sotrud.ru 1 2 ... 7 8
1
2
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы
16 íîÿáðÿ 2012 
2 ahiska60@mail.ru

“Ахыска”
Семинар 
турок-ахыска
Объявление о семинаре 
турок-ахыска, которое про-
Международная газета Турецкого этнокультурного центра РК
ходит в городах Анкаре и 
16 Kasım 2012 sayı: 42 (443)
Kazakistan Ahıska Тürkleri Мilli Мerkezi'nin Uluslararası gazetesi
Болу Турецкой Республики с 
14 по 18 ноября 2012 года.

2. Sayfa
В аэропорту имени Ататюрка г. Стам-
була  гостей  встретили  организаторы 
семинара  и  повезли  в  отели  г.  Болу. 
Участниками семинара являются пред-
ставители девяти стран, где проживают 
Bolu’da Gerçekleşecek Olan Ahıska Türkleri Diaspora ve STK Çalıştayı Hak-
турки-ахыска. 
kında Önemli Duyuru 
Модератором  семинара  выступил 
профессор  Ильяс  Доган.  Гостей  ожи-
14-18 Kasım tarihleri arasında Ahıska Türkleri Sivil Toplum Kuruluşları 
дает обширная программа. Они смогут 
Çalıştayı gerçekleiyor. Çalıştaya Türkiye’ye uçakla geldi olan misafirlerimiz 
не только познакомиться и пообщаться 
между  собой,  но  и  решить  многие  на-
İstanbul Atatürk Havaalanında Birliğimizin Çalıştay Düzenleme Komitesi 
сущные вопросы.
üyelerince karşılandılar. Misafirlerimiz Havaalanından DATÜB tarafından 
За  огромную  помощь  в  подготовке 
семинаров  в  Анкаре  и  Болу  Всемир-
Bolu’daki otellere götürüldüler. Çalıştayın Ankara ve Bolu’daki hazırlık çalış-
ная  ассоциация  турок-ахыска  выра-

malarında olağanüstü gayretle emek sarf eden Prof. Dr. Fahri Yılmaz, Yard. 

жает  благодарность  проф.  др.  Фахри 
Йылмазу, доц., др. Фетхи Кылычу, доц. 
Doç. Dr. Fethi Kılıç, Yard. Doç. Dr. Sevil Piriyeva’ya teşekkür ediyoruz.
Севиль Пириевой, а также всем нашим 
Sponsorlarımıza ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.
спонсорам.
AHISKA DİASPORA ÇALIŞTAYI
(15-18 KASIM 2012)
15 KASIM 2012
Стр. 3
AÇILIŞ-Abant İzzet Baysal Üniver-
sitesi Mavi Salon
10.00 -10.20   Açılış konuşması ve 
Kısa Filim-DATÜB – Prof. İlyas Do-
ğan 
10.20- 12.00  Protokol Konuşmaları 
12.30- 13.45 Öğle Yemeği  (Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Kampusü) 
ÜLKE RAPORU SUNUMU-Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Mavi Salon
Moderatör: Prof. İlyas Doğan
14.00- 14.15  Kazakistan
14.15- 14.30 Azerbaycan
14.30- 14.45 Rusya Federasyonu
14.45- 15.00 Kırgızistan
15.00- 15.15 Gürcistan
15.15- 15.30 Amerika Birleşik Dev-
letleri
15.30- 15.45 KKTC
15.45- 16.00 Ukrayna
16.00- 16.15 Türkiye
PANEL-Abant İzzet Baysal Üni-
5. Sayfa

