sotrud.ru   1 ... 13 14 15 16 17


Participanţi 
Participanţi 
BLACK SEA 
Exhibitors
Exhibitors
LETEX
I.C.S. «SOTEX GRUP» S.R.L.
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 110
MD-3000 Soroca, Republica Moldova
Tel. 
:  +373 230/ 3-18-32
Fax 
:  +373 230/ 3-16-45
E-mail  :  sotex.abush@rambler.ru
 
Compania moldo-americană şi-a început activitatea pe piaţă din 
2002. Fabrica este dotată cu utilaj modern “Djuki”, “Global”, “Durkopp”. 
Confecţionează haine pentru femei şi bărbaţi pentru comercializare pe 
piaţa din Republica Moldova şi din străinătate. Asortimentul include: 
paltoane, pantaloni, jachete, fuste. 
v
 
Молдо-американская компания начала свою деятельность 
на  рынке  с  2002  года.  Фабрика  оснащена  современным 
оборудованием  “Djuki”,  “Global”,  “Durkopp”.  Производит 
женскую и мужскую одежду для Молдовы и зарубежных стран. 
Ассортимент  продукции  включает:  пальто,  брюки,  жакеты, 
юбки.
 v
 
Moldovan-American company has begun its activity on the mar-
ket since 2002. The factory is fitted out with the modern equipment 
“Djuki”, “Global”, “Durkopp”. Produces woman and man clothes for 
Moldova and foreign countries. The assortment of products covers: 
coats, trousers, pants, jackets, skirts.
45BLACK SEA 
LETEX
Participanţi 
Participanţi 
Exhibitors
Exhibitors
I.C.S. «STEAUA-REDS» S.A.
str. Sfatul Ţării, 30
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
Tel. 
:  +373 22/ 20-40-50
Fax 
:  +373 22/ 20-40-80
E-mail  :  office@steauareds.md
URL 

:  www.steauareds.md

 
Întreprinderea  “Steaua-Reds” a fost creată în baza fabricii de tricotaje, 
una din unităţile structurale ale faimoasei asociaţii de tricotaje “Steaua”. În 
întreprinderea nouă au fost îmbinate cele mai bune tradiţii de producere a 
tricotajelor: experienţa de 50 de ani, iscusinţa şi calitatea însoţită de stilul ital-
ian, tehnologiile avansate şi gustul impecabil. Potrivit tendinţelor moderne ale 
modei şi urmînd progresul tehnic din ramura tricotajelor, Steaua-Reds produce 
întregul spectru de haine tricotate pentru bărbaţi, femei şi copii: pulovere şi 
jachete; bluze şi veste; căciuli, fulare. În dependenţă de tipul firelor şi de uti-
lizarea diferitor  tipuri de finisaje (imprimare, broderie mecanică şi manuală) 
articolele capătă un stil sport sau elegant. Utilizarea tuturor tipurilor de fire 
naturale în combinaţie cu cele artificiale şi sintetice permit crearea asortimen-
tului pentru sezoanele primăvară-vară şi toamnă-iarnă. Graţie reputaţiei stabile 
de partener de încredere “Steaua-Reds” lucrează permanent la comandă cu 
firme faimoase, producînd articole tricotate pentru brand-uri europene.
v
 
Предприятие “Steaua-Reds” было создано на базе фабрики верхнего 
трикотажа, являющейся одной из структурных единиц знаменитого 
трикотажного объединения “Steaua”. В новом предприятии соединились 
лучшие традиции производства верхнего трикотажа: 50-летний опыт 
производства, высокий  профессионализм, мастерство и качество с 
итальянским  стилем,  высокой  технологией  и  безупречным  вкусом. 
Следуя современным направлениям моды и, шагая в ногу с техническим 
прогрессом  в  трикотажной  отрасли,  “Steaua-Reds”  выпускает  весь 

спектр верхнего трикотажа для мужчин, женщин и детей: джемпера и 

жакеты, блузы и жилеты, шапки, шарфы и гетры и др. В зависимости 
от  типа  пряжи  и  использования  различных  видов  отделки  (печать, 
вышивка  машинная  и  ручная),  изделиям  придают  спортивный  или 
нарядный  стиль.  Использование  всех  видов  натуральных  волокон,  в 
сочетании с искусственными и синтетическими, позволяют делать 
ассортимент весенне-летнего и осенне-зимнего сезона. Предприятие 
постоянно работает по заказам известных фирм, производя трикотаж 
известных европейских брендов.  v
 
The  enterprise  produces  a  ful   spectrum  of  outer  knitted  garments  for 
women, men and children: polo-neck sweaters, jackets, blouses and cardigans, 
headwear, scarves, gaiters etc. Usage of all types of natural fibers along with 
artificial and synthetic fibers allows to manufacture the assortiment of spring-
summer and autumn-winter season. The enterprise constantly works against 
orders of well-known brands, producing knitted items of famous European 
brands.
46
www.letex.moldexpo.md<< предыдущая страница   следующая страница >>