sotrud.ru 1

 
 
 
 
 
 
Укр. Інструкція з експлуатації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей побутовий електроприлад призначений  8. Кнопки розблокування 
для домашнього господарства, та не 

Ці кнопки використовуються для зняття ніжки розрахований на промислове 
блендера, на них треба натискати одночасно.
використання.  

9.
 Ніж на насадці для змішування 
За допомогою цього блендера можна 
10. Стакан блендера 
переробляти лише таку кількість продуктів і 
Переробка продуктів у склянці перешкоджає 
протягом такого часу, що характерні для 
розбризкуванню рідини, що утворилася.  
домашнього господарства. У цій інструкції з 
Для зберігання перероблених продуктів у 
експлуатації описуються різні моделі 
склянці блендера, накрийте його кришкою. 
блендерів. На сторінках з малюнками Ви 
У деяких моделях:
 
знайдете огляд занурюваних блендерів різних  11. Універсальний подрібнювач 
моделей. (малюнок С)  
Якщо в комплекті поставки блендера немає 
Зберігайте цю інструкцію з експлуатації в 
універсального подрібнювача, то його можна 
надійному місці.  
замовити через Сервісну службу. 
При передачі даного приладу можливому 
12. Вінчик для збивання, з  редукторною 
наступному власникові, передайте йому, будь 
приставкою 
ласка, і цю інструкцію з експлуатації. 
 
 
! Керуйтеся, будь ласка, вказівками, 
Огляд комплектації 
наведеними в окремій інструкції з 
 
експлуатації для цього приладдя. 
Відкрийте, будь ласка, сторінки з 

 

малюнками. 
Вказівки з техніки безпеки  
 
 
Малюнок А 

 Небезпека травмування. 

1. Насадка для змішування 
Небезпека травми електричним струмом! 
в залежності від моделі занурюваного 
 
блендера ніжка пластмасова або металева. 
Електроприлад слід підключати до 
Приєднайте ніжку блендера та зафіксуйте її. 
електромережі та вводити в експлуатацію 
2. Основний блок 
тільки згідно з даними, зазначеними у 
3. Мережевий шнур 
фірмовій табличці. 
4. Пристосування для підвішування 
Електроприладом можна користуватися 
Призначено для зберігання блендера в 
лише, якщо мережевий шнур і сам блендер 
підвішу- ванному стані. 
не пошкоджені. 
5. Індикатор швидкості 
Не підпускайте дітей близько до блендера. 
(в деяких моделях) 
Ніколи не залишайте дітей без нагляду, щоб 
6. Регулятор швидкості обертання   
вони не використовували побутовий прилад 
Кількість обертів регулюється плавно (тільки 
як іграшку. Особи ( також діти) зі зниженим 
разом з кнопкою 7а). 
сприйняттям органами почуттів або 
- Поворот регулятора вправо зменшує 
душевнохворі, а також особи, що не мають 
швидкість обертання ножа. 
достатньо досвіду та знань,  в жодному разі 
- Поворот регулятора вліво збільшує 
не повинні самостійно користуватися 
швидкість обертання ножа. 
побутовим приладом, а лише під наглядом 
7. Кнопка ввімкнення 
або у випадку, якщо вони отримали 
a  кнопка ввімкнення з регулятором числа 
докладний інструктаж з правильного 
обертів 6 для регулювання швидкості 
користування побутовим приладом від особи, 
b  кнопка ввімкнення турбо-швидкості  
відповідальної за їх безпеку. 
 
 
Занурюваний блендер залишається 
 
ввімкненим доти, поки натиснуто кнопку 
 
ввімкнення (а чи b). 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Експлуатація 
 
 
Витягайте вилку з розетки перед тим, як 
Занурюваний блендер призначено для 
зібрати блендер, після кожного використання 
приготування майонезу, різних соусів, 
занурюваного блендера, а також перед 
коктейлів, дитячого харчування для 
чищенням, перед тим як вийти з приміщення та  немовлят, для переробки варених овочів та 
у випадку виникнення несправності. Слідкуйте  фруктів, а також для подрібнювання 
за тим, щоб     електромережевий шнур не 
харчового льоду. 
знаходився в безпосередній близькості від 
Для приготування супу-пюре. 
гострих країв і гарячих поверхонь і таким 
Для подрібнювання/рубання свіжих продуктів 
чином не пошкодився.  
харчування (ріпчастої цибулі, час нока, 
Щоб уникнути небезпечної ситуації, заміна 
пряних трав) слід використовувати 
пошкодженого електрошнура має виконуватися  універсальний подрібнювач! 
тільки фахівцями фірми-виробника, Сервісної 
 
служби цієї фірми або фахівцями, що мають 
! Занурюваний блендер не призначений для 
достатню кваліфікацію. Ремонт приладу також  приготування картопляного пюре. 
повинні виконувати фахівці нашої Сервісної 
 
служби.  
▪ Перед першим використанням необхідно 
Не беріться за занурюваний блендер вологими  провести чищення всіх частин занурюваного 
руками й не давайте йому працювати 
блендера. 
вхолосту. 
 
