sotrud.ru 1


ІНСТРУКЦІЯ № 51

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ

ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила безпеки під час занять із фізичної культури та спорту поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та проведення занять із фізичної культури та спорту (на уроках, у гуртках фізичної культури, спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки).

1.2. Ці міри безпеки є обов'язковими для виконання керівниками, медичними працівниками, вчите­лями фізичної культури та особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу під час навчання та відпочинку в навчальних закладах та оздоровчих таборах тощо, а також усіх учнів навчального закладу. (Додаток.)

1.3. Заняття з фізичної культури та спорту в навчальному закладі проводяться відповідно до про­грами з фізичної культури, затвердженої МОН України. Уроки, заняття в гуртках, секціях повинні про­водитися тільки вчителями фізичної культури або особами, які мають належну освіту та кваліфікацію.

1.4. Дозвіл на введення в експлуатацію спортивних споруд та проведення занять із фізкультури і спорту під час прийому навчального закладу до нового навчального року дає комісія, створена відпо­відно до рішення виконкому райради.

1.5. Переобладнання спортивних споруд і встановлення додаткового обладнання дозволяється тіль­ки за узгодженням із представниками райради, районного управління освіти, пожежного нагляду та районної санепідемстанції.

1.6. До занять із фізкультури та спорту допускаються учні, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров'я.

1.7. Висновок про стан здоров'я медперсонал доводить до відома вчителя фізкультури або особи, яка проводить заняття з фізкультури та спорту. На підставі цих даних учні розподіляються для занять фізкультурою на основну, підготовчу та спеціальну групи.


1.8. Під час проведення занять із фізкультури та спорту як на уроках, так і в позаурочний час учні користуються спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм) і спортивним взуттям, що визна­чається правилами проведення змагань з окремих видів спорту. Проводити заняття без спортивного » одягу й спортивного взуття не дозволяється.

1.9. У спортивних залах має бути аптечка (на відкритих спортивних майданчиках — переносна аптечка) із набором медикаментів, перев'язувальних засобів для надання першої долікарської допомоги ; в разі травм і ушкоджень.

1.10. Під час проведення спортивних змагань у навчальному закладі необхідно забезпечувати медичне обслуговування.

1.11. Кількість місць у спортивному залі під час проведення занять установлюється з розрахунку 2,8 м2 на одного учня. Заповнювати зал понад встановлену норму не дозволяється.

1.12. Підлога спортивних залів має бути пружною, без щілин і заступів, мати рівну, горизонтальну й неслизьку поверхню. І

1.13. Поверхня підлоги не повинна деформуватися від миття й до початку занять має бути сухою й чистою.

1.14. Приміщення горища спортзалу потрібно утримувати в чистоті й замикати на замок. Ключі від горища зберігати в певному місці. На горищі не дозволяється влаштовувати склади спортивного інвен­тарю та навчального обладнання.

1.15. Рубильники електромережі мають бути встановлені поза спортзалом. На всіх розетках мають • бути зроблені написи про величину напруги та встановлені запобіжні заглушки. •

1.16. Температура в роздягальнях для дітей має бути не нижчою за 18—20 °С; у спортивних залах * не нижчою за 15 °С; у душових — 25 °С.

1.17. У спортивному залі на відповідному місці має бути розміщений план евакуації на випадок пожежі.

1.18. Забороняється забивати наглухо й захаращувати двері запасних виходів із спортзалу.

1.19. У кожному спортзалі має бути не менше ніж два пінні або порошкові вогнегасники.


2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗАНЯТЬ

2.1. Роздягальні спортзалів мають бути відкриті за 10 хв до занять.

2.2. Черговий класу приймає роздягальню й відповідає за чистоту й порядок у ній.

2.3. Вхід учнів у спортзал до початку занять забороняється.

2.4. У роздягальні не штовхатися, усі речі розміщувати так, щоб вони не становили загрозу здоров'ю учнів.

3 . ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

3.1. Загальні вимоги:

• суворо дотримуватися вимог техніки безпеки на уроках фізкультури;

• проводити заняття в спортзалі разом з учителем чи його заступником;

• на уроці фізкультури учні повинні бути одягнені тільки в спортивну форму, нігті коротко обрізані, волосся підібране;

• взуття має бути з гумовою підошвою;

• у місцях стрибків повинні лежати гімнастичні мати;

• не дозволяється виконувати вправи на приладах без страхування;

• не стояти поблизу гімнастичного приладу під час виконання учнем вправ;

• при виконанні вправ поточним методом слідкувати за інтервалом;

• при виконанні стрибків приземлення має бути м'яким із поступовим присіданням;

• не виконувати вправи, маючи вологі долоні;

