sotrud.ru 1

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Директор Іванівського НВК

____________ Л.М.Глазко

“____”____________2012р.


С Х В А Л Е Н О

Рішення МР

Протокол №


ІНФОРМАТИКА 10 КЛАСуроку

Тема

Кіл-сть

годин

дата

Текстовий процесор

16 годин

1

Правила безпеки в кабінеті інформатики. Поняття про шаблон документа.

1

05.09.


2

Створення документа за допомогою майстра.
05.09.

3

Створення нумерованих списків.

1

12.09.
Створення маркованих списків.

1

14.09.

5

Вставлення зображень в текстовий документ.

1

19.09.

6

Таблиці в текстових документах.

Практична робота№1. Робота з таблицями і зображеннями в текстових документах.


1

21.09.

7

Використання стилів, поняття про схему документа.

1

26.09.

8

Автоматичне створення змісту документа.

1

28.09.

9


10

Правила стильового оформлення документів різних типів.

Практична робота №2. Використання стилів і шаблонів документів.

1


1

03.10.


05.10.

11

Настроювання параметрів сторінок.

1

10.10.

12

Створення колонтитулів. Друк документа.
12.10.

13


Настроювання середовища користувача текстового процесора.

1

17.10.

14

Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання.

1

19.10.

15

Практична робота №3. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання.

1

24.10.


16

Узагальнення знань.

1

26.10.

Комп’ютерні презентації та публікацій

24 години

17

Поняття комп’ютерної презентації, її призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації.

1

07.11.

18

Огляд програмних і технічних засобів.

1

09.11.

19

Створення презентації за допомогою майстра авто вмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації.

1

14.11.

20

Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Практична робота №4. Розробка слайдової презентації.

1

16.11.

21

Створення текстових написів.

1

21.11.

22

Вставлення графічних зображень на слайдах презентацій.

1

23.11.

23

Принципи стильового оформлення презентацій.

1


28.11.

24

Основні принципи дизайну слайдів.

1

30.11.

25

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда.

1

05.12.

26

Анімаційні ефекти змінення слайдів. Практична робота №5. Анімація в слайдових презентаціях.

1

07.12.

27

Демонстрація презентацій у різних програмних середовищах.

1

12.12.

28

Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо та відео файлів. Мультимедійні програвачі.

1

14.12.

29

Засоби перетворення аудіо та відео форматів. Додавання відео кліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.

1

19.12.

30

Узагальнення знань.

1

21.12

31

Поняття електронної таблиці. Огляд інтерфейсу табличного процесора.

1

26.12.


32

Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.

1

28.12.


П О Г О Д Ж Е Н О

Заступник директора з НВР

______________Л.І.Мамчур

“_____”_____________2012р.