sotrud.ru 1


Населення України


 • Населення-це сукупність людей, що проживають у межах відповідних територій (світ, материки, країни, міста, села та ін.).Національний склад населення

 • Відомо , що на 1 жовтня 2011 року населення України становило 46 665 281 тисяч людей

 • 31 378 397-міське населення

 • 14 286 884-сільськеАдміністративно-територіальний устрій

Місце України серед інших країн

 • За кількістю населення Україна займає 5-е місце в Європі (після Німеччини, Італії, Великої Британії,та Франції) • Та 21-е місце у світі. На її частку припадає 7,3% населення Європи й 1% населення Землі.Густота Населення

 • Як і більшість європейських країн, Україна має високу густоту населення – 80 чол./кв. км. Найнижчий показник щільності в Чернігівській області (39 чол./кв. км), найвищий – у Донецькій області (183 чол./кв. км). У східних областях цей показник вищий за середній (90 чол./кв. км). • У країні збільшується кількість міст, зараз їх нараховується 454, з них 37 – з кількістю населення від 100 до 500 тис.


 • Дев'ять міст мають більше півмільйона жителів, а в п'ятьох кількість населення перевищує 1 млн. чол. У Києві, столиці України, проживає понад 2,6 млн. жителів.


 • У складі населення 37,5 млн. чол. (77,8%) – українці і 8,3 млн. чол. (17,3%) – росіяни. • Національний склад населення України характеризується значною чисельною перевагою основної нації — українців. За даними останнього перепису населення, українці становили понад 70% усіх жителів України. • Поряд з українцями на території України проживає понад 100 національностей. Серед них найбільшу частку становлять росіяни — понад 20% всього населення країни. Друге місце за чисельністю після росіян займають жителі єврейської національності, чисельність яких постійно зменшується, і нині вони становлять близько 1% населення України проти • За останні роки з України виїжджало більше населення, ніж приїжджало на її територію. Серед національностей, що виїжджають з України, найбільшу чисельність становлять росіяни, євреї, молдавани. Разом з тим населення України зростало за рахунок азербайджанців, білорусів, вірмен, болгар, грузинів.Періоди, на які припадає зменшення населення України

 • 1914–1918 рр. — Перша світова війна;

 • 1918–1922 рр. — громадянська війна;

 • 1932–1933 рр. — штучний голод;

 • 1937 р. — політичні репресії;


1941–1945 рр. — Друга світова війна;

 • 1941–1945 рр. — Друга світова війна;

 • 1960–1970 рр. — виїзд населення на новобудови колишнього СРСР;

 • 1986 р. — катастрофа на Чорнобильській АЕС;

 • 1990-і роки — погіршення умов життя, економічна криза.


 • Природний рух населення — зміна кількості населення, зумовлена природними демографічними процесами (народжуваності, смертності та природного приросту), які забезпечують безперервне оновлення і зміну людських поколінь. • Природний приріст населення — перевищення кількості народжених над кількістю померлих. Розраховується у відсотках і проміле (кількість народжених на 1000 осіб дітородного віку). З 1993 року природний приріст населення України є від’ємним і становить 7 ‰. Це один із найнижчих показників у світі. • Низькі показники природного приросту мають Чернігівська (–12,8 чол. на 1000 чол.), Сумська (–11,1), Полтавська (–10,9), Київська (–9,1), Луганська (–11,4), Донецька (–10,9), Черкаська (–9,8) області. Позитивний природний приріст (0,4) у 2000 p. був тільки в Закарпатській області. Населення України продовжує скорочуватись. • Еміграція — переселення на тривалий час або постійне проживання в іншу країну.

 • Імміграція — в’їзд у країну громадян іншої держави на тривалий час чи постійне проживання. • В Україні еміграція перевищує імміграцію. Останнім часом у зв’язку з певною стабілізацією економічного розвитку інтенсивність еміграційних процесів в Україні скорочується.