Використовуйте занурюваний блендер тільки 
Малюнок В 
разом з фірмовими аксесуарами. Будьте 
 
обережні, перемішуючи гарячу рідину. Вона 
▪ Повністю розмотайте мережевий шнур. 
може розбризкатися. 
▪ Приєднайте ніжку блендера до основного 
Не можна занурювати блендер  в рідину вище  блоку й зафіксуйте її. 

місця з'єднання насадки для змішування з 

• Вставте вилку в розетку. 
основним блоком. 
• Завантажте продукти в склянку блендера 
Рекомендується не залишати занурюваний 
або в будь-яку іншу високу ємність. 
блендер ввімкненим довше, ніж цього потребує   
переробка продуктів. 
! Занурюваний блендер функціонує краще, 
Ніколи не ставте насадку для змішування на 
якщо продукти, які переробляються, 
гарячі поверхні та не перемішуйте гарячі 
знаходяться в рідині.  
продукти. 
 
Перш ніж переробляти гарячі продукти за 
• За допомогою регулятора швикості 
допомогою блендера, дайте їм охолонути до 
налаштуйте необхідну Вам швидкість 
температури мін. 80 ºС. 
обертання ножа.  
 
- Поворот регулятора вправо зменшує 
 
Небезпека травмування гострим 
швидкість обертання ножа. 
ножем / обертовим приводом! 
- Поворот регулятора вліво збільшує 
 
швидкість обертання ножа. 
Ніколи не беріться за ніж, що знаходиться на  Взагалі турбо-швидкість рекомендується для 
насадці для змішування. Ніколи не чистіть 
переробки продуктів харчування. При 
голою  рукою ніж на насадці для змішування. 
перемішуванні рідини, гарячих продуктів, 
Використовуйте для цього щіточку.   
наприклад, мюслі в йогурт, ми рекомендуємо 
 
використовувати регулятор швидкості 
Це важливо!  
обертання. 
 
 
Насадку для змішування можна 
В деяких моделях: 
встановлювати на місце й знімати лише 
При натисканні кнопки ввімкнення на дисплеї 
після повної зупинки блендера. 
з'являється значення налаштованої 
 
швидкості. Чим більше сегментів світиться, 
 
тим вища налаштована швидкість. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

Насадку для змішування можна покласти в 

 
посудомийну машину чи помити її щіткою в 
• Занурюваний блендер і склянку слід міцно 
проточній воді. 
тримати в руках. 
• Дайте насадці для змішування просохнути, 
• Ввімкніть занурюваний блендер, натиснувши  встановивши її вертикально (ножем угору), 
на необхідну Вам кнопку ввімкнення. 
щоб вода, яка потрапила усередину насадки 
 
під час миття, змогла витекти назовні. 
! Занурюваний блендер залишається 
 
ввімкненим доти, поки натиснута кнопка 
! При переробці, наприклад, 
ввімкнення. 
червонокачанової капусти та моркви на 
 
пластмасових елементах конструкції 
!Щоб уникнути розбризкування рідини, що 
блендера з'являється кольоровий наліт. Його 
утворюється, натискайте кнопку ввімкнення 
можна видалити за допомогою декількох 
лише після того, як ніжка блендера зануриться  крапель олії.   
в продукти для переробки. 
 
Перш ніж витягти занурюваний блендер зі 
Допомога при усуненні несправностей 
склянки з продуктами для переробки, вимкніть   
його. 
Несправність 
• По закінченню переробки продуктів відпустіть  Під час експлуатації блендер вимикається чи 
кнопку ввімкнення. 
починає миготіти індикатор швидкості (якщо 
• Вийміть вилку з розетки. 
входить у комплектацію). 
• Натисніть на кнопки розблокування і 
 
від'єднайте змішувальну насадку від основного  Усунення 
блоку занурюваного бленда. 
Спрацював захисний пристрій від 
 
перевантаження. 
Рекомендації щодо правильного 
 
подрібнювання льоду: 
• Вимкніть кухонний комбайн і вийміть вилку з 
 
розетки. 
Покладіть 2-3 кубики льоду в склянку для 
• Щоб вимкнути захисний пристрій від 
змішування або в будь-яку іншу пластмасову 
перевантаження, дайте блендеру охолонути 
ємкість.  
впродовж приблизно 1 години. 