versitesi Mavi Salonu

 Sovyet Sürgünleri ve Ahıskalılar
16.45-18.30     Moderatör: Prof. Dr. 
İlyas DOĞAN
Стр. 5
Refat ÇHUBAROV (Kırım Tatar  Farkındalık Oluşturma
18.15-18.30 Soru-Cevap
19.30-21:00  Akşam Yemeği-Düzce 
Milli Meclis Başkan Yrd.)
Prof. Dr. İlyas Doğan
19.30-21.30      Bolu Belediye Baş-
Üniversitesi Kampusü
Yrd. Doç. Fethi Güngör (Çerkes 
11.45-12.15 Müzakere
kanı Sayın Alaaddin YILMAZ’ın tüm 
18 KASIM 2012
Sürgünleri Örneği)  
12.30-14.00 Öğle Yemeği  (Abant İz-
katılımcılar onuruna verceği     akşam  
10.00-12.00 DEĞERLENDİRME VE 
Yrd. Doç. İrfan Çift çi (Ahıska Türk-
zet Baysal Üniversitesi Kampusü   
yemeği
KAPANIŞ- Abant İzzet Baysal Üniver-
leri ve Türkiye)
3. Konferans
sitesi Mavi Salon

19.00- 20.30 Akşam Yemeği (Abant 

14.00- 15.00 Uluslararası Kampanya 
17 KASIM 2012
- Sayın Başbakan Yardımcısının ko-
İzzet Baysal Üniversitesi Kampusü)
Yürütme
ÇALIŞTAY – HİG-WAY KONGRE 
nuşmaları (teşrif buyurmaları halinde)
Стр. 8
 DİNLETİ- Abant İzzet Baysal Üni-
Yrd. Doç. Dr. Ümit Alnıaçık   
SALONU – ABANT - BOLU
- Sonuç Bildirgesi okunması
versitesi Mor Salon 
15.00-15.30 Müzakere
Fikir Tepsisi-Arama Toplantısı
- Kapanış konuşması
21.00-22.00 (Vatan ve Hasret Tür-
15.30-15.45 Ara (çay/kahve ikramı)
09:30-10:30   Tanışma ve Çalışma 
küleri)
4. Konferans
Programının Tanıtımı
15.45-16.45 Stratejik İletişim ve 
Mevcut Durum Tespit Çalışması-I
DATÜB
16 KASIM 2012
Medya Kullanımı
10:45-11:05  Ara (çay /кahve ikramı) 
 DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİR-
KONFERANSLAR-Abant İzzet 
Mücahit Küçükyılmaz 
11:05-12:30  Mevcut Durum Tespit 
LİĞİ GENEL MERKEZİ, ANKARA
Baysal Üniversitesi Pembe Salon
16.45-17.15  Müzakere
Çalışması-II
1. Konferans
12:30-13:30   Öğle Yemeği (Taksim 
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bul-
9.00-10.00       Sivil Toplum Kuruluş-
BİLGİLENDİRME SUNUMLARI 
Otel)
varı, Demirtepe Apt. No:17/13, 
ları İçin Savunuculuk ve Lobicilik
–Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
14:00-15:00   Öneri Geliştirme ve De-
 Kızılay/Ankara TÜRKİYE 
Veysel Filiz, Avrupa Konseyi STK 
Pembe Salon
taylandırma Çalışması-I
 Tel: +90 312 230 50 29 
17.30-17.45  Emniyet Genel Müdür-
15:00-15:30   Ara (çay/kahve ikramı) 
Стр. 7
Forumu Başkanı
 Fax: +90 312 230 89 07 
10.00-10.30 Müzakere
lüğü Sunumu
15:30-17:00   Öneri Geliştirme ve De-
datub@datub.eu
10.30-10.45  Ara(çay/kahve ikramı)

17.45-18.00 Soru-Cevap 
taylandırma Çalışması-II
datub.ahiska@gmail.com
2. Konferans
18.00-18.15  Çalışma ve Sosyal Gü-
17:30-18:30   Çalışma Programının 
Sadır EİBOV
11.00-11.45 Uluslararası Alanda venlik Bakanlığı Sunumu
Değerlendirilmesi 
Genel Başkan Yardımcısı


следующая страница >>