sotrud.ru 1


Комунальний заклад”НВО”ЗНЗ І-ІІІст. №16-ДЮЦ “Лідер”

 • Кафедра

 • Трудового навчання

 • “Технології”


Одним із основних методів розвитку продуктивної творчої компетенції на уроках трудового навчання є проектно-технологічна діяльність. Важливий аспект – всебічний розвиток учня: розумової діяльності, зміни мотиваційної структури особистості розвиток естетичних смаків і художньої творчості, формування вмінь навчальної діяльності.

 • Етапи організації та здійснення проектно-технологічної діяльності учнів.

 • І. Організаційно-підготовчий

 • 1. Пошук проблеми.

 • 2. Вироблення ідей та варіантів

 • 3. Вибір оптимального варіанту,

 • аналіз, прогноз майбутніх

 • результатівІІІ Технологічний 1 Використання технологічних операцій 2. Самоконтроль своєї діяльності 3. Дотримання технологічної, трудової дисципліни, культкри праці 4. Оцінка якості варіантів конструкційVI. Заключний 1. Кінцевий результат. 2. Порівняння виготовленої конструкції із запропонованою. 3. Усунення недоліків. 4. Аналіз проведеної роботи (учні встановлюють, чи досягли мети, який результат їхньої праці), самооцінка виробу. 5. Захист творчого проекту.
Результатом роботи над проектно-технологічною діяльністю є творча робота вчителя та учня

 • Вчитель підвищує свій фаховий рівень та майстерність розвиває творчість і ініціативність учнів шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи.


Учень –розвиває творчість, пізнавальну активність, мислення, самостійність, комунікативність, здатність до спільної роботи в групі.

 • Вироблення і закріплення звички:

 • аналіз споживчих, економічних.екологічних та технологічних ситуацій;

 • здатність оцінювати ідеї. Виходячи з реальних потреб, матеріальних можливостей;

 • вмінь вибирати найбільш технологічний, економічний спосіб виготовлення об’єкта проектної діяльності, який відповідав би вимогам дизайну;

 • створювалися можливості для реалізації міжпредметного зв’язкую.Міська олімпіада 2010-2011н.р. учениця 9Б класу Корець Ліля, ІІ місцеМіська олімпіада 2010-2011н.р. учениця 10А класу Мілкан Діана, ІІІ місцеОбласна олімпіада з трудового навчання 2010-2011н.р. Мілкан Діана 10А кл. – ІІ місце Корець Ліля 9Б кл. – ІІ місцеУчасть у конкурсах та виставкахПроектна діяльність активно сприяє :

 • Формуванню відповідальної культури учнів;

 • Технологічній освіті;

 • Готовність учнів до реалій життя;

 • Реальному і творчому використанню природних і людських ресурсів;

 • Вибору майбутньої професії.

 • В школярів формується мотивація певних дій:

 • Самоорганізації;

 • Самоосвіти;

 • Саморозвитку;

 • Самовдосконалення.