sotrud.ru 1

ДОЗВІЛ

На здійснення перевезень організованих груп дітей

автомобільним транспортом в межах Запорізької області.


Видано відділом освіти Запорізької райдержадміністрації Запорізької області.

на перевезення організованої групи дітей:

_____________________________________________________________________

( найменування замовника)

в кількості _______________________дітей

по маршруту ________________________________________________

в період з “__”______________20___р. по “_____”_____________20____ р.

Медпрацівником _____________________- група забезпечена.

Автобус подати до _____________________________________________________

( найменування закладу)

Повернення групи: ______________ годин ________________ хв.

Водій _________________________має стаж роботи на автобусах більше трьох років

Рух при недостатній видимості та в нічний час заборонено.

Технологічні зупинки виконувати : одна за перші 50 км. і не менше однієї на кожні наступні 100 км. маршруту.

Перевезення здійснює:____________________________________________________

( найменування організації)

__________________________________ _________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника) (підпис, печатка)

Організація, відповідальна за перевезення організованої групи дітей:

________________________________________________________________________

( перевізник )

________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім.’я, по батькові керівника, підпис, печатка)


ДОЗВОЛЯЮ : ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу освіти Начальник ДАІ

Запорізької райдержадміністрації Запорізького району

Запорізької області

____________________________ _____________________


___”_______________20___р. “_____”_________________20____р.