sotrud.ru 1 2 ... 21 22
газета
Мы пишем о главном!

31 (201) 1 - 7 ??????? 2012
Общественно-политическое издание
ТОП-НОВОСТЬ: НА КИЕВЩИНЕ СОБРАЛИ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ЗЕРНОВЫХ
www.glavnaya.com.ua
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ УТВЕРДИЛИ НОВЫЙ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ
в номере:
7 • • коммунхоз
ДЕШЕВО – ДОРОЖНИКАМ
коммун
Жители 
И
ше
ш сти д
е
омов 
И

остались 
– ВОДИТЕЛЯМ

без воды 
СЕРДИТО
7
•  эксклюзив
«Терниця» покорила 
Беларусь 
12-13
•  рецепты
Легкие рецепты 
Николай Щербина,
для вкуса жизни 
заместитель начальника УЖКХ, 
главный инженер

18
Специально предусмотренных на «лежачие 
«полицейские» средств у нас нет – это со-
ставляющая финансов на текущий ремонт 
дорог. И для того, чтобы рационально распреде-
лить эти средства и чтобы их хватило на все са-
мые необходимые дорожные работы, мы делаем 
«лежачие полицейские» из асфальта. Так этот ком-
плект, установленный по ул. Леваневского нам обошелся в сумму 
порядка 4 тыс. грн, в то время как на резиновую конструкцию по-
требовалось бы около 18 тыс. грн. Разница ощутима. Тем более, это 
только первые «лежачие полицейские» из тех 13-ти, которые мы бу-
•  спорт
дем устанавливать по городу согласно предписаниям ГАИ и реше-
нию исполкома, используя именно такую технологию.
Наши в Малайзии 
На данном этапе есть уже схема объезда по ул. Кржижа-
новского-ул. Турчанинова – первый лежачий полицей-
ский будет возле суда, второй – возле входа в школу.
ФОТО ГЛАВНОЙ
21
Ліцензія АВ №492951 від 19 листопада 2009 р.
ГОРОД
2
РАЙОН
3
КИЕВЩИНА
4
КОММУНХОЗ
7
ЧТИВО
19
20
22
главная КРИМИНАЛ
ОБЪЯВЛЕНИЯГОРОД

главная

31 (201)  1 ??????? 2012 ????
2
р
Іван ШИЛОВ: 
«Україну врятують патріотизм, 
духовність і професіоналізм»
Олена ТКАЧ для «Главной газеты»
«У людині порядній патріотизм є ніщо інше, як бажання працювати на користь своєї 
країни, і йде патріотизм ні від чого іншого, як від бажання творити добро, до того ж як-
?
найбільше і якнайкраще». (Микола Добролюбов).
???? ?????
В одній зі своїх поезій вели-
Патріотизм
Для мене патріот – це людина
ципліні, порядку й повазі один до 
мо чималі втрати тільки від того, 
ка й незламна Ліна Костен-
яка щодня на своєму робочому  одного. Я був у Єрусалимі, мене 
що здебільшого керують сьогодні 
ко писала так: «Шматок зем-
– Мене часто запитують, чому 
місці працює натхненно й само-
вразило, наскільки багато молоді 
(в тій же аграрній галузі) політики, 
лі, ти звешся Україною, ти був до 
я став козаком, – посміхаючись, 
віддано задля того, аби її країна 
сьогодні стає гарними вірянами, 
а не фахівці. Приємно працювати 
нас і будеш після нас…». Якою бу-
зізнається Іван Шилов. – У моєму 
ставала кращою, економічно по-
розуміючи, що життя без віри поз-
з людьми, з якими ти спілкуєшся 
ла Україна до нас – то вже історія, 
розумінні, козак – це людина че-
тужнішою, щасливішою, впевнені-
бавлене головного сенсу. Істинно 
однією мовою – мовою професіо-
давня і частково новітня. А ось 
сті, а козацьке гасло: «Бог. Украї-
шою. Це людина, яка робить усе, 
віруюча людина ніколи не зробить 
налів. Мені в житті пощастило, бо 
якою вона є так би мовити за на-
на. Честь» лише трьома словами 

