sotrud.ru   1 ... 16 17 18 19 20

Т. ЖЕЛОБЕЦЬКА,

НМЦ ЦЗ та БЖД АР КримА ЯКА СИТУАЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЄЮ В УКРАЇНІ
ІНШОГО СМІТТЯ – ЕЛЕКТРОННОГО?Комп'ютерами та оргтехнікою

в нашій країні володіють фізичні та

юридичні особи.

Утилізація оргтехніки фізичними

особами відбувається дуже проза-
Однак персональна техніка

морально застаріває набагато рані-

ше. Це пов'язано зі стрімким розвит-

ком електроніки та програмного

забезпечення. У такому випадку
– на дорогоцінні метали (від

Міністерства фінансів України);

– кольорові метали (від

Міністерства промислової політи-

ки України);


їчно – викинув на смітник у гіршому

юридична особа повинна звернутися

чорні

метали

(від


випадку, в кращому – розібрав на

частини для подальшого застосу-

вання, що врешті-решт закінчується

тим же звалищем. Цей процес нині

не хвилює ні більшу частину насе-

лення, ні державу. Утилізацією в

цьому випадку займаються шукачі

кольорових і чорних металів.

З юридичними особами все

набагато складніше. Відповідно до

законодавства України персональ-

ні комп'ютери належать до основ-

них засобів і підлягають бухгал-

терському обліку на підприємстві

із зазначенням кількості дорого-

цінних металів, які в них містяться.

Мало того, на цю техніку поши-

рюється правило про амортизацію

протягом чотирьох років. Іншими

словами, списати і утилізувати

таке обладнання можна тільки


через чотири роки.

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 7/2012

до спеціалізованих підприємств, які

займаються виробництвом, ремон-

том і обслуговуванням персональної

техніки для проведення технічної екс-

пертизи обладнання з отриманням

висновку про те, що персональна

техніка морально застаріла, знята з

виробництва, ремонтна база відсут-

ня, підлягає списанню та утилізації у

встановленому порядку.

Тільки після цього необхідно

укласти договір з підприємством,

яке займається роботою з відхода-

ми і має відповідну ліцензію дер-

жавного органу.

Довідка. В Україні робота з

відходами електронної побутової

техніки регламентується чинним

законодавством. А тому, підпри-

ємствам для прийому її на пере-

робку, необхідно мати наступні

ліцензії:

Міністерства промислової політи-

ки України);

– полімери (від Міністерства

екології України);

– екологічно небезпечні відхо-

ди (від Міністерства екології

України).

До речі, персональний комп'ютер

містить всі види відходів. Тому здава-

ти їх слід на підприємства, які мають

ліцензію на роботу з дорогоцінними

металами. Ці підприємства-перероб-

ники дорогоцінних металів, у свою

чергу, укладають договори з підпри-

ємствами, що мають інші ліцензії і

таким чином персональна техніка

розбирається і утилізується згідно з

законодавством України.
Алла АКСЬОНОВА,

за інформацією


eco-live.com.ua


в

59


NS_2012_07:JUR_10_2010.qxd 26.07.2012 15:54 Page 60


З ІСТОРІЇ КАТАСТРОФ

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

ХРОНІКА ЯДЕРНОЇ ЕРИНадзвичайні ситуації, що сталися

на ядерних об’єктах у липні різних років

08.07.1974 р. – Унаслідок радянсь-

кого "мирного" підземного ядерного

вибуху на території Башкирії (СРСР)

сталося радіаційне забруднення тери-


01.07.1983 р. – У результаті тех-

нічної несправності на АЕС Phillipsburg

(Німеччина) стався викид йоду-131.

02.07.1966 р. – На атолі

Моруроа в південній частині Тихого

North Anna (США).

04.07.1961 р. – Аварія на борту

радянського атомного підводного

човна "К-19" (розрив першого кон-

туру охолодження реактора), заги-

торії. Мета вибуху – знищення токсич-

них хімічних відходів.

09.07.1991 р. – Теча в системі

охолодження на АЕС Wurgassen

(Німеччина).


океану проведено перше французь-

нуло

дев’ять

членів

екіпажу

10.07.1991 р. – Витік радіації на


ке ядерне випробування.

03.07.1981 р. – Пожежа на АЕС

(Атлантика).

05.07.1980 р. – Розлиття 45 тонн

радіоактивної води на

АЕС Three Mile Island

під час підготовки до

проведення вентиляції

радіоактивного газу

криптон.

06.07.1959 р. –

Американський літак з

Білібінській АЕС (Росія).

11.07.1974 р. – Викид радіацій-


ної пари з вентиля при розриві пер-

шого контуру охолодження на АЕС

Quad Cities (США).

11.07.1989 р. – Аварія на борту

американського атомного підводно-

го човна "Houston".