• після занять потрібно мити руки з милом;

• бути уважним при виконанні вправ, переходах від приладу до приладу;

• спортивна форма завжди має бути чистою;

• взуття має відповідали розміру, що носить учень;

• при поганому самопочутті, потертостях, пошкодженнях, запамороченнях, болях у серці, печінці, шлунково-кишкових розладах потрібно терміново повідомити викладача. Не дозволяється:

• заходити в спортивний зал без спортивного взуття;

• носити на уроках фізкультури ланцюжки, обручки, годинники;

• штовхати в спину учня, який біжить попереду;

• присідати під гравця, який вистрибує;


• ставити підніжки, чіплятися за форму;

• переносити важкі прилади без дозволу вчителя;

• змінювати висоту приладів без дозволу вчителя;

• переходити від приладу до приладу без дозволу вчителя.

3.2. Під час занять із гімнастики:

• гімнастичні прилади не повинні мати в складальних одиницях і з'єднаннях люфтів, коливань, про­гинів; деталі скріплень мають бути надійно закручені;

робоча поверхня перекладини, брусів має бути гладенькою; пластини для скріплення гаків роз­тяжок мають бути щільно прикручені до підлоги й заглиблені врівень із підлогою;

• гімнастичні мати мають впритул укладатися навколо гімнастичного приладу так, щоб вони пере­кривали площу зіскоку та можливого зриву або падіння;

• гімнастичний місток має бути підбитий гумою, щоб запобігти ковзанню під час відштовхування. До занять гімнастикою допускаються учні, які пройшли медогляд та інструктаж із техніки безпеки. Можливість отримання травм під час виконання вправ:

• на несправних приладах;

• без належної страховки;

• без застосування гімнастичних матів;

• на забруднених спортивних приладах, а також під час виконання вправ на приладах із вологими долонями.

Вимоги безпеки до початку занять:

• спортивне взуття має бути з неслизькою підошвою;

• протерти жердину перекладини сухою ганчіркою й зачистити наждачним папером;

• перевірити надійність кріплення перекладини, коня й козла, стопорних гвинтів на брусах;

• у необхідних місцях покласти гімнастичні мати. Поверхня матів має бути рівною.

Під час проведення занять:

• не виконувати вправ на приладах без дозволу вчителя, а також без страховки;

• враховувати інструкції щодо приземлення під час виконання стрибків через прилади;

• не стояти близько до учня, який виконує вправу на приладі;


• не виконувати вправи з вологими долонями;

• під час виконання вправ поточним методом слідкувати за оптимальністю інтервалів між учнями з метою запобігання зіткнень.

Дії у разі непередбачених обставин:

• у разі появи в учня больових відчуттів у суглобах рук, почервоніння або потертості шкіри на до­лонях і поганого самопочуття припинити заняття й сповістити про це викладача;

• у разі виникнення пожежі в спортзалі негайно припинити заняття й вивести учнів із залу, спо­вістити про пожежу адміністрацію й відповідальні органи, а самому вчителю безпосередньо почати ліквідацію пожежі;

• якщо учень отримав травму, треба негайно надати йому першу медичну допомогу, сповістити про нещасний випадок адміністрацію й батьків, за необхідності відвезти потерпілого до лікарні.

Вимоги безпеки після закінчення занять:

• прибрати спортивний інвентар у місце його зберігання;

• протерти жердину сухою ганчіркою й зачистити наждачним папером;

• ретельно вимити руки та обличчя з милом.

3.3. Під час занять із легкої атлетики:

• бігові доріжки мають бути спеціально обладнані, не мати бугрів, ям, слизького ґрунту, бігова до­ріжка має продовжуватися не менш як на 15—20 м за лінію фінішу;

• ями для стрибків у довжину мають бути заповнені піском, розпушеним на глибину 20—40 см. Пісок має бути чистим, розрівняним. Перед кожним стрибком пісок слід розрихлювати й вирівнювати;

• метання спортивних приладів має проводитися з дотриманням заходів безпеки, які унеможливлю­ють попадання приладів за межі майданчика. Довжина секторів для приземлення спортивних приладів має бути не менш як 60 м.

До занять допускаються учні, які пройшли медогляд та інструктаж із техніки безпеки.

Можливе отримання травм під час занять:

• падіння на слизькому грунті або твердому покритті;


• знаходження учня в зоні метання в момент кидка;

• виконання вправ без розминки.

Вимоги безпеки до початку занять:

• одягнути спортивний костюм і взуття;

• ретельно підготувати пісок у стрибковій ямі, перевірити в ній відсутність сторонніх предметів;

• протерти ганчіркою прилади для метання.

