспільства.
Про це заявив Петро Симоненко з трибуни
ний орган, на зразок управління справами,
Громадяни відвертаються від розуміння влас-
Игорь АЛЕКСЕЕВ, 
мым непосредственным образом
Верховної Ради.
головною функцією якого є захист капіталу
ної позиції, коли формується влада. «І в цих
народный депутат,
поддержали Виктора Ющенко в
Лідер фракції комуністів наголосив, що Ком-
олігархів.
умовах шляхом адміністративного тиску, за-
второй секретарь
событиях 2004 года, сделав реша-
партія виступає за негайний початок процеду-
Таке переконання висловив Петро Симо-
лякуванням, шантажем, підкупом, політичним
Компартии Украины
ющий вклад в занятие им поста
ри імпічменту президента.
ненко. При цьому він зауважив: «Ми не має-
терором громадян примушують голосувати
президента Украины.
Петро Симоненко також зазначив, що вважає
мо влади, яка б захищала інтереси громадян.
не за свої інтереси, а за інтереси потужного
КПУ же не призывала своих из-
абсурдною ситуацію, коли президент очолює пар-
Жодного з питань, які сьогодні їх хвилюють,
капіталу. Це є результатом того, що Україна
По уже устоявшейся украинской
бирателей выбирать между выдви-
ламентську опозицію. За словами лідера КПУ,
не вирішують влада і держава».
фактично відійшла від демократичного шля-
политической традиции, перед
женцами олигархических группи-
Ющенко повинен нести відповідальність за свої

«У владі суцільна корупція, яку б гілку ми не

ху розвитку і стала на шлях формування кри-
каждыми выборами, в том числе и
ровок, одна из которых организо-
злочинні дії на посаді президента, зокрема за фа-
проаналізували. Якщо ми говоримо про пра-
мінальної диктатури», — підсумував лідер
гипотетическими, в левой среде
вала с иностранной помощью «шоу
шизацію суспільства та розвал країни.
воохоронні органи, то вони не захищають доб-
Компартії.
начинаются разговоры об объеди-
на Майдане», а другая боролась не
нении. С оглядкой на историю этих
за подлинные национальные ин-
НАМ ПИШУТЬ
попыток не могу не отметить —
тересы, а всего лишь рвалась к
они имеют характер некоего обос-
рычагам власти для нового пере-
Не можу без хвилювання
трения «детской болезни блочно-
дела собственности. Для рядово-
проходити повз мону-
го строительства» в отечествен-
го гражданина это обернулось пе-
Вершини героїзму і прірви підлості
мент у селі Капустинці,
ном левом движении.
реливанием из пустого в порож-
повз фігуру солдата-пе-
Коммунистическая партия всег-
нее, перекладыванием государ-
реможця, який підняв
товбивчих пристрастей дуже ко-
ному житті. Принагідно додамо, що
бить істинно вільними. Росії вже
да выступала и выступает за объ-
ственного бюджета из одного
угору автомат і застиг у
рисно було б багатьом політикам
протягом повоєнних років усе від-
не здатна зашкодити ніяка брехня,
единение всех левых сил в нашей
«приватизаторского» кармана в
німому радісному вигуку:
і криворотим агітаторам, які «про-
новилося на краще, а в 60—80-х у
ніякі комарині (та й серйозніші) уку-
стране в мощный кулак, дробящий
другой.
«Перемога!».
свіщають» народ брехнею, кова-
Капустницях були збудовані лікар-

