sotrud.ru 1 2 ... 13 14


ЗЕМЛЯ
ТИЖНЕВИК

vitaemo@news2000.com.ua

7 — 13 липня

№27—28(231)

www.2000.net.ua

8 УЛЮБЛЕНИХ теле-
каналів ПРОГРАМА ТБ (9.VII — 15.VII)
КАТЕРИНА ЛАЩИКОВА

Самая

душистая

наука

Пожалуйста, читайте на стр. 3
Гостиница для насекомых
Пожалуйста,

читайте

на стр. 92 ЗЕМЛЯ
7.VII
господарство
2012
АГРОІНФОРМ
ВІСТІ З РЕГІОНІВ
ОФІЦІЙНО
ВИРОБНИЦТВО
1 млрд. 868 млн. т — проти 1 млрд.
ВІННИЧЧИНА
ДНІПРОПЕТРОВЩИНА
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА
873 млн. т, що прогнозувалися у
«Єдине, за рахунок чого ви-
Новий молочно-виробничий
82 га в с. Цінева Рожнятівсько-
Кабінет Міністрів запрова-
Вітчизняні підприємства про-
травні. У минулому сільськогоспо-
живають сьогодні люди в селах,
комплекс «Катеринославський»,
го р-ну очищено від отруйного бор-
див дотацію в розмірі 1 тис.
тягом січня—травня виробили
дарському році цей показник ста-
— це молоко, яке вони здають.
створений на базі господарства,
щівника Сосновського. За інфор-
грн. за догляд за однією го-
116,1 млн. декалітрів пива — це
новив 1 млрд. 842 млн. т. Оцінку
Тому закупівельна ціна на моло-
яке діяло в 1980—1990-х рр., став
мацією УМНС в області, на бороть-
ловою молодняку великої ро-
на 2% менше, ніж за аналогічний
світового виробництва пшениці ек-
ко від населення не може бути
до ладу в с. Чумаки Дніпропетров-
бу з рослиною, що викликає опіки
гатої худоби віком від 12 до
період 2011 року.
сперти ради знизили до 665 млн. т

нижчою, ніж 2 грн. 50 коп.», —

ського р-ну. За рік тут реконстру-
та захворювання шкіри, вийшли
15 місяців. 
Споживання пива за цей період
проти 671 млн. т за (у минулому
зазначив голова ОДА Микола
ювали чотири старі та збудували
123 особи та три одиниці техніки.
Урядова постанова також дещо
скоротилося на 6% — до 100 млн.
сільгоспроці її врожай сягнув
Джига. Керівник області дору-
три нові корівники з доїльним від-
Ініціатива належить голові ОДА Ми-
змінила вимоги до віку ВРХ, за до-
дал. Середня роздрібна ціна на
695 млн. т). Водночас прогноз ви-
чив ГУ агропромислового роз-
діленням. Підприємство розрахо-
хайлові Вишиванюку: він закликав
гляд за якою раніше вже нарахо-
напій зросла за рік на 7,1% — до
робництва кукурудзи підвищено
витку забезпечити належний
ване на 1,5 тис. корів і 1,8 тис. го-
екологів штрафувати керівників тих
вувалися дотації. Так, 250 грн. за
13 грн./л. Основними чинниками,
до 917 млн. т проти 913 млн. т.
контроль за рівнем цін і продов-
лів молодняку. А наступного року
районів, на території яких росте
голову будуть виплачуватися за
що вплинули на подорожчання
Торік цієї культури у світі було
жити формування системи моло-
тут планується відкрити молокоза-
шкідливий бур’ян.
молодняк віком від трьох до шес-
пива, стали зростання витрат на
зібрано 868 млн. т.
?
коприймальних пунктів.
вод і м’ясокомбінат.
ти місяців, 500 грн. — від шести до
сировину й енергоресурси,
МИКОЛАЇВЩИНА
дев’яти місяців, 750 грн. — від
збільшення акцизу на 9,5%, а та-
До 25 липня у Баштанському р-ні
дев’яти до 12 місяців.
кож подорожчання води, яка ви-
УНИАН
триватиме пробний перепис, який
користовується в процесі приго-
стартував на початку місяця. За по-
Відповідно до наказу Мінагро-