Під час занять необхідно враховувати таке:

• бігова доріжка має продовжуватися не менш як на 15—20 м за лінію фінішу;

• можливі зіткнення команд, пов'язані з несподіваною зупинкою учнів;

• стрибки не слід виконувати на вологому слизькому грунті, приземлюватися на руки під час стрибка;

• у зоні метання не повинно бути учнів під час виконання кидка;

• метання приладу можливе лише після подання команди на право виконати його;

• не можна стояти з правого боку від учня, який виконує метання;

• підбирати прилади із зони метання без дозволу вчителя забороняється;

• передавати прилади для метання кидком забороняється;

• не можна залишати на місцях занять граблі та лопати;

• перед метанням подивитися, чи немає людей у напрямку кидка.

Дії у разі непередбачених обставин:

• у разі поганого самопочуття учень повинен припинити заняття;

• у разі травмування треба негайно надати йому першу медичну допомогу, повідомити про нещасний випадок адміністрації навчального закладу й батькам, за необхідності відвезти потерпілого до лікарні.

3.4. Під час проведення занять із лижної підготовки:

• місце проведення занять із лижної підготовки — профіль схилів, рельєф місцевості, дистанцію та умови проведення — треба вибирати відповідно до вікових особливостей учнів;

• навчальний майданчик для початкового навчання катання на лижах має бути захищений від вітру. Розмір майданчика має забезпечувати дистанцію між лижниками не менше ніж 10 м.


Крім того:

• обов'язковий попередній інструктаж учнів;

• попереджати отримання травм.

Вимоги безпеки до початку занять:

• оглянути спорядження;

• перевірити справність кріплення;

• перевірити стан лижні.

Під час проведення занять слід враховувати, що:

• інтервал руху між учнями повинен складати 3—4 м на дистанції не менше ніж 25—35 м під час спуску вниз;

• після спуску не треба зупинятися біля підніжжя;

• під час спуску треба обережно утримувати лижні палиці.

Можливі непередбачені обставини:

• обмороження або погане самопочуття;

• псування кріплень;

• отримання травм.

3.5. Під час проведення занять зі спортивних ігор (футбол, баскетбол, гандбол):

• спортивні майданчики повинні мати покриття з рівною й неслизькою поверхнею без механічних включень, що можуть призвести до травмувань;

• майданчики не можна обгороджувати канавами й влаштовувати дерев'яні або цегляні бровки. Не менше ніж на 2 м від майданчика не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму;

• під час занять, тренувань і змагань учні мають виконувати вказівки вчителя, тренера, судді, до­тримуватися встановлених правил і послідовності занять, поступово додавати навантаження на м'язи з метою запобігання травмувань;

• перед початком гри слід відпрацювати техніку ударів і ловлення м'яча, правильну стійку й падіння під час приймання м'яча, персональний захист;

• одяг учнів, які займаються спортивними іграми, має бути легким, не утруднювати рухів, взуття в гравців — гандболістів, баскетболістів — на гнучкій підошві, у футболістів — на жорсткій підошві;

• гравцям не слід носити на собі будь-які предмети, небезпечні для себе та інших гравців;

• учням, які грають у футбол, слід мати індивідуальні захисні засоби: захисні щитки під гетри, во­ротарям — рукавички;


• на майданчику для гри в гандбол мати безпечну зону в 1 м уздовж бокових ліній і не менше ніж 2 м за лицьовими лініями;

• кільця для гри в баскетбол слід закріпляти на висоті 3,05 м від підлоги спортзалу.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯТЬ

4.1. Під час підбиття підсумків підкреслити виконання учнями заходів безпеки на занятті.

4.2. Зайти в роздягальню, одягтися й з дозволу вчителя вийти зі спортзалу.

4.3. Під час одягання бути охайними, не штовхатися.

4.4. Черговий по класу прибирає роздягальню й передає її вчителю фізичного виховання.

4.5. Кожному учню після занять у спортзалі необхідно ретельно вимити руки та обличчя з милом.

4.6. Після третього та четвертого уроків необхідно зробити вологе прибирання підлоги спортзалу та матів.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі появи в учня больових відчуттів, поганому самопочутті — припинити заняття й повідо­мити вчителя.

5.2. Якщо учень зазнав травми, потрібно негайно надати йому першу медичну допомогу, повідомити про нещасний випадок адміністрації й батькам, за необхідності відвести потерпілого до лікарні.

5.3. У разі виникнення пожежі в спортзалі негайно припинити заняття, вивести учнів із залу, спові­стити про пожежу адміністрацію й відповідальні органи, а вчителю безпосередньо почати ліквідацію пожежі.

Лист ознайомлення з інструкцією з охорони праці під час занять із фізичної культури та спорту.