щоб ми пишалися своєю прина-

зла іншому, вона – творець до-
мій колектив – це когорта справж-
шого топтання рясту, якою ми від-
яскраво демонструє ставлення  лежністю до великої і потужної на-
бра, вона не залишить ближньо-
ніх майстрів своєї справи, людей 
дамо її у спадок дітям і онукам, – 
козака до найдорожчого – Бать-
ції – українці. Це людина, яка дбає 
го в горі, не скривдить, не зазіхне 
освічених і досвідчених. Прига-
за це відповідальність перед Бо-
ківщини й рідного народу. Козак у 
про громадян, що працюють пліч-
на чуже… Це те, чого має дотри-
даймо, це завдяки професіоналіз-
гом і Людьми лягає на нас, сьо-
моїй уяві завше асоціювався з гід-
о-пліч, дбає про місто, а отже, і 
муватися кожен українець із пе-
му аграрників навіть у тяжкі кризо-
годнішніх носіїв української мови, 
ністю і честю – честю відстоювати 
про Україну.  
люшок, аби наше суспільство бу-
ві роки не обвалилася у нас націо-
культури, звичаїв, традицій.   
свою Вітчизну, культуру, історію, 
Зрозуміймо ще одне: Украї-
ло щасливим і гармонійним.
нальна валюта, бо головним про-
Чому саме зараз замислюємо-
мову, багатовікові надбання, от-
на – це унітарна держава, і мова 
Разом із друзями та однодум-
дуктом експорту було зерно, що 
ся, здавалося б, над банальними 
римані у спадок від славних пра-
тут має бути українська. Я з вели-
цями я брав участь у розбудові 
дало можливість утримати гривню 
істинами, чому вкотре намагаємо-
щурів.
кою повагою ставлюся до всіх на-
храмів у селі Мазепинці, а також у 
на тому ж самому рівні. 

ся «витрусити» з себе те, що ін-

Для мене Україна – це не тіль-
родностей, що проживають на те-
рідному місті. Якщо ми разом бу-
Дуже приємно сьогодні працю-
ші нації вже давно канонізували, 
ки чимала територія з прекра-
риторії нашої держави, але душа 
демо вірити в те, що нас об’єднує, 
вати з молоддю, особливо з тими 
– любов до Батьківщини, отчо-
сними краєвидами. Це слово не-
в нас, як і матір, має бути одна… 
– в духовність, то відбудовувати 
молодими людьми, які прагнуть 
го краю? Можливо, тому, що пи-
се в собі великий смисл, за яким 
Я цілком підтримую конституцій-
Україну нам буде значно легше.
до самоосвіти, а отже, хочуть бу-
тання про мовну політику на рів-
стоять Люди – з їхніми долями, 
ні права наших громадян на єдину 
Я вірю в Україну, бо вона має 
ти фахово підготовленими. Так, не 
ні держави так і залишається від-
проблемами, надіями і сподіван-
державну мову – українську.
велике майбутнє, я вірю у свій на-
можна порівняти освіту, одержану 
критим, а може тому, що за остан-
нями. 
Батьківщина – це мій біль, моя 
род, бо він талановитий, робо-
в радянський час, із освітою су-
ні роки життя країни ми стужилися 
«Я вдячний долі за те, що пу-
жура, тривога, моє кредо і найбіль-
тящий і терплячий, а такі люди 
часною. Це абсолютно різні сис-
за істинно українським духом… А 
стила мене у світ українцем», – 
ше натхнення. Я мрію, аби Україну 
обов’язково отримають Божу ла-
теми, різні підходи, різні погляди. 
його ой як не вистачає!  
сказав Борис Антоненко-Дави-
знали у світі не тільки за пере-

ску і благословення. Треба моли-

Молодь сьогодні добре знається 
Так, десь на підсвідомому рівні 
дович, життя якого може слу-
могами братів Кличків, київським 
тися за Україну і треба робити те
на комп’ютерах, вона більш ко-
відчуваємо: Україну вкотре треба 
гувати прикладом патріотизму не 
«Динамо», чорнобильською ката-
до чого закликає нас Господь, – 
мунікабельна, менше заангажова-
рятувати. Яке рятівне коло кидати 
удаваного, а справжнього. Сло-
строфою, а й за хлібом смачним, 
творити добро, трудитися кожен 
на. Це їм в недалекому майбутнь-
цього разу? Що сьогодні не дасть 
во «патріот», як на мене, – і про-
вітчизняними комбайнами, літака-
на своєму місці й не чинити зла 
ому сіяти і жати, молитися і тво-
Україні знову впасти на коліна? Ці 
сте, і складне водночас. Я не лю-
ми, якісним металом, українським 
ближньому. 
рити.
кричущі запитання ставлю перед 
блю мітинговий патріотизм, тому 
міндобривом, за гідними справа-
Професіонали мають бу-
людиною, яка не може не знати 
що він здебільшого виражає фор-
ми моїх співвітчизників.
Професіоналізм
ти скрізь, та головне, щоб серед 
відповідей на них, – Іванові Пет-
мально-протокольну любов до 
керманичів не було випадкових 
ровичу Шилову, депутату Київсь-
найсвятішого. Так, вдягнути виши-
Духовність
– Майбутнє тільки за професіо-
людей, які прийшли набити ки-
кої облради, директору КП «Біло-
ванку, заспівати пісню на день на-
налами! Для мене як людини, що 
шені, а були  ті, хто щиро вболіває 
церківхлібопродукт». 