12.07.1993 р. – Несправність

контрольної системи на АЕС


атомними

бомбами

Susquehanna (США).


розбився і згорів.

07.07.1994 р. –

Радіоактивне забруд-

нення території на

переробному комбінаті

13.07.1988 р. – Аварія внаслідок

технічної несправності системи охо-

лодження на АЕС Almaraz (Іспанія).

14.07.1992 р. – Аварійне заглу-

шення реактора внаслідок несправ-
60

Американська атомна бомба

"Маяк" (Росія).

ності системи охолодження на
NS_2012_07:JUR_10_2010.qxd 26.07.2012 15:54 Page 61


З ІСТОРІЇ КАТАСТРОФ

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ
Нововоронезькій АЕС (Росія).

15.07.1989 р. – Аварія на

борту американського атомно-

го підводного човна "Silversides"

(Атлантика).

16.07.1945 р. – Перше

випробування атомної бомби

Trinity в New Mexico (США).

16.07.1979 р. – Прорив

греблі поблизу Church Rock

(США) зумовив підтоплення

1000 тонн уранових "хвосто-

сховищ" і утворення 400 літрів

радіоактивної води.


16.07.1989

р.У


Баренцовому морі на борту

радянського атомного підводного

човна типу «Альфа» сталася аварія


ядерної енергетичної установки.

17.07.1991 р. – Унаслідок


поломки контрольної системи

на АЕС Sendai (Японія) здійсне-

но ручне заглушення реактора.

Викид радіоактивної пари з вентиля при розриві першого контуру охолоджування на АЕС в США
Dampierre (Франція) переопроміни- температури в басейні витримки на


18.07.1991 р. – Витік пари при- лося два працівники.

АЕС Gravelines (Франція).


звів до заглушення реактора на АЕС

24.07.1989 р. – Аварія при пере-

26.07.1993 р. – Аварія при прове-


Paks (Угорщина).

вантаженні палива на АЕС Isar денні випробувань по спрацьовуван-


19.07.1994 р. – Зіткнення фран- (Німеччина).

ню активного захисту на 2-му енер-


цузького атомного підводного човна з

25.07.1946 р. – Американське гоблоці Балаковської АЕС (Росія).


супертанкером у Середземному морі. ядерне випробування "Baker" при-

26.07.1996 р. – Викид радіації на


20.07.1992 р. – Унаслідок поломки звело до неочікуваного плутонієвого Ленінградській АЕС (Росія).


системи охолодження на Ігналінській забруднення суден-мішеней.

27.07.1956 р. – Американський

АЕС (Литва) стався витік радіації.


25.07.1996 р. – Аварія на літак впав на склад ядерних боєпри-


21.07.1989 р. – Аварія на борту Хмельницькій АЕС (Україна), служ- пасів у Великобританії.


американського атомного підводно- бовець отримав смертельні опіки,

го човна "Glenard P. Lipscomb" на станції виявлено витік радіації.

27.07.1972 р. – Двоє працівників

АЕС "Гревел-НЕК" (США) переопро-


(Атлантика).

25.07.1997 р. – Розгерметизація мінилося й померло, намагаючись


21.07.1981 р. – 40 працівників паливного елемента на реакторі "Мир" запобігти витоку радіоактивної пари

переопромінилося через витік одні- у ядерному дослідному центі в й усунути несправність захисних

єї тонни радіоактивної води на АЕС Димитровграді (Росія) призвела до клапанів.


Hamaoka (Японія).

викиду близько 5000 Кі радіоактивності.

28.07.1957 р. – Американський


22.07.1992 р. – На АЕС

26.07.1992 р. – Різке підвищення літак втратив дві атомні бомби в

Атлантиці.

28.07.1978 р. – Аварія на реакто-

рі на радянському атомному підвод-

ному човні "К-171", загинуло три

члени екіпажу (Тихий океан).

29.07.1976 р. – Проведено "мир-

ний" підземний ядерний вибух для


потреб

нафтогазової

індустрії


(Казахстан, СРСР).

29.07.1991 р. – Витік радіоактив-

ної води з 1-го контуру охолодження


призвело до заглушення реактора

на АЕС Nogent (Франція).

30.07.1986 р. – У результаті

помилки персоналу ядерна боєго-

ловка була збита з ракети Pershing

(Німеччина).