си. Вона встала з колін, вона усві-

власть олигархии. Но каждому из-
Как видим, оценка коммуниста-
ною по зарубіжних розвідцентрах,
ня, аптека, Будинок культури на
домлює себе, як і колись, законо-
вестно, как отличаются между со-
ми ситуации была правильной —
Того дня, який в народі назива-
поглянути на ці ряди імен. І не тіль-
400 місць, три різнопрофільні ма-
мірно великою державою, вона ні-
бой сжатый кулак и кулак раз-
Украина ограблена и опозорена
ють другою Пречистою, 21 верес-
ки в Капустинцях, а й по багатьох
газини, побуткомбінат, лазня, ка-
чого не втратить без українського
жатый. Семнадцать лет — это не
возведенными на вершину власти
ня 1943 року, село Капустинці на
селах України.
фе, нова будівля середньої школи
сала, які б міфи нам не оповідали,
так мало для того, чтобы тем, кто
личностями вроде Ющенко, ныне
Київщині, в якому я народився че-
Впадає у вічі, що чи не більше
із теплицею, спортзалом, стрілець-
яких би підозрілих діячів не циту-
причисляет себя к левому флангу,
все более превращающим нашу
рез чверть століття по війні, було
половини списку — типово росій-
ким тиром, міні-стадіоном, спорт-
вали. Але втратити можемо ми. Не
приобрести некоторый опыт и из-
замечательную страну в посмеши-
звільнене поколінням моїх дідів від
ські. І коли нам зараз говорять про
майданчиком; були колгоспний та
в наших інтересах, не заради на-
бегать повторения ошибок про-
ще для всего мира.
фашистських загарбників.
якусь «радянську (російську!) оку-
шкільний сади.
шої незалежності — а в інтересах
шлого.
Но в 2006—2007 гг. единство
В останні роки існування СРСР
пацію», думаєш: окупація, аж ніяк
Що маємо зараз?
хижої Атлантики триває розчлену-
Как известно, именно раздроб-
левых вроде бы было восстанов-

тут, у центрі, ще був меморіальний

не російсько-радянська, а лукаві-
Безбатченки, іуди — це якраз не
вання слов’янського світу, право-
ленность левых сил на президент-
лено в составе нового парламент-
Вічний вогонь, для якого тепер у
ша фашистської, триває. Країна
ті, хто не хоче молитися на ново-
славної цивілізації.
ских выборах 1999 года не позво-
ского большинства, сформировав-
незалежній Україні бракує газу. Віч-
окупована зараз! Окупована брех-
явлені лжеікони мазеп і бандер.
Включаєш радіо і чуєш метале-
лила закрыть вопрос с олигархи-
шего антикризисную коалицию.
ного вогню нема, але є отруйний,
нею, окупована прислужниками за-
Насправді безбатченки — це ті, хто
вий голос диктора (відчувається
ческим режимом, причем — демо-
Итак, история левого движения
смердючий дим брехні, яка окутує
хідної тьми з їхньою унікальною
продає істинну пам’ять нашої віль-
радянська школа, але, мабуть, не
кратическим путем. Вряд ли сто-
в новейшей истории Украины весь-
темною пеленою уми мільйонів
моральною нечистотою.
ної, святої, православної України —
в найкращих її проявах!), лунають
ит сомневаться в том, что виной то-
ма непроста...
українських громадян і затуляє
Нема на капустинській плиті жод-
яскравої зірки у слов’янському су-
погрози із боку Банкової в бік усіх,
му — кулуарная манера политиче-
В любом случае, ставя интере-
останні промені правди, будь-яке
ного імені, подібного до Джордж
зір’ї, перлини цього материка! Але
хто ще не розписався у своїй ка-
ских переговоров и амбиции, не
сы левого избирателя выше от-
світло історичної справедливості.
чи Кетрін, немає тут і наймень «во-
вона, віримо, ще повернеться! Як-
пітуляції перед катком підтоптаних,
соответствовавшие духу идейного
гремевших споров и баталий, мы,
За дві години, відведені в за-