тування напою, — у середньому на

відомленням Держстату, це один з
проду, Аграрний фонд реалізо-
11,3%.
основних підготовчих етапів до пер-
вуватиме пшеничне борошно ви-
шого всеукраїнського загального
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
щого ґатунку із зерна державно-
сільськогосподарського перепису
го інтервенційного фонду за
У маркетинговому році, який
2014 р. Він має охопити 512 сіль-
ціною 2896 грн./т (з ПДВ).
завершився 30 червня, Україна
госппідприємств, фермерських гос-
Документ також установлює ціну
експортувала 21,8 млн. т зерна,
подарств і приватних підприємців,
реалізації пшеничного борошна
що на 81% більше в порівнянні
а також 13,3 тис. домогосподарств.
1-го ґатунку із зерна державного
з попереднім МР.
Баштанський р-н обрано не випад-
інтервенційного фонду на рівні
Зокрема, повідомляє Мінагро-
ково: структура його сільгоспвироб-
2711 грн./т, 2-го — 2381 грн./т,
прод експорт кукурудзи зріс у
ників значною мірою відбиває си-
житнього борошна — 2279 грн./т. 
2,7 раза — до 13,86 млн. т, пше-
туацію в цілому по країні.
Довідка: За останніми даними
ниці — на 26,4%, до 5,17 млн. т
(станом на червень), запаси зер-
(із них майже 3,1 млн. т продо-
РІВНЕНЩИНА
на в державному інтервенційному
вольчої). Водночас постачання яч-
Комплексну допомогу самотнім
фонді становлять 1,26 млн. т.
меню скоротилися на 4,6% — до
літнім жителям Дубенського р-ну
2,58 млн. т. Експорт олійних куль-
надають виїзні групи, організовані
У січні—травні в Україні про-
тур збільшився на 1,7% — до
за ініціативи голови РДА Данила
дано 1190 земельних ділянок
2,39 млн. т (у тому числі ріпаку впав
Корилкевича. За день вони обслу-
загальною площею 700,28 га на

на 16,2% — до 1,16 млн. т, тоді як

говують 4—5 господарств: порають-
суму 400,96 млн. грн. Такі дані
сої зріс на 27,3% — до 1,24 млн. т).
ся на городі, ремонтують будівлі,
наводить Державне агентство
прибирають у хаті й на подвір’ї, а
ПРОГНОЗИ
земельних ресурсів
ще надають юридичні консультації
У тому числі на земельних тор-
Міжнародна зернова рада
та оформлюють документи на пра-
гах реалізовано 78 ділянок пло-
істотно — на 5 млн. т — знизи-
во володіння нерухомим майном.
щею 28,78 га — за 15,17 млн. грн.
ла прогноз валового збору
Кошти на цю діяльність приділяють-
Окрім того, на торгах продано пра-
зерна в сільськогосподарсько-
ся з місцевого бюджету. До речі, го-
13 областей півдня та центру України розпочали збирання ранніх зернових культур. На жаль, тут
ва оренди на 278 ділянок площею
му році, який розпочався
лова ОДА Василь Берташ доручив
даються взнаки втрати від дуже сильних морозів на початку року. А от у північних і західних регіонах
4,5 тис. га на загальну суму
1 липня.
стан зернових переважно добрий та задовільний і на багатьох площах очікується врожайність на
упровадити цей досвід і в інших
19,4 млн. грн.
Збір зернових очікується на рівні
рівні минулого року.
районах поліського краю.
?
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Андрей КУЗЬМИН
производителями кооперативу
все-таки сложно. И фермеры по-
Кооперация — единствен-
шли по другому пути. Когда по-
Пастбища идеальной птицы
но возможный способ
стоянные клиенты начали спраши-
выживания небольших
вать, нет ли у них такого же каче-
хозяйств в условиях то-
ства свинины или говядины, Дюк
тального наступления
десятками кур в день справляться
нальную ответственность каждо-

ощипывания пера, а также емкос-

«Пастбища идеальной птицы» ори-
с партнерами сначала отсылал их
крупных агрохолдингов
не удавалось. Бизнес велся на гра-
го. Фермеры подписали совмест-
тей для хранения корма (какое-то
ентированы на конкретного потре-
к своим коллегам-животноводам.
по всем сельскохозяй-
ни рентабельности. На приобрете-
ное обязательство об отказе от
количество сертифицированных
бителя. Кстати, многие покупате-
А потом объединились с ними же
ственным фронтам. Это
ние специального оборудования,
применения антибиотиков и гормо-
органических кормов цыплята все
ли переходят в категорию постоян-
в кооператив South Shore Meats —
облегчающего труд и высвобожда-
нов роста. В конечном итоге был
же получают).
ных благодаря качеству курятины
«Мясо Южного берега». И сейчас
успешно демонстрирует
ющего время для развития новых
создан кооператив с незатейли-
Оборудование, общая стои-
от «Пастбищ» — она вкуснее, чем
фермеры под одной маркой про-
передовой американский
направлений деятельности, средств
вым названием Pasture Perfect
мость которого около $7 тыс., бы-
мясо птицы, выращенной в закры-
дают разные виды мяса. Одним
опыт.
не было. Одним словом, тупик.
Poultry — «Пастбища идеальной
ло куплено за счет кредита — каж-
тых помещениях. Да что, впрочем,
словом, бизнес развивается.
С подобными проблемами, как
птицы». У коллег общий веб-сайт,
дый партнер выплачивал, соответ-
говорить — нам ли не знать, как от-
Теперь об отечественных реали-
Типичный пример — история
оказалось, в это же время сталки-
унифицированная форма бланков
ственно, только треть. С появле-
личается домашняя курица от раз-
ях. В конце весны мы уже писали,
объединения трех птицеводческих
вались еще два живущих непода-