31.07.1993 р. – Дисфункція

обладнання з перевантаження пали-

ва на АЕС Wylfa (Великобританія).
За матеріалами РФ КА «ШАГ»Розлиття 45 тонн радіоактивної води на АЕС в Ісландії
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 7/2012

підготував Ігор ШТОНЬ


61
NS_2012_07:JUR_10_2010.qxd 26.07.2012 15:54 Page 62


З ІСТОРІЇ КАТАСТРОФ

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

МЕРТВА ЗОНА

Хімічна катастрофа в італійському місті Севесо

літку 1976 року в маленькому

італійському містечку Севесо

на місцевому хімічному заво-

ді сталася жахлива катастрофа. В

атмосферу потрапила смертоносна

хмара отруйного газу. Його руйнівні

наслідки ще довго впливатимуть на

життя багатьох поколінь Севесо. Навіть

через багато років після катастрофи

цей населений пункт був містом-при-

видом. Покинутий людьми, він вигля-

дав немов декорація до якогось фанта-

стичного фільму. Як за Берлінською

стіною, за щитами з написами про еко-

логічне лихо ховалися будинки, мага-

зини, ресторани, школи ... "Заражений

район – не в'їжджати!" – було написано

на попереджувальних знаках п'ятьма

мовами. Сумно звисали телефонні

дроти: туди й звідти більше ніхто не

дзвонив. Колись жваве й гарне містеч-

ко перетворилося на мертву зону. З

часом Севесо почали називати італій-

ською Хіросімою.

Все почалося 10 червня 1976 року.


Після вибуху на хімічному заводі став-

ся викид в атмосферу хмари діоксину

– однієї з найстрашніших отрут, відо-

мих людству. Хмара нависла над про-

мисловим передмістям, а потім отрута

стала осідати на будівлях і садибах. У

тисяч людей почалися напади нудоти,

ослаб зір, розвинулася хвороба очей.

Як і під час Чорнобильської ката-

строфи, що сталася на десять років

пізніше, ця людська помилка обер-

нулася, для нічого не підозрюючих

про небезпеку жителів Севесо, на
62
лихо планетарного масштабу.

Діоксин – супутній продукт при

виробництві трихлорфенолу, що вико-

ристовується для виготовлення дезо-

дорантів і мила. Якщо розвести у воді

всього лише чотири унції (близько 90

міліграмів) цієї речовини, цього буде

достатньо, щоб убити 8 000 000 людей.

Того страшного літнього дня з’явився

демон, здатний убити 100 000 000

людей. Потрібно багато років, щоб оці-

нити всі наслідки отруєння ґрунту,

визначити, скільки бід воно ще прине-

се майбутнім поколінням.

До катастрофи в Севесо було сім-

надцять тисяч мешканців. Мальовниче

містечко, що розкинулося поблизу під-

ніжжя зелених пагорбів у долині річки

По в оточенні зелених полів і лісів, при-

ваблювало багато туристів з Мілана.

На хімічному заводі, де працюва-

ло багато місцевих жителів, механік

Віро Романі саме закінчував обідати.

Був суботній день, і завод практично

не працював. Сто п'ятдесят його пра-

цівників відпочивали у себе вдома, а

десять ремонтників займалися профі-

лактичним оглядом устаткування. Тут

знаходилося допоміжне виробництво

однієї з найбільших у світі фармацев-


тичних компаній Хоффман-Ля-Рош.

У цей день хімічний реактор заво-

ду був заглушений. Але Віро Романі і

його колеги, що сиділи за чашкою

кави в їдальні, раптом почули гучний

хлопок, після якого прозвучав страш-

ний пронизливий свист. Робітники

вибігли з приміщення й побачили, як
через запобіжні клапани, встановлені

у верхній частині апарата, під вели-

чезним тиском виривається смерто-

носний газ діоксин.

Упродовж кількох хвилин з неба,

немов сніг густо посипалися частки

хімікату, а повітря наповнилося їдким

запахом хлорину. Робітники відкрили

аварійні крани, й у реактор потекла

холодна вода. Але в цей час вже сфор-

мувалася хмара, що повільно попливла

понад селами, вирушаючи в свою зло-

вісну подорож. У людей, що сиділи під

шатрами вуличних кафе або готува-

лись до обіду в оселях, раптом сталися

напади кашлю, а з очей полилися сльо-

зи. Пізніше, коли хмара пішла, всі стали

скаржитися на головний біль і нудоту.

Тягучий і їдкий запах завис у повітрі.

Одразу після вибуху представни-

ки адміністрації заводу почали вста-

новлювати причину аварії. Перший

висновок: у попередні дні темпера-

тура хімічної реакції була дещо зави-

щеною, а інструкцій щодо режиму

охолодження ніхто не дотримувався.

Щоб вирішити проблеми безпе-

ки, більшість компаній, користуючись

типовими запобіжними клапанами,

такими ж як і на заводі в Севесо, дуб-

лювали їх для роботи на величезних

запасних ємностях. Під час аварій ці

ємності приймали смертельну отруту,

не даючи їй вирватись в атмосферу.

Але в Севесо таких запасних ємно-

стей не було, а запобіжний клапан не

тільки відмовив у критичний момент,

але додатково був встановлений на


У


,
NS_2012_07:JUR_10_2010.qxd 26.07.2012 15:54 Page 63


З ІСТОРІЇ КАТАСТРОФ


<< предыдущая страница   следующая страница >>