sotrud.ru 1 2 ... 16 17

BLACK SEA 
LETEX
Expoziţie Internaţională Specializată
ediţia a IX-a
18 - 21 noiembrie 2009

Catalog 
ofiCial
Organizatorul expoziţiei:
Centrul Internaţional de Expoziţii “MOLDEXPO” S.A.
Co-organizatori:
Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Asociaţia Patronală din Industria Uşoară din Republica MoldovaBLACK SEA 
LETEX
Stimaţi participanţi şi oaspeţi ai expoziţiei, 
     Cu o deosebită plăcere salut prezenţa Dvs. la inaugurarea celei de-a IX-a ediţie a 
Expoziţiei Internaţionale Specializate „Black Sea Letex”.
Pe parcursul anilor expoziţia a devenit un important instrument de promovare a produselor 
si servici lor autohtone, de testare a acestora la capitolul cerere, de consolidare a poziţi lor 
pe piaţă, de stabilire a contactelor de colaborare pentru oamenii de afaceri din ţara si 
de peste hotare. 
        Scopul  expoziţiei  este  de  a  acorda  un  impuls  pozitiv  producătorilor  la  sporirea 
calităţii şi asortimentului producţiei, extinderea produselor pe pieţele externe, atragerea 
investiţiilor străine şi locale la dezvoltarea şi modernizarea procesului de producţie, care 
în cele din urmă, vor contribui esenţial la crearea condiţiilor favorabile pentru susţinerea 
producătorului autohton, dezvoltarea competitivităţii produsului indigen şi nu în ultimul 
rînd la promovarea imaginii Republicii Moldova.
      Industria uşoară este o componentă importantă a economiei republicii, care contribuie 
la dezvoltarea regională, constituind unul din sectoarele cele mai dinamice din ţară.
Conform Strategiei de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015, industria 
uşoară este determinată ca una din ramurile prioritare ale economiei naţionale.

     Actualmente, ramura cuprinde peste 330 de întreprinderi în care activează circa 26 

mii persoane. Pe parcursul anului 2008 şi în perioada ianuarie-septembrie 2009, între-
prinderile din ramură au fabricat producţie în valoare de 1,5 miliarde lei şi 893,1 milioane 
lei respectiv, asigurînd peste 25 % din volumul exportului pe ţară.
Ponderea volumelor de producţie a industriei uşoare în valoarea totală pe ţară a producţiei 
în preţuri comparabile a constituit 15 % în anul 2008 şi 14,6 % în perioada de 9 luni a 
anului 2009.
        Principalele  produse  fabricate  sînt  ţesăturile,  covoarele,  articolele  tricotate, 
îmbrăcămintea şi încălţămintea, articolele de pielărie, marochinărie executate prin coop-
erare, precum şi din materia primă proprie. Producţia întreprinderilor moldoveneşti şi-a 
format o imagine pozitivă şi este livra  tă atît pe piaţa internă, cît şi externă, fiind exportată 
în ţările Uniunii Europene, CSI, SUA, Australia, Japonia etc.
     Industria uşoară a Republicii Moldova pe parcursul perioadei activităţii a acumulat o 
experienţă bogată în dezvoltarea sectorului. Recunoaştem însă, că anul curent este un 
an dificil în dezvoltarea economiei republicii, inclusiv şi a industriei uşoare, an plin de 
presiuni şi provocări, ca urmare a consecinţelor crizei economico-financiare mondiale. Dar 
cu toate acestea, putem afirma cu certitudine, că utilizarea tehnologiilor noi în industria 
uşoară, existenţa potenţialului calificat la întreprinderi, experienţa acumulată în domeniu 
va permite întreprinderilor cu demnitate să înfrunte greutăţile impuse şi cu încredere să 
privească în viitor pentru a expune produse competitive.
   În contextul celor expuse, permiteţi-mi să-mi exprim profunda recunoştinţă producătorilor 
autohtoni pentru munca depusă, realizările obţinute şi să Vă doresc tuturor participanţilor 
o activitate cît se poate de fructuoasă în perioada lucrărilor Expoziţiei, care să se încu-

nuneze cu încheierea a mai multor contracte de colaborare, ce vor determina succesul 
participanţilor pe viitor.
Viceprim-ministru,
ministrul economiei    

 

 

 
  Valeriu LAZĂR

2
www.letex.moldexpo.md


следующая страница >>