sotrud.ru 1


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою КМУ
від 07.03.12 р. № 241


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні


1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінінфраструктури за програмою "Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінінфраструктури, відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держтуризмкурорт.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) забезпечення підвищення якості та рівня безпеки національного туристичного продукту шляхом розроблення і впровадження стандартів та технічних регламентів у галузі туризму;

2) підготовку та поширення інформації про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;

3) забезпечення ведення обліку та проведення моніторингу туристичних ресурсів шляхом розроблення і ведення реєстрів природних територій курортів, об'єктів відвідувань та туристичної інфраструктури, турагентств та туроператорів;

4) проведення за участю вітчизняних фахівців семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань туризму та курортів, засідань міжвідомчих двосторонніх, багатосторонніх та міжнародних робочих груп з туризму;

5) здійснення оплати витрат, пов'язаних з відрядженням членів офіційних делегацій Держтуризмкурорту, експертів, науковців, залучених для організації та участі у міжнародних туристичних виставках, заходах у сфері туризму, конференціях, міжурядових комісіях, у засіданнях міжнародних організацій, участь у яких погоджено в установленому порядку, з метою поширення інформації про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави, які проводяться в Україні та за кордоном.


4. Бюджетні кошти використовуються у межах бюджетних призначень відповідно до плану заходів щодо розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні (далі - план заходів), затвердженого Держтуризмкурортом за погодженням з Мінінфраструктури, з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

Держтуризмкурорт для здійснення кожного окремого заходу, передбаченого планом заходів, видає наказ, в якому зазначається найменування заходу, відповідальний за його виконання, дата і місце здійснення, сума витрат. До наказу додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та здійсненням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться відповідно до вимог бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки проводяться згідно з умовами договору про закупівлю товарів, робіт і послуг на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт та документального підтвердження вартості витрат і проведених розрахунків.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

7. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та договору про закупівлю товарів, робіт і послуг включається вимога щодо коригування визначених у договорі суми та зобов'язань сторін у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників державного бюджету.

8. Мінінфраструктури затверджує подані Держтуризмкурортом результативні показники виконання плану заходів з поквартальною розбивкою.

Відомості про зазначені показники надсилаються Мінінфраструктури у двотижневий строк Мінфіну.

Мінінфраструктури подає Мінфіну в тижневий строк після завершення звітного періоду та одинадцяти місяців інформацію про стан виконання показників.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.