sotrud.ru 1

Олімпіадні

Завдання


для учнів 4 – х класів


Українська мова

1. Запиши в алфавітному порядку подані слова, вставляючи пропущені букви.

Т .л .фон, д .ржава т .л .грама, інж .нер, ш. ренга, ок.ан.

( 4 бали).

2. Розбери за будовою слова:

хмаринка, засніжений, мороз, вхід. ( 4 бали).

3. Заміни словосполучення одним словом- синонімом.

Гадки не має -………. .

Дав, як кіт наплакав -……………… .

В’ється в’юном -…. .

Водити за носа - ……… . ( 4 бали).

4. Спиши, вставляючи орфограми. В останньому реченні підкресли граматичну основу.

Ш.рокі бе.краї простори. Ле.ке м’яке повітря, напоєне сонячними променями. Воно, ніби хвилюється, перел.вається ясною блакит .ю. Аромат ст..пових трав освіжає увесь простір. (7 балів).

5. Написати твір - мініатюру на тему « Зимова казка» за поданим початком( 6 – 8 речень). (12 балів).