яків» УПА. Тут більшість росіян, є

що ми повернемо пам’ять про тих
але за інерцією агресивних
товарищества.
коммунисты, предпочитаем гово-
гальноосвітній школі на вивчення
українці, є представники інших на-
людей, які великі й величні у сво-
США. Всяк, хто не лаштується у
Несомненно, на протяжении не-
рить о другом.
Великої Вітчизняної війни (яка до
ціональностей Радянського Союзу.
їй звичайності, у своєму подвигу й
вороги Росії — це, виявляється, во-
скольких созывов парламентариям
Мы считаем несомненным фак-
того ж показана гризнею двох дик-
Боєць Євген Столбов, який ле-
душевній чистоті.
рог України, зрадник національних
удавалось выступить единым
том, в очередной раз подтверж-
таторів), не збагнути ні правди про
жав у госпіталі, обладнаному у при-
Оце ще й до питання російсько-
інтересів, «п’ята колона» і наймит
фронтом в защиту социальных
денным результатами прошлых до-
війну, ні ціни Перемоги. Чи може
міщенні старої школи (приблизно
го характеру. Так, російська душа
Кремля!
прав и свобод граждан от загре-
срочных выборов, что какие-либо
сучасний учень уявити, що це бу-
на тому місці, де нині меморіал),
болить за цілий світ. У неї бувають
Та більшої зради українських ін-
бущих рук капитала. Но вышеупо-
компромиссы в таких вопросах,
ла глобальна подія, яка торкнула-
помер якраз на Покрову, коли у
злети і падіння, бувають урвища на
тересів, ніж та, на яку пішов ниніш-
мянутые причины — амбиции и
как:
ся життя кожної української сім’ї?..
нас тепер по-блюзнірськи «свят-
духовному шляху. Але більших ур-
ній режим, більшої продажності,
склонность некоторых политиков
— недопущение членства Укра-
На гранітній плиті вибито імена
кують» на найвищому, вважайте,
вищ, безодень, прірв духовних, роз-
відступництва ще, мабуть, на Вкра-

к кулуарным переговорам — не да-

ины в НАТО,
воїнів різних національностей, які
рівні день бандерівських головорі-
щелин духу, в які катастрофічно па-
їні не було. Тому що ніколи ще не
ли левым возможности сформи-
— предоставление государ-
поклали життя за визволення села:
зів. Мати Столбова, що живе в Ро-
дає все буття нашого бідного на-
володіли зрадники і відступники
ровать уверенное большинство в
ственного статуса русскому языку;
Асанбеков Арифкан
сії (чи точніше, мабуть, — жила, за-
роду, ніколи й ні в кого, мабуть, ще
таким потужним та різнобічним ре-
Верховной Раде.
— борьба против купли-продажи
Анохін Яків Федорович
раз не маю ніяких відомостей) дов-
не було. Та є надія на зцілення все-
сурсом: інформаційним, політич-
Заметим, впрочем, что в 2005—
сельхозугодий;
Ботков Олександр Іванович
го листувалася із місцевою шко-
суспільної гангрени, хоча...
ним, економічним, соціальним.
2006 гг. некоторые представители
— создание ЕЭП;
Биричев Михайло Васильович
лою, яка свято берегла пам’ять про
Бували часи страшніші, але оче-
В Олександра Солженіцина в
партий, именующих себя левыми,
— сопротивление попыткам ор-
Грошев Володимир Якович
воїнів-визволителів, у тому числі
видно, що не було підліших! Я при-
знаменитій повісті «Один день Іва-
неожиданно для многих своих из-
ганизовать «поместную церковь»;
Гольденштейн Віктор Олександрович
про її сина.
гадую зустріч з іншою російською
на Денисовича» є слова персона-
бирателей вошли в образованное
— борьба против распростране-
Данилевський Федір Михайлович
Вона приїздила до села. Зайдіть
матір’ю, Любов’ю Родіоновою, у
жа: «Ну, думаю, есть Ты, Созда-
националистами и выходцами из
ния мифов об «оранжевой револю-

