sotrud.ru 1

5. Техніко-економічна частина

Вступ

Економіка ремонтної служби надає великий вплив на показники підприємства не тільки безпосередньо – за рахунок скорочення трудових, матеріальних і грошових затрат на роботи по ремонту і обслуговуванню, але і за рахунок випуску заводом додаткової продукції при скорочені простоїв обладнання із-за ремонту або його модернізації [13].

Високі техніко-економічні показники по ремонту обладнання (мінімальні затрати трудових і матеріальних ресурсів на виконання ремонтних робіт), можуть бути досягненні в результаті систематичної роботи, яка проводиться одночасно у напрямках:

– підвищення довговічності і ремонтоздатності обладнання;

– чітке здійснення планово-попереджувальних ремонтів обладнання;

– підвищення продуктивності труда ремонтних робочих;

– підвищення якості ремонтних робіт.

Для забезпечення систематичного покращення економіки ремонтних служб підприємств необхідно періодично контролювати і аналізувати основні техніко-економічни показники, порівнюючи їх з минулим періодом. На базі проведеного аналізу розробляють заходи щодо підвищення цих показників.

5.1. Управління механічною службою підприємства та основні функції структурних підрозділів

Служба ремонту технологічного обладнання на середніх та крупних заводах складається із загальнозаводської служби ремонту обладнання і цехових ремонтних служб. До загальнозаводської служби відноситься відділ головного механіка (ВГМ) з підпорядкованим йому ремонтно-механічним цехом (РМЦ). Цехові ремонтні служби включають апарат цехового механіка, слюсарно-ремонтні групи і ремонтно-механічні майстерні (РММ).

Головний механік заводу очолює ВГМ і керує всією службою ремонту обладнання заводу. Також на багатьох заводах головний механік керує службою ремонту промислових будинків і споруд. В цьому випадку ВГМ виконує також функції, які пов’язані із забезпеченням відповідного технічного стану та безаварійної експлуатації будов і споруд заводу.
Схема організації відділу головного механіка вказана на рис. 5.1

Головний механік заводу