родження Кобзаря чи на День не-

– Духовність – це та невиди-
багато років поспіль займаєть-
за результати праці, хто не боїть-
«Україну врятують патріо-
залежності треба. Треба шанува-
ма оболонка, за якою – людська 
ся виробничою діяльністю, дуже 
ся відповідати перед собою, пе-
тизм, духовність і професіо-
ти героїв, знати традиції і звичаї , 
суть. Із цеглинок духовності й мо-
важливо, щоби галузями нашо-
ред державою, перед своїм наро-
налізм», – не задумуючись відпо-
але істинний патріотизм, я пере-
ральності складається Людина. А 
го українського господарства ке-
дом за особисто прийняті важливі 
відає Іван Петрович.
конаний, – в іншому.
церква, у свою чергу, вчить дис-
рували професіонали. Ми несе-
рішення.
р
Людмила Дригало, депутат міської ради: 
«Життя покращиться лише тоді, 

?
коли запрацюють закони»
???? ?????
Людмила Дригало під час прийому громадян
Олена ЛИТВИНОВА для «Главной газеты»
Чим ближче до виборів, тим  Папір, звісно все стерпить – на  Людмила Дригало опікувалася тяж- лець-ліквідатор ІІ категорії матиме  ше юридично, а фактично – це с. 
істеричніше українська влада 
відміну від людей, які наївно чека-
кохворими білоцерківцями, надав-
юридичну підтримку в судовій тяга-
Бугаївка». Наразі Людмила Дрига-
штампує нові закони, запро-
ють обіцяної допомоги від держави 
ши їхнім родичам власні благодійні 
нині з призначення відповідної йо-
ло за підтримки районної держад-
ваджує соціальні ініціативи, до-
і часто-густо потрапляють у паст-
кошти. Щонайменше, тепер чоло-
го статусу пенсії. 
міністрації вирішує це питання.
дає якийсь дріб’язок до жебраць-

ку безвиході. Однак у нашому місті, 

вік, який потерпає від 4-ї стадії он-
«Фактично – коняка, практично – 
Підсумовуючи роботу з відвіду-
ких пенсій, аби довести, що життя 
принаймні, є острівець уваги та  козахворювання, має шанс полег-
не везе», – влучно характеризува-
вачами приймальні, Людмила Дри-
народу таки дійсно покращуєть-
турботи для знедолених, де завжди 
шити свої страждання в столичній 
ли відвідувачі приймальні ниніш-
гало зазначила: «Життя покращить-
ся. Однак ще в 3 столітті до н. е. 
готові вислухати й мірою своїх сил 
клініці. А батько-годувальник ба-
ню ситуацію з українським законо-
ся лише тоді, коли запрацюють за-
мудрий китаєць Лао-Цзи конста-
допомогти кожному. Йдеться про 
гатодітної родини після невдалого 
давством. Особливо переймалися 
кони. Тому Україні потрібен новий 
тував: «Коли множаться закони й 
депутатську приймальню Люд-
пірнання зможе оплатити імплан-
мешканці ІІ-го відділення Учгоспу, 
Уряд, який займе тверду позицію і 
накази, росте число крадіїв». Тож 
мили Дригало, куди двічі на мі-
тант шийного хребця. Також після 
які вже більше року надсилають у 
докладе всіх зусиль для того, щоби 
у такій ситуації простому люду від-
сяць збирається велика кількість  відвідин Людмили Дригало наша  всі інстанції слізні прохання повер-
втілити в життя прогресивні еконо-
чути те покращення якось не ви-
відвідувачів з останньою надією на 
23-літня землячка з пожиттєвою  нути автобусний маршрут до їх на-
мічні та соціальні реформи».
падає. Бо всі наші закони та ре-
матеріальну допомогу й душевну 
інвалідністю через хворобу сер-
селеного пункту й повсякчас отри-
Більш детальну інформацію 
форми здебільшого не працюють, 
підтримку від свого депутата.
ця буде працевлаштована й, наре-
мують справжні «шедеври» бюро-

про діяльність Людмили Дригало 

а лише декларують добрі наміри 
Як і завжди, 26 липня під час 
шті, зможе відчути себе повноцін-
кратичних відмов: «Ваша адреса 
можна дізнатися на сайті 
уряду на папері.
особистого прийому громадян  ним членом суспільства. І чорноби-
вважається містом Біла Церква ли-
WWW.НАРОДНА.COM.UA
5 августа в 11.30 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоится встреча с архиепископом Белоцерковским и Богуславским Митрофаном 
(Юрчуком) и епископом Рокитнянским Никодимом (Барановским) перед отъездом их к новоназначенному месту служения, Луганскую епархию.следующая страница >>