Опустіть занурюваний блендер в ємність, 

• Знову ввімкніть кухонний комбайн. 
ввімкніть його і лише після цього починайте 
 
подрібнювати кубики льоду. При цьому 
Якщо не вдається усунути несправність, 
потрібно постійно піднімати та опускати 
зверніться, будь ласка, до Сервісної служби. 
блендер на лід.  
 
 
 
Чищення 
Рецепти й рекомендації 
 
 
Увага! 
Майонез 
Ніколи не занурюйте у воду основний блок 
 
блендера та не мийте у посудомийній 
1 яйце (жовток і білок) 
машині.  
1 ст. ложка гірчиці 
Не використовуйте пароочисники! 
1 ст. ложка лимонного соку або столового 
Поверхня електроприладу може пошкодитись.  оцту. 
Не використовуйте абразивні миючі засоби. 
Всі інгредієнти повинні мати однакову 
• Витягніть вилку з розетки! 
температуру! 
• Протріть основний блок блендера вологою 
• Завантажте інгредієнти в склянку. 
ганчіркою, а потім витріть його насухо. 
 
• Склянку блендера можна мити в 
 
посудомийній машині. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Молочні коктейлі 
 
 
 
1 склянка молока, 
 
6 великих ягід клубними 
• Поставте занурюваний блендер на дно 
Або 
склянки і перемішуйте інгредієнти доти, поки 
10 ягід малини чи 
суміш не перетвориться на емульсію. 
1 банан (нарізаний скибочками). 
• Повільно піднімайте ввімкнений блендер до 
 
поверхні суміші і знову опускайте його доти, 
• Завантажте інгредієнти в склянку і збийте їх 
поки майонез не буде готов. 
за допомогою блендера. 
 
• За бажанням можна додати цукор. 
Рекомендація: використовуючи цей рецепт, 
 

Ви можете також приготувати майонез лише на  Рекомендація: 

самих жовтках. Але в цьому випадку 
 
використовується лише половина від вказаної   
кількості олії. 
 
 Цей побутовий електроприлад має 
Овочевий суп 
позначення відповідно до вказівок Директиви 
 
ЄС 2002/96/EG щодо відпрацьованих 
300 г картоплі, 
електричних і електронних приладів (waste 
200 г моркви, 
electrical and electronic equipment - WEEE). У 
1 невеликий шматочок селери, 
цьому документі містяться розпорядження 
2 помідори, 
щодо правил прийому та утилізації 
1 голівка ріпчастої цибулі, 
відпрацьованих приладів, чинні в рамках ЄС. 
50 г вершкового масла, 
Інформацію про актуальні методи утилізації 
2 л води, 
Ви можете отримати у Вашого торгового 
Сіль, перець на Ваш смак. 
агента або в органах комунального 
 
управління за місцем Вашого проживання. 
• Зніміть з помідорів шкіру і подрібніть їх. 
 
• Поріжте на шматочки очищені та вимиті овочі  Умови гарантійного обслуговування 
й протушкуйте в розтопленому вершковому 
Отримати вичерпну інформацію про умови 
маслі. 
гарантійного обслуговування Ви можете у 
• Додайте воду та сіль. 
найближчому авторизованому сервісному 
• Проваріть суп впродовж 20-25 хвилин. 
центрі або в сервісному центрі від виробника 
• Зніміть каструлю з плити. 
ТОВ «БСХ Побутова Техніка», а також знайти 
• Використовуючи блендер доведіть суп до 
у фірмовому гарантійному талоні, що 
пюре образного стану. 
видається при продажі. 
• На Ваш смак  додайте сіль та перець. 
 
 
 
Тісто для приготування французьких 
 
млинців 
 
 
 
250 мл молока, 
 
1 яйце, 
 
100 г борошна, 
 
25 г розтопленого та охолодженого вершкового   
масла. 
 
 
 
• Завантажте всі інгредієнти в зазначеній 

 

послідовності в склянку і збивайте їх за 
допомогою блендера до утворення 
однорідного тіста. 


 
 
Гарантія виробника 
Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте 
веб-сайт компанії BOSCH:  www.bosch-home.com.ua або зверніться до Центру обслуговування 
клієнтів BOSCH у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій 
країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера BOSCH