документации и единый план рек-

нием техники, которой пользуют-
личных «ряб» и «курчат»?
что Министерство аграрной поли-
хозяйств в штате Висконсин (на-
леку фермера, также занимающих-
ламных мероприятий.
ся по очереди по мере необходи-
Кооператив работает по пред-
тики и продовольствия презенто-
ходится на севере США в районе
ся курами. Крис Дюк собрал еди-
Фермеры приобретают двух-
мости, производительность труда
оплате. В летний период устанав-
вало новый проект социально-эко-
Великих озер).
номышленников и предложил объ-
дневных цыплят и через неделю,
выросла втрое.
ливается девять дат отгрузки то-
номического развития села, так и
Началось все с того, что не-
единить усилия. Тем более что ме-
если температура воздуха не ни-
Кооперативная модель ведения
вара, и за неделю клиенты полу-
названный — «Родное село».
сколько лет назад фермер Крис
тоды хозяйствования у них были
же 10°С, выпускают их на травку.
бизнеса позволяет фермерам поку-
чают извещение — на какую имен-
(«Земля 2000» №20 от 19 мая).
Дюк пришел к выводу: в сложив-
одинаковы: птица выращивалась
В возрасте 4 недель птица пере-
пать корма по оптовым ценам, что
но ферму им ехать. Покупатели ча-
Предложенный рецепт решения
шихся реалиях он достиг потолка.
на выгульном содержании. То есть
водится на постоянный поднож-
экономит 15—20 центов на каждом
сто приезжают вместе с детьми,
всех проблем прост — возрожде-
И как бы ни бился, увеличить про-
цыплята не толпились, как на пти-
ный корм, а ночует в специально
фунте (1 фунт равен 454 г). Итого-
выходит своего рода экскурсия —
ние кооперативного движения.
дажи свежей курятины по доступ-
цефабриках, в тесных закрытых
сконструированных передвижных
вая экономия составляет более двух
тем же интересно посмотреть, как

Кстати, информация к размыш-

ным и стабильным ценам он не в
боксах, а гуляли днем сами по се-
клетках с защитой от дождя. То
долларов на каждой тушке.
живут птички. 
лению. На сельских подворьях Ук-
состоянии. А залог успешного биз-
бе, заходя в помещение лишь под
есть фактически цыплята все вре-
Цыплята покупаются фермерами
Зимой птица продается в замо-
раины выращивается 47% всего
неса, как известно, развитие.
вечер поспать.
мя живут на природе.
с таким интервалом, чтобы каждое
роженном виде. Кстати, что каса-
поголовья птицы. Но покупаем мы,
Дело в том, что в штате Вискон-
Партнеры детально обсудили
Члены кооператива экономят на
хозяйство на день отгрузки имело
ется оптовых продаж: фермеры
за очень-очень большим исключе-
син установлен лимит на забой и
все нюансы будущего сотрудни-
ведении бухгалтерской докумен-
примерно 150 готовых к забою кур.
вышли из положения, наладив по-
нием (разве что иногда у бабушек,
продажу птицы — тысяча тушек с од-
чества, договорились о единых
тации (она общая) и на том, что для
Тут необходимо отметить, что, со-
ставки на ближайший перерабаты-
на праздники), взращенных на пти-
ного фермерского хозяйства в год.
стандартах (тушки во всех трех хо-
них упрощено налогообложение.
гласно требованиям министерства
вающий комбинат живой птицы.
цефабриках, неизвестно чем вы-
Обработка птицы у Криса велась
зяйствах должны быть примерно
Еще более ощутимую экономию
сельского хозяйства США, оптом
Бизнес «Пастбищ идеальной
кормленных бройлеров. Так что
вручную, и даже с помощью наем-
одного веса, а мясо иметь одина-
приносит совместное приобрете-
фермеры торговать тушками пти-
птицы» неуклонно набирает оборо-
опыт Криса Дюка и его товарищей
ных работников более чем с пятью
ковый вкус), обозначили персо-

ние техники, например машин для
цы не имеют права. И поэтому
ты, но конкурировать с крупными
может пригодиться.
?


следующая страница >>