sotrud.ru 1

Інструкція з експлуатації технологічного обладнання (для персоналу котельні)

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1.1. Технологічне обладнання газифікованої котельні включає:
-опалювальні котли АОГВ-100
-циркуляційні насоси;
-підживлюючий насос;
-вузол електронного обліку газу;
-запірна арматура;
-контрольно- вимірювальні прилади (манометри);
-електричний щит.
1.2. До роботи по експлуатації обладнання котельні допускаються оператори, які пройшли навчання та перевірку знань "Правил безпеки системи газопостачання України та ДБНВ.2.5-20-2001”, "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, "Правил по пожежній безпеці” та отримали відповідний допуск.
1.3. Штат котельні безпосередньо підпорядковується відповідальному за газове господарство, який призначається з числа заступників директора школи по господарській роботі.

2. ВИМОГИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Початок роботи котельні у опалювальному сезоні здійснюється після наказу директора школи про початок опалювального сезону та призначення сезонних операторів.
2.2. На момент пуску котельні у роботу, все обладнання зі складанням відповідних актів чи протоколів. Обов”язковим є акт на димоходи та перевірку опорів заземлення. Приміщення має бути відремонтованим, водяна та теплова системи перевірені та опресовані зі складанням акту.
2.3. Перед початком роботи котельні у опалювальному сезоні оператор під керівництвом відповідального за газове господарство повинен перевірити:
- відсутність протікання газу на внутрішніх газопроводах шляхом омилювання (забороняється перевіряти відкритим вогнем);
- справність підживлюючого насоса;
- справність основного та запасного циркуляційного насоса;
- справність контрольно-вимірювальної апаратури (датчиків тиску, термометрів), наявність рідин у V-подібному місці манометрів, кранів;
- справність запобіжного клапану;
- справність дренажної системи;

- тиск газу на воді, який повинен бути у межах 80-180 мм.водян.ст.;

- наявність тяги у димоходах;
- справність електромережі, цілісність електропроводки;
- наявність заземлення.
2.4. Перед пуском оператор повинен здійснити:
- провітрювання приміщення котельні) на протязі 10-15 хвилин з відкриванням усіх дверей, вентиляційних отворів;
- огляд автоматики безпеки на котлах, пересвідчитись що вона відрегульована згідно вимог (самостійно ремонтувати і регулювати автоматику забороняється);
- підживити теплову мережу без включення насоса до роботи тиску (1,6-1,7 кг/см²- при роботі насоса №2, і 1,2-1,4 кг/см²- при роботі насоса №1);
- повідкривати крани теплової мережі на вході і виході у котли;
- відкрити газові вентилі на вході у котли.
2.5. У разі виявлення неполадок обладнання, пуск котельні забороняється до їх усунення.

3. ВИМОГИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Первинний пуск котлів оператор проводить з дозволу відповідального за газове господарство.
3.2. Всі розпорядження відповідальних осіб, а також основні дії (пуск, зупинка котельні, пломбування обладнання, ремонтні роботи тощо) записуються у змінний журнал з вказанням відповідальних осіб за ці операції.
3.3. Порядок включення котла у роботу:
- запалити пальник для чого однією рукою натиснути кнопку включення газового клапану до упору;
- не відпускаючи кнопки, другою рукою натиснути кілька разів на кнопку п’єзоелемента, при цьому повинен загорітись пальник;
- потримати кнопку 20 секунд, доки прогріється термопара і клапан зафіксується у відкритому положенні;
- відпустити кнопку, при цьому пальник повинен горіти;
- включити кнопки "СЕТЬ” і "КЛАПАН”, при цьому відбудеться загоряння основних горілок;
- відрегулювати робочу температуру котла, шляхом певертання ручки термостата за часовою стрілкою (забороняється встановлювати температуру на термостаті вищою, ніж 75°С).
3.4. Після прогріву котла протягом 5-10 хв. до температури 60-70°С включити циркуляційний насос.

3.5. Після послідуючого пониження температури у системі до 45° виключити циркуляційний насос і продовжувати обігрів мережі та котла без циркуляції води до тих пір доки котел не прогріється до постійної стабільної температури- 45°С.

3.6. Установити ручку термостата на необхідну температуру (згідно режимної карти).
3.7. Навісити знятий кожух котла.
3.8. Під час роботи котлів оператору необхідно:
- постійно слідкувати за справністю працюючого обладнання;
- особливу увагу звертати на справність датчиків, термометрів, автоматики газового обладнання;
- постійно підтримувати тиск води у мережі на рівні 2,0-2,2 кг/см² шляхом підживлення з водяної мережі, або з свердловини колодязя. Підживлення категорично забороняється при аварійному збільшенні температури на котлах понад 75°С;
- при збільшенні тиску води понад 2,2 кг/см² злити її частину через дренажну систему шляхом відкривання дренажного крану;
- дотримуватись режимної карти котельні з метою оптимізації температури у опалювальних приміщеннях та економного витрачання енергоносіїв шляхом регулювання термостату на котлах, вмиканням і вимиканням горілок котлів, введення у дію іншого потужнішого циркуляційного насоса №1.

