sotrud.ru 1


Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas

atbalsta biedrība „BUMMS”


Reģ. Nr.40008155671, Institūta ielā 1B, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

A/S Swedbank, HABALV, LV81HABA0551028513455BUMMS Ziemassvētku labdarības projekts


Ziemassvētki ir mīlestības, līdzcietības un dāvināšanas laiks.

Brīnumus vēlas piedzīvot ikviens – gan liels, gan mazs.


Biedrība „BUMMS” no 2010.gada 22.novembra līdz 18.decembrim aicināja ikvienu Stopiņu novada iedzīvotāju, uzņēmumu darbinieku, viesi piedalīties Ziemassvētku labdarības radošajās darbnīcās „Neturi sveci zem pūra” un labdarības akcijā „Dāvāsim Ziemassvētkus!”, lai palīdzētu sava novada ģimenēm, kuras šajos svētkos ir nonākušas grūtībās.


Ziemassvētku labdarības radošo darbnīcu „Neturi sveci zem pūra” laikā ikviens interesents piedalījās rokdarbu, Ziemassvētku rotājumu un apsveikumu, Adventes vainagu, leļļu, sveču un daudzās citās darbnīcās un smēlās idejas jaukām Ziemassvētku dāvaniņām. Radošās darbnīcas noslēdzās ar Ziemassvētku labdarības izstādi – tirdziņu, kuras laikā saziedotie līdzekļi nonāks Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centra bērnu nodaļā.

Ziemassvētku labdarības akcijas „Dāvāsim Ziemassvētkus!” laikā aicinājām ikvienu Stopiņu novada iedzīvotāju, uzņēmumu darbinieku un viesi piedalīties akcijā un ziedot apģērbu un pārtiku - konfektes, cepumus, kafiju, tēju, kakao, putraimus u.c. pārtikā lietojamas preces ar ilgāku uzglabāšanas termiņu pārtikas paku sagatavošanai un dāvināšanai novada grūtībās nonākušajām ģimenēm ar bērniem jau šajos Ziemassvētkos. Ar 21.decembri, sadarbībā ar Stopiņu novada domes sociālo dienestu, saziedotās pārtikas pakas kā dāvana no biedrības un Stopiņu novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem, nonāca grūtībās nonākušās ģimenēs ar bērniem.Sakām vislielākos paldies par atsaucību un līdzdalību Ziemassvētku labdarības projektā:

VOLVO TRUCK

INVITROS

Dr. Feldmaņa privātklīnikai

Stopiņu novada domei

Ulbrokas bibliotēkai

Ziemassvētku labdarības projekta brīvprātīgajiem

Radošo darbnīcu vadītājiem un dalībniekiem

Izstādes – tirdziņa dalībniekiem

UMMS audzēkņiem, viņu vecākiem un skolotājiem

visiem Stopiņu novada iedzīvotājiem un viesiem

biedrības BUMMS biedriem un atbalstītājiem


Uz tikšanos turpmākajos projektos,

Anita Vilerte


Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas

atbalsta biedrības BUMMS

valdes priekšsēdētāja


Tālr. 29515568

e-pasts: anita.bumms@inbox.lv

www.bumms.ucoz.com