sotrud.ru 1 2 ... 18 19

Інструкція

таблиці, поради та рецепти


2  electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Дізнайтеся більше про нас на сайті www.electrolux.com
ЗМІСТ
Експлуатація, таблиці та поради  
 2 Рецепти Assisted Cooking  
 14
Може змінитися без оповіщення
ЕКСПЛУАТАЦІЯ, ТАБЛИЦІ ТА ПОРАДИ
Попередження! Дивіть розділ
Загальні примітки
"Інформація з техніки безпеки".
• Якщо ви готуєте довше 30 хвилин або
Вказівка щодо акриламіду
готуєте велику кількість їжі, додавайте
воду, якщо необхідно.
Важливо! Згідно з останніми науковими
• Якщо приладом не користувалися три‐
даними, якщо ви сильно смажите страву
валий час, ретельно промийте водою
(особливо, якщо вона містить крохмаль),
лоток для води, шлангові з'єднання та
акриламіди можуть зашкодити вашому
парогенератор (див. розділ «Чищення
здоров'ю. Тому рекомендуємо готувати
та догляд»).
при найнижчих температурах і не
Примітки до таблиць
підрум'янювати страви надто сильно.
• В таблицях наведені дані для типових
Температура та час випікання в та‐
страв.
блицях наведені лише як приблизні
• Температура та час наведені лише як
вказівки. Вони залежать від рецепту,
приблизні вказівки та залежать від
якості та кількості інгредієнтів, які ви‐
складу, розміру, кількості їжі та посуду.
користовуються.
• Користуйтесь приблизно таким самим
рецептом, якщо ви не можете знайти
Упаковка ванільного цукру або розпуш‐
налаштування для вашого рецепту.
увача може мати інший обсяг, залежно
• Починайте готувати, попередньо не
від ринку.
розігріваючи духовку, якщо в таблиці
якщо ви бажаєте використовувати наші
не зазначено інше.
рецепти, скористайтеся наведеними
Full Steam 
нижче вказівками щодо кількості:
• 1 пакетик ванільного цукру — приблиз‐
Попередження! Під час виконання
но 8 г;

функції Full Steam у жодному разі не

• 1 пакетик розпушувача — приблизно
відкривайте дверцят духовки.
15 г;
Функція Функція Full Steam придатна для
Готування на парі
всіх продуктів — як для свіжих, так і для
заморожених. Можна готувати, розігріва‐
Важливо! В якості рідини використовуйте ти, розморожувати, тушкувати або блан‐
лише воду!
шувати овочі, м'ясо, рибу, випічку, рис,
Посуд для приготування на парі
кукурудзу, манну крупу та яйця.
• Використовуйте лише посуд, стійкий
Готування декількох страв: ви можете
до високих температур та корозії.
приготувати ціле меню за один раз. Щоб
• Підходить також посуд із хромистої
уникнути ситуації, коли деякі страви ще
сталі (див. спеціальне приладдя).
сирі, а інші — пригоріли, вибирайте ре‐
Рівні духової шафи
цепти, які потребують приблизно одна‐
• В наступних таблицях наведені підхо‐
кового часу приготування. Використо‐
дящі рівні духової шафи. Рівні духової вуйте найбільшу кількість води, визначе‐
шафи рахуються знизу вгору.
ну для окремої страви з меню (див. та‐
блиці приготування). Ставте страви на
полиці духовки у придатному посуді.


electrolux  3
Ставте страви так, щоб пара могла по‐
ємність стоїть отвором донизу під не‐
трапити до кожної страви.
великим кутом.
Стерилізація
• Налийте максимальну кількість води у
• Можна стерилізувати ємності (напри‐
лоток для води (650 мл) і виберіть три‐
клад, пляшки для дитячого харчуван‐
валість 40 хвилин при 96°C.
ня) за допомогою функції Ful  Steam .
• Поставте чисту ємність посередині по‐
лиці на 1-й рівень. Переконайтесь, що
Таблиця для функції Ful  Steam .
Страва
Темпера‐
Вода у лотку для во‐
Час 1) в хв.
Рівень
тура (°C)
ди в мл
Різотто
96
400
25 - 30
2
Рис (з додаванням рідини
96
550
35 - 40
2

1:1)

Кукурудза (полента, з дода‐
96
650
40 - 50
2
ванням рідини 1:3)
Картопля у лушпайках, се‐
96
650
40 - 50
2
реднього розміру
Відварена картопля
96
550
30 - 40
2
Рататуй
96
400
25 - 30
2
Брюссельська капуста
96
550
30 - 35
2
Цвітна капуста, ціла
96
700
40 - 45
2
Кисла капуста
96
700
50 - 60
2
Помідори, цілі
96
250
15 - 20
2
Червоний буряк, цілий
96
550
60 - 70
2
Кольрабі/селера/фенхель,
96
550
35 - 40
2
нарізані
Цукіні, нарізані
96
400
20 - 25
2
Морква, нарізана
96
550
30 - 35
2
Розморожування овочів
96
550
30 - 35
2
Розморожування і приготу‐
96
550
30 - 35
2
вання овочів
Бланшування овочів
96
250
12 - 15
2
Бланшування квасолі
96
250
20 - 22
2
Ніжна теляча шинка 1000 г
96
700
50 - 75
2
Копчене свиняче стегно,
96
700
45 - 55
2
600-1000 г
Віденські ковбаски / варені
96
250
15 - 20
2
телячі ковбаси
Розігрівання м'ясного па‐
96
400
20 - 25
2
штету шматочками товщи‐
ною 1см
Форель 170-300 г
96
400
15 - 25
2
Яйця, некруто зварені
96
200
8 - 12
2
Яйця, середні
96
200
10 - 15
2следующая страница >>