4. ВИМОГИ ПІСЛЯ РОБОТИ
4.1. Тимчасове вимикання основних горілок котла (згідно режимної карти) здійснюється оператором самостійно. Для цього необхідно:
- вимкнути кнопку "КЛАПАН”, при цьому погасне лампочка індикатора. Клапан справцює і основні горілки погаснуть, але пальник горітиме.
4.2. Повне вимкнення котла (котлів) здійснює оператор після розпоряждення відповідального за газове господарство, або під час аварійної ситуації. Для цього необхідно:
- зняти кожух апарата;
- повернути кнопку газового клапану по годинниковій стрілці до упору, при цьому основна і пальникова горілки погаснуть та кнопка автоматично повернеться у початкову позицію;
- вимкнути вимикачі "КЛАПАН”, "СЕТЬ”;
- навісити кожух котла;
- перекрити газовий кран на вході у котел;
- перекрити вхідний і вихідний кран теплової мережі котла.

4.3. Після повного вимкнення опалювальних котлів, робота циркуляційного насоса здійснюється до охолодження води у системі до 40°С, після чого він вимикається.

4.4. Перекрити запірну арматуру газопроводу на вході у котельню. Газовий кран на зтравлюваній системі ("свічці”) повинен залишатись відкритим.
4.5. Доповісти про виконання даних робіт відповідальному за газове господарство, здійснивши попередньо записи у змінний журнал.

5. ВИМОГИ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ
5.1. При раптовому припиненні подачі газу у котельню, нормально працююча автоматика котлів повинна спрацювати, при цьому клапан перекриває подачу газу на горілки котла які гаснуть.
5.2. При автоматичному відключенні подачі газу оператор повинен здійснити слідуючі заходи:
- перекрити подачу газу на котел (закрити газовий кран);
- повідомити відповідального за газове господарство;
- вияснити причину і по можливості ліквідувати причину (якщо це стосується одного котла);
- при неможливості ліквідації причини зупинки котла викликати аварійну газову службу по телефону 9-12-63.
5.3. Аварійну зупинку роботи всієї котельні чи окремого котла оператор проводить у випадках:
- неконтрольованого збільшення або зменшення тиску води у тепловій мережі понад установлені межі (1.№-2,2 кг/см²);
- неконтрольованого збільшення температури води у котлі понад 75°С;
- вимкнення електроенергії та зупинці циркуляційних насосів;
- загазованості котельні;
- припиненні подачі газу;
- відключення автоматики безпеки;
- виникненні пожежі у котельні або загорянні сажі у димоході.
5.4. Аварійна зупинка циркуляційного насоса з послідуючим вимкненням котлів здійснюється у випадках:
- появи з електромотора диму або вогню;появи вібрації, посторонніх шумів;
- сильного розігрівання корпусу електромотора;
- зниження числа обертів;
- поломки привідного механізму, заклиненні крильчатки;
- при заливанні водою електричних частин насоса.

5.5. Після ліквідації несправності циркуляційного насоса спеціалістами, пуск її проводиться тільки з дозволу відповідального за електрогосподарство школи.

5.6. При виявленні осередку вогню у котельні оператор повинен:
- відключити газопостачання котельні;
- негайно відімкнути електропостачання на головному рубильнику;
- викликати пожежну службу за телефоном 01;
- намагатися загасити займання первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники, пісок);
- у разі сильного поширення вогню, що унеможливлює самостійну його ліквідацію, необхідно негайно евакуюватися на безпечну відстань взявши з собою документацію котельні.
5.7. В усіх випадках аварійної зупинки котельні необхідно:
- перекрити подачу газу на вводі газопровода у котельню;
- при відсутності електроенергії відключити подачу газу на горілки котлів;
- при зниженні тиску води у мережі до 0 кг/см² та ймовірності гідроудару, в першу чергу необхідно перекрити крани на вході та виході котлів та відкрити всі друнажні крани;
- повідомити про ситуацію відповідального за газове господарство школи;
- за необхідності викликати аварійні служби.
5.8. Оператору під час виконання своїх обов’язків забороняється:
- покидати приміщення котельні;
- експлуатувати несправне обладнання;
- керуватися вказівками інших осіб крім директора школи та відповідального за газове – чи електрогосподарство школи;
- безконтрольно залишати працююче технологічне обладнання у операційному залі та тривалий час;
- допускати у приміщення котельні сторонніх осіб, які не входять до числа штатних працівників школи чи райво, або аварійних служб;
- вживати спиртні напої та перебувати у нетверезому стані на робочому місці;
- порушувати графік чергування операторів без відома адміністрації школи.

Інструкцію розробив