Єніхін Олександр Федорович

до сільського краєзнавчого музею,
Києві на фестивалі православного
тель. Долго Ты терпишь, да боль-
олигархии парламентское боль-
ции»;
Єлістратов Григорій Никифорович
погляньте на стенд з фотографіями
кіно «Покров» минулої осені. Горе,
но бьешь!». Час оранжевих химер
шинство и правительство.
— борьба против попыток пред-
Забийворота Григорій Андрійович
цієї зустрічі, яка відбулася на три-
мужність і слава цієї людини тісно
все одно закінчиться крахом та гань-
Коммунисты находились в оппо-
ставить голод 1932—1933 гг. как
Ірванець Кирило Данилович
дцятиліття великої Перемоги. По-
переплетені й рівновеликі. Вона
бою — і дай Боже, аби якнайскорі-
зиции к этому правительству и ре-
спланированный этноцид;
Кривошеєв Петро Терентійович
дивіться на ці щирі осяяні облич-
підписала мені книжку про свого
ше. Нехай цю темну, чи не найтем-
жиму Виктора Ющенко. И своей
— борьба против реабилитации
Кабіров Нірхомед Нурдинович
чя, на те, як матір героя вітають
сина, солдата Євгена Родіонова,
нішу в нашій історії добу таки об’-
позиции по отношению к этому ре-
ОУН-УПА,
Клюєв Петро Олександрович
школярі піонерського загону ім.
який сто днів був у полоні чечен-
єктивно оцінять згодом, як вона цьо-
жиму не меняют.
неприемлемы.
Колесник Дмитро Пилипович
Є. Столбова, погляньте на застиг-
ських бандитів і за відмову зняти з
го заслуговує — справді як добу
Не без сожаления отмечаем, что
Колебания по столь важным для
Комаров Іван Микитович
лу, увічнену фотографом розмову
себе хреста був страчений, обез-
тьми, неправди і продажу всього
участие политиков, ранее провоз-
избирателя вопросам так или ина-
Король Василь Онуфрійович
двох матерів, що віддали Перемо-

головлений. Багато православних

святого. Україна все одно воскрес-
глашавших левые лозунги, в пер-
че вызывают законные сомнения и
Коканін Михайло Михайлович
зі своїх синів, льотчиків-винищу-
громад, не чекаючи офіційної ка-
не, встане з попелу, але буде зов-
вом правительстве Юлии Тимо-
недоверие со стороны граждан,
Логінов Андрій Тимофійович
вачів — українка Миколаєнко і ро-
нонізації, вшановують його як свя-
сім не «зоною інтересів», яку дору-
шенко (2005) вряд ли было такти-
интересующихся политической
Малиш Андрій Тимофійович
сіянка Столбова...
того воїна-мученика, сповідника
чили зробити цим прислужникам
ческим ходом, якобы предприня-
жизнью и готовых прийти на изби-
Маслов Іван Євдокимович
Повірте, це справжня дружба на-
православної віри в нових часах.
колонізаторів, цим ідейним нащад-
тым с мыслью о том, что «даже
рательные участки.
Нечитайло Семен Петрович
родів, гартована не тільки щастям,
Мати солдата написала моїм синам
кам поліцаїв, які силкуються загна-
небольшое присутствие левых в
Для нас очень важно, чтобы дру-
Набазбаєв Рахмат
а й горем, яка походила не з три-
побажання бути захисниками, але
ти нас у концтабори світового мо-
парламентской коалиции и испол-
гие левые политики четко и ясно
Осідов Михайло Семенович
бун, а існувала в житті на рівні люд-
ніколи не звідати жахів війни.
року, відібравши і пам’ять, і надію.
нительных органах власти позво-
высказали по вышеперечисленным
Першев Василь Михайлович
ському, на рівні сердець. І все це
Тонким, наче лезо ножа, є духов-
Це їм не вдасться ніколи.
ляет позитивно влиять на внутрен-
вопросам свою официальную по-
Столбов Євген Миколайович
зараз підло оббріхано, перекруче-
ний водорозділ між тими, хто ви-

Перемога буде за нами, бо з на-

нюю и внешнюю политику госу-
зицию. К сожалению, в последнее
Токарев Федір Васильович
но, спотворено і спаплюжено.
бирає темряву пристосуванства,
ми — правда!
дарства». Именно так нам хотели
время нам не удалось разглядеть
Пупишев Василь Михайлович...
Людям було за що любити Пе-
яка все одно нічого доброго не
Олександр ЯРОВИЙ,
представить откровенное полити-
флагов некоторых из них на акци-
За розгулу нинішньої антиросій-
ремогу — надто дорого за неї за-
принесе, і тими, хто вибирає прав-
кандидат філологічних
ческое соглашательство. Ведь та-
ях созданного по инициативе КПУ
ської істерії, розпалювання бра-
платили, було чого й чекати в мир-
ду, яка, за словами Спасителя, ро-
наук, Київ
ким образом эти же политики са-
«Левого фронта», уже объединив